Active listening: ฟังอย่างไรให้ได้ยิน
วันที่เขียน 6/9/2562 16:49:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/7/2567 11:41:30
เปิดอ่าน: 3147 ครั้ง

การฟังเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคคล หลายครั้งที่การสื่อสารนั้นไม่ได้ผล เพราะ "เราฟังแต่ไม่ได้ยิน" การฟังแต่ไม่ได้ยินเกิดขึ้นหลายครั้ง เพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อสารกับเรา ในบทความนี้จึงจะขอนำเสนอเทคนิคการฟังแบบ Active มีเทคนิคง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. นกแก้ว: ลักษณะเด่นของนกแก้ว คือ สามารถเลียนแบบเสียงต่างๆ ได้ เวลาสนทนาเราลองเป็นนกแก้วดูครับ เค้าพูดอะไรกับเราให้ลองทวนคำพูดที่เค้าพูดออกมา เป็นการบอกว่าเราได้ยินสิ่งที่เค้าพูดแล้วนะ ถ้าเราสามารถทวนคำพูดได้แสดงว่าเราฟังอย่างตั้งใจ 2. ฟองน้ำ: มีลักษณะที่นุ่มนวลและซึมซับสิ่งที่อยู่รอบข้างได้เป็นอย่างดี เมื่อเราเป็นคู่สนทนาที่มีลักษณะแบบฟองน้ำเราจะใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล ท่าทางที่เป็นมิตร ภาษาที่ไพเราะ แล้วรับฟังสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อสาร โดยไม่ขัดจังหวะ การยิ้ม การสบตา การโน้มตัวเข้าหาผู้พูด ก็เป็นท่าทางที่ดีที่แสดงออกว่าเรากำลังฟัง 3. ลูกหมา: ลูกหมามีความอยากรู้อยากเห็น ในบางการสนทนา เราอาจถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังคุย หากคำถามนั้นช่วยให้สิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อชัดเจนมากขึ้น ที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสนใจกับคำพูดของเขา ลองฟังแบบนกแก้ว ฟองน้ำและลูกหมา ดูไหมครับ บางทีเราอาจจะได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังมาตลอดก็ได้ //ถอดประสบการณ์การอบรม Design thinking: Gain empathy//

การฟังเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคคล หลายครั้งที่การสื่อสารนั้นไม่ได้ผล เพราะ "เราฟังแต่ไม่ได้ยิน"
การฟังแต่ไม่ได้ยินเกิดขึ้นหลายครั้ง เพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อสารกับเรา ในบทความนี้จึงจะขอนำเสนอเทคนิคการฟังแบบ Active มีเทคนิคง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. นกแก้ว: ลักษณะเด่นของนกแก้ว คือ สามารถเลียนแบบเสียงต่างๆ ได้ เวลาสนทนาเราลองเป็นนกแก้วดูครับ เค้าพูดอะไรกับเราให้ลองทวนคำพูดที่เค้าพูดออกมา เป็นการบอกว่าเราได้ยินสิ่งที่เค้าพูดแล้วนะ ถ้าเราสามารถทวนคำพูดได้แสดงว่าเราฟังอย่างตั้งใจ 2. ฟองน้ำ: มีลักษณะที่นุ่มนวลและซึมซับสิ่งที่อยู่รอบข้างได้เป็นอย่างดี เมื่อเราเป็นคู่สนทนาที่มีลักษณะแบบฟองน้ำเราจะใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล ท่าทางที่เป็นมิตร ภาษาที่ไพเราะ แล้วรับฟังสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อสาร โดยไม่ขัดจังหวะ การยิ้ม การสบตา การโน้มตัวเข้าหาผู้พูด ก็เป็นท่าทางที่ดีที่แสดงออกว่าเรากำลังฟัง3. ลูกหมา: ลูกหมามีความอยากรู้อยากเห็น ในบางการสนทนา เราอาจถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังคุย หากคำถามนั้นช่วยให้สิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อชัดเจนมากขึ้น ที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสนใจกับคำพูดของเขา
ลองฟังแบบนกแก้ว ฟองน้ำและลูกหมา ดูไหมครับ บางทีเราอาจจะได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังมาตลอดก็ได้
//ถอดประสบการณ์การอบรม Design thinking: Gain empathy//

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=998
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
Creative Commons » จัดการลิขสิทธิ์โลกออนไลน์ ด้วยมาตรฐาน Creative Commons
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เป็นองค์กรไม่แสวง กำไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำกัดจากสัญญาอนุญาต สัญญา อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โด...
creative commons  ลิขสิทธิ์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน อำนาจ ชิดทอง  วันที่เขียน 21/6/2562 15:11:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/7/2567 11:20:45   เปิดอ่าน 101908  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง