บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

จิรวัฒน์ แก้วตา

ลงทะเบียนเมื่อ
15/10/2564 10:44:11

ณัฏฐ์นันธ์ นิกรพันธุ์

ลงทะเบียนเมื่อ
12/10/2564 13:31:43

บุษกร ชัยวงค์

ลงทะเบียนเมื่อ
12/10/2564 10:16:01

มาโนชญ์ มาหน้อย

ลงทะเบียนเมื่อ
7/10/2564 0:21:06

เอกลักษณ์ เสาทิ

ลงทะเบียนเมื่อ
7/10/2564 0:20:53

สถิตย์ ดวงดี

ลงทะเบียนเมื่อ
7/10/2564 0:15:01

เกียรติยศ บุญเรือง

ลงทะเบียนเมื่อ
7/10/2564 0:13:52

อนงค์ สมบูรณ์ชัย

ลงทะเบียนเมื่อ
7/10/2564 0:06:11

สุรินทร์ นันทะชมภู

ลงทะเบียนเมื่อ
7/10/2564 0:04:56

พงษ์ชัยยุทธ กองสถาน

ลงทะเบียนเมื่อ
6/10/2564 15:29:32

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

ชีวมวล

ชีวมวล การแปลงสภาพชีวมวล การผลิตเชื้อ...

เผยแพร่ความรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม

เผยแพร่ความรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม

เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ความน่าสนใจในเนื้อหาทางวิชาการหากแม้อ...

เกร็คความรู้จากการประชุมวิชาการ

การรวบรวมองค์ความรู้สำคัญๆจากการเข้าร...

หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี

แก๊สโครมาโทกราฟี (Gas chromatography,...

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “ทรั...

เทคโนโลยีพลังงาน

จากเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนา...

เครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA)

Thermogravimetric Analysis (TGA) 1. ...

เครื่อง Thermogravimetric Analysis (TGA)

Thermogravimetric Analysis (TGA) 1. ...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรสื่อดิจิทัล คลิป Youtube หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ ในห้องสมุด (1) เพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว และช่วยการทัศนศึกษาดูงาน
การทดลองใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ฟรีอย่างถูกลิขสิทธิ์ ผ่านโปรแกรม Hotmail.com
การทำดรรชนีวารสาร ประเด็นเครื่องมือช่วยงานคือ ฐานข้อมูลหัวเรื่อง [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 5of5 / 2564]
การวิเคราะห์สื่อดิจิทัล คือหนังสือออนไลน์ บทความออนไลน์ และคลิป หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อม [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 4of5 / 2564]
การพัฒนาคอลเลคชันสื่อภาพยนตร์ กรณีรายการภาพยนตร์น่าสนใจในรอบปี [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 3of5 / 2564]
บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย