ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 27
ชื่อสมาชิก : สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : suwan@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:45


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
9 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ รุ่นที่ 2 ที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายละเอียด
- ยังไม่มีรายการคำถาม
เรื่องเล่าจากห้องเรียน
บทความสั้นที่อยู่ใน Blog นี้ เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ ในวารสาร High School Megazine- ยังไม่มีรายการคำถาม
ความเรียงจาก..ความคิดเห็น และความในใจ
รวมเกร็ดความรู้ เรื่องการใช้ภาษาไทย