Green life ตอน..."เรื่องราวของคนรักผัก"
วันที่เขียน 15/9/2557 10:44:12     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/4/2567 7:52:51
เปิดอ่าน: 4845 ครั้ง

การปลูกพืชผักสวนครัวในแนวเกษตรอินทรีย์ช่วยทำให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอร่วมส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม นำไปบูรณาการสู่การปฏิบัติตามแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนสู่่การเป็น Organic Green and Eco University

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาบทความเกี่ยวกับ "เรื่องราวของคนรักผัก" 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : ธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม
Green Life » เกษตรพอเพียงกับสวนครัว(น้อย)
การปลูกพืชผักสวนครัวในแนวเกษตรอินทรีย์จะช่วยทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศของธรรมชาติ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการได้บริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยช่วยทำให้ชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
เกษตรพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  พืชผักสวนครัว  ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 29/5/2558 16:01:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 12:03:25   เปิดอ่าน 4601  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
Green Life » ผักริมรั้ว-สวนครัวหลังบ้าน
การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง นอกจากจะได้รับประทานผักที่สะอาดปลอดภัยแล้วยังช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการซื้อพืชผักได้อีกมาก ที่สำคัญพืชผักสวนครัวเหล่านี้ สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและเป็นสมุนไพ...
กระเจี๊ยบเขียว  ผักริมรั้ว  พืชผักสวนครัว  มะเขือเปราะ  มะระจีน  ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 26/5/2558 9:54:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 21:24:56   เปิดอ่าน 7265  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน » ความสำคัญของป่าไม้
“ ป่า ” นับว่ามีความสำคัญต่อมวลมนุษย์ รวมทั้งเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย ตลอดจนพืชพรรณนานาชนิดที่เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติท่ามกลางผืนป่าอันกว้างใหญ่ คุณค่านับอเนกอนันต์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวง...
ต้นไม้  ทรัพยากร  ป่าไม้  อนุรักษ์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 17/2/2557 11:42:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 23:33:55   เปิดอ่าน 6511  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง