ยศทหาร-ตำรวจไทย (ภาษาอังกฤษ)
วันที่เขียน 6/10/2562 17:13:11     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 3:33:43
เปิดอ่าน: 232339 ครั้ง

การจำตำแหน่ง ยศต่างๆ ของทหารและตำรวจ อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่ทำงานหรืออยู่กับสายงานนี้ แต่สำหรับบุคคลทั่วไป อาจจะมีคำศัพท์หลายคำที่ย่อแล้วอาจสับสนเบาๆ นอกจากนั้น ยังมีในหมวดยศต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษเสริมเข้ามาอีก จึงขอฝากคำย่อสำหรับผู้ที่สนใจ

ยศทหาร-ตำรวจไทย

 

              การจำตำแหน่ง ยศต่างๆ ของทหาร อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่ทำงานหรืออยู่กับสายงานนี้ แต่สำหรับคนทั่วไปนั้น อาจจะมีคำศัพท์หลายคำที่ย่อแล้วอาจสับสนเบาๆ นอกจากนั้น ยังมีในหมวดยศต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษเสริมเข้ามาอีก จึงขอฝากคำย่อสำหรับผู้ที่สนใจ

 

ยศ (ภาษาไทย)

ตัวย่อ 

ยศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตัวย่อ

ยศทหารบก (Royal Thai Army Ranks)

 

จอมพล

-

Field Marshall

-

 

พลเอก

พล. อ.

General

Gen.

 

พลโท

พล. ท.

Lieutenant General

Lt. Gen.

 

พลตรี

พล. ต.

Major General

Maj. Gen.

 

พันเอก

พ. อ.

Colonel

Col.

 

พันโท

พ. ท.

Lieutenant Colonel

Lt. Col.

 

พันตรี

พ. ต.

Major

Maj.

 

ร้อยเอก

ร. อ.

Captain

Capt.

 

ร้อยโท

ร. ท.

Lieutenant

Lt.

 

ร้อยตรี

ร. ต.

Sub Lieutenant

Sub Lt.

 

จ่าสิบเอก

จ. ส. อ.

Sergeant Major First Class

SM1

 

จ่าสิบโท

จ. ส. ท.

Sergeant Major Second Class

SM2

 

จ่าสิบตรี

จ. ส. ต.

Sergeant Major Third Class

SM3

 

สิบเอก

ส. อ.

Sergeant

Sgt.

 

สิบโท

ส. ท.

Corporal

Cpl.

 

สิบตรี

ส. ต.

Private First Class

Pfc.

 

พลทหาร

พลฯ

Private

Pvt.

 

นักเรียนนายร้อย

นนร.

Army Cadet

-

 

นักเรียนนายสิบ

-

Army Non-Commissioned Officer Student

-

 

ว่าที่พันตรี

 -

Acting Major

Acting Maj.

 

ว่าที่ร้อยเอก

-

Acting Captain

Acting Capt.

 

ว่าที่ร้อยโท

-

Acting Lieutenant

Acting Lt.

 

ว่าที่ร้อยตรี

-

Acting Sub. Lieutenant

Acting Sub Lt.

 

นักศึกษาวิชาทหาร

 

Reserve Officer Training Cops Student

ROTCS

ยศทหารเรือ (Royal Thai Navy Ranks)

 

จอมพลเรือ

-

Admiral of the Fleet

-

 

พลเรือเอก

พล. ร. อ.

Admiral

Adm.

 

พลเรือโท

พล. ร. ท.

Vice Admiral

VAdm.

 

พลเรือตรี

พล. ร. ต.

Rear Admiral

RAdm.

 

นาวาเอก

น. อ. (ชื่อ) ร. น.

Captain

Capt.

 

นาวาโท

น. ท. (ชื่อ) ร. น.

Commander

Cdr.

 

นาวาตรี

น. ต. (ชื่อ) ร. น.

Lieutenant Commander

LCdr.

 

เรือเอก

ร. อ. (ชื่อ) ร. น.

Lieutenant

Lt.

 

เรือโท

ร. ท. (ชื่อ) ร. น.

Lieutenant Junior Grade

Lt. JG.

 

เรือตรี

ร. ต. (ชื่อ) ร. น.

Sub Lieutenant

Subl.t.

 

พันจ่าเอก

พ. จ. อ.

Chief Petty Officer First Class

CPO1

 

พันจ่าโท

พ. จ. ท.

Chief Petty Officer Second Class

CPO2

 

พันจ่าตรี

พ. จ. ต.

Chief Petty Officer Third Class

CPO3

 

จ่าเอก

จ. อ.

Petty Officer First Class

PO1

 

จ่าโท

จ. ท.

Petty Officer Second Class

PO2

 

จ่าตรี

จ. ต.

Petty Officer Third Class

PO3

 

พลทหาร

พลฯ

Seaman

-

 

นักเรียนทหารเรือ

นนร.

Naval Cadet

-

 

นักเรียนจ่าทหารเรือ

-

Naval Rating Student

-

ยศทหารอากาศ (Royal Thai Air Force Ranks)

 

จอมพลอากาศ

-

Marshal of the Royal Thai Air Force

-

 

พลอากาศเอก

พล. อ. อ.

Air Chef Marshal

ACM

 

พลอากาศโท

พล. อ. ท.

Air Marshal

AM

 

พลอากาศตรี

พล. อ. ต.

Air Vice Marshal

AVM

 

นาวาอากาศเอก

น. อ.

Group Captain

Gp. Capt.

 

นาวาอากาศโท

น. ท.

Wing Commander

Wg. Cdr.

 

นาวาอากาศตรี

น. ต.

Squadron Leader

Sgn. Ldr.

 

เรืออากาศเอก

ร. อ.

Flight Lieutenant

Flt. L.t.

 

เรืออากาศโท

ร. ท.

Flying Officer

Flg. Off.

 

เรืออากาศตรี

ร. ต.

Pilot Officer

Plt. Off.

 

พันจ่าอากาศเอก

พ. อ. อ.

Flight Sergeant First Class

FS1

 

พันจ่าอากาศโท

พ. อ. ท.

Flight Sergeant Second Class

FS2

 

พันจ่าอากาศตรี

พ. อ. ต.

Flight Sergeant Third Class

FS3

 

จ่าอากาศเอก

จ. อ.

Sergeant

Sgt.

 

จ่าอากาศโท

จ. ท.

Corporal

Cpl.

 

จ่าอากาศตรี

จ. ต.

Leading Aircraftman

LAC

 

พลทหาร

พลฯ

Airman

Amn.

 

นักเรีนนายเรืออากาศ

นนอ.

Air Cadet

A/cdt.

 

นักเรียนจ่าอากาศ

นจอ.

Air Technical Student

-

 

ยศตำรวจไทย (Police Ranks)

 

ยศ (ภาษาไทย)

ตัวย่อ

ยศ (ภาษาอังกฤษ)

ตัวย่อ

ยศตำรวจไทย (Police Ranks)

 

พลตำรวจเอก

พล. ต. อ.

Police General

Pol. Gen.

 

พลตำรวจโท

พล. ต. ท.

Police Lieutenant General

Pol. Lt. Gen.

 

พลตำรวจตรี

พล. ต. ต.

Police Major General

Pol. Maj. Gen.

 

พันตำรวจเอก

พ. ต. อ.

Police Colonel

Pol. Col.

 

พันตำรวจโท

พ. ต. ท.

Police Lieutenant Colonel

Pol. Lt. Col.

 

พันตำรวจตรี

พ. ต. ต.

Police Major

Pol. Maj.

 

ร้อยตำรวจเอก

ร. ต. อ.

Police Captain

Pol. Capt.

 

ร้อยตำรวจโท

ร. ต. ท.

Police Lieutenant

Pol. Lt.

 

ร้อยตำรวจตรี

ร. ต. ต.

Police Sub-Lieutenant

Pol. Sub-Lt.

 

ดาบตำรวจ

ด. ต.

Police Senior Sergeant Major

Pol. Snr. Sgt. Maj.

 

จ่าสิบตำรวจ

จ. ส. ต.

Police Sergeant Major

Pol. Sgt. Maj.

 

สิบตำรวจเอก

ส. ต. อ.

Police Sergeant

Pol. Sgt.

 

สิบตำรวจโท

ส. ต. ท.

Police Corporal

Pol. Cpl.

 

สิบตำรวจตรี

ส. ต. ต.

Police Lance Corporal

Pol. L/Cpl.

 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ » การเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโควิด-19 ซึ่งตาม พรก. ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. ได้ผ่อนปรนให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือนักศึกษาต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานหรือศึกษาในร...
ราชอาณาจักรไทย  โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 8/9/2563 14:08:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 23:41:23   เปิดอ่าน 2125  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร » คู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62)
การจัดทำเอกสารคู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62) สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลและรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน นพกิจ แผ่พร  วันที่เขียน 31/10/2562 16:36:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 15:15:12   เปิดอ่าน 1737  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเตรียมการในการจัดงานเลี้ยงรับรองในการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมนานาชาติ » ความสำคัญของการจัดงานเลี้ยงรับรองและประเภทของงานเลี้ยงรับรอง
การจัดงานเลี้ยงรับรองเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการหารือกันในห้องประชุม เพราะผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองทุกคน จะได้อยู่ในบรรยากาศที่มีความสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งจะสามารถนำไปสู่กา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 9/10/2562 9:54:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 3:11:21   เปิดอ่าน 2529  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง