Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 16:21:06
เปิดอ่าน: 221 ครั้ง

Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ชิ้นหนึ่ง ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูป ลักษณ์ของเว็บไซต์ ได้อย่างอิสระ และมีข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ วิดีโอ ปฏิทิน เอกสาร ไฟล์งาน ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถกำหนดให้ ผู้อื่นเข้ามาร่วมจัดการเว็บไซต์ร่วมกัน รวมไปถึงสามารถกำหนดให้เว็บไซต์ เป็นส่วนตัวหรือ สาธารณะก็ได้อีกด้วย

จากการเข้าร่วมการอบรม  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง "เว็บนำเสนอด้วย Google Sites" จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์

Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ชิ้นหนึ่ง ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูป ลักษณ์ของเว็บไซต์ ได้อย่างอิสระ และมีข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ วิดีโอ ปฏิทิน เอกสาร ไฟล์งาน ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถกำหนดให้ ผู้อื่นเข้ามาร่วมจัดการเว็บไซต์ร่วมกัน รวมไปถึงสามารถกำหนดให้เว็บไซต์ เป็นส่วนตัวหรือ สาธารณะก็ได้อีกด้วย

 ขั้นตอนการสร้าง Google Sites

 1. วางแผนการจัดทำเว็บไซต์
 2. การสมัครเข้าใช้งาน Google
 3. การเตรียมข้อมูลและเตรียมพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
 4. การเลือกใช้บริการ Google Sites
 5. การสร้างและใส่ข้อมูลเว็บไซต์
 6. การเผยแพร่เว็บไซต์

 1. วางแผนการจัดทำเว็บไซต์

วางแผนการจัดทำเว็บไซต์ โดยการเขียนแสดงแผนผังโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์

 2.การสมัครเข้าใช้งาน Google

การสมัครเข้าใช้งาน Google โดยเตรียมข้อมูลส่วนตัว และหมายเลขโทรศัพท์ ในการสมัคร

 3. การเตรียมข้อมูลและเตรียมพื้นที่ในการเก็บข้อมูล

 • เตรียมข้อมูลต่างๆที่ต้องการนำมาสร้างเว็บไซต์ เช่น เนื้อหา รูปภาพ Banner
 • สร้าง Folder ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ใน Google Drive

 4. การเลือกใช้บริการ Google Sites ได้ 2 วิธี

 5. การสร้างและใส่ข้อมูลเว็บไซต์

1. สร้างหน้าแรก (Homepage) ของเว็บไซต์

1.1 การสร้างส่วนหัว (Header) ของเว็บไซต์ (ได้แก่ ชื่อเว็บไซต์ ชื่อของหน้า แบนเนอร์ โลโก้)

- ชื่อเว็บ คลิก “เว็บไซต์ที่ไม่มีชื่อ” สามารถกำหนดชื่อเว็บไซต์
- ชื่อของหน้า เป็นชื่อของหน้าเพจสามารถกำหนดชื่อ รูปแบบ สี ขนาดของตัวอักษร
- การกำหนดประเภท Banner มีให้เลือก 2 อย่าง คือ “เปลี่ยนรูปภาพ” และ “ประเภทส่วนหัว”

-- การเปลี่ยนพื้นหลัง คลิกที่ “เปลี่ยนรูปภาพ” เลือกไฟล์ภาพจากการ “อัปโหลด”หรือ “เลือกรูปภาพ” ได้ ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนพื้นหลังสามารถทำให้ภาพชัดขึ้น โดยการคลิกที่ “รูปดาว 3 ดวง”
-- เลือกที่ “ประเภทส่วนหัว” จะประกอบไปด้วย “หน้าปก” “แบนเนอร์ขนาดใหญ่” “แบนเนอร์” และ “ชื่อเรื่องเท่านั้น” ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกใช้รูปแบบ “แบนเนอร์”

1.2 การสร้างธีม (Theme)

- คลิก “กำหนดเอง” ตั้งชื่อธีม เลือก “เพิ่มโลโก้” และ “เพิ่มรูปภาพแบนเนอร์” โดยคลิก “เครื่องหมาย +” เลือก “อัปโหลด” หรือ “เลือก” รูปภาพที่ต้องการ เพื่อตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ และภาพพื้นหลังของเว็บ คลิก “ถัดไป”
- การกำหนดสีของธีม เลือกสีตามต้องการ จากนั้น คลิก “ถัดไป”
- การเลือกแบบอักษร ในส่วนของชื่อเรื่อง และเนื้อหา จากนั้น คลิกที่ “สร้างธีม”
- จะปรากฎหน้าต่างธีม ด้านซ้ายมือ ทั้งนี้สามารถปรับแต่ง แก้ไขรูปแบบได้ตามเมนูด้านล่างขวามือได้
- การเพิ่มรูปภาพในแบนเนอร์ ให้ทำการดับเบิลคลิกที่แบนเนอร์ด้านซ้ายมือ จะปรากฎรูปเมนูแบบวงกลม คลิก “อัปโหลด” ทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการ ทั้งนี้ สามารถย่อ ขยาย เคลื่อนย้ายรูปภาพได้
- การแสดงตัวอย่าง โดยการคลิกรูป “หน้าจอ” เพื่อดูความเหมาะสมตามขนาดหน้าจอ

1.3 การสร้างส่วนเนื้อหา (Content) ของเว็บไซต์ (ได้แก่ เนื้อหาที่สำคัญในหน้าหลัก ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ การแทรกภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ แผนภูมิ กราฟ แผนที่ ฯลฯ)

- การออกแบบเอกสาร เลือก “แทรก” เลือกรูปแบบเนื้อหาจากบล็อกเนื้อหา (Layouts) ตามรูปแบบที่ Google Sites กำหนดให้
- เมื่อเลือกรูปแบบแล้ว สามารถแทรกเนื้อหา หรือ รูปภาพ โดยคลิกที่เครื่องหมาย (+) ถ้ารูปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือก “อัปโหลด” ถ้ารูปอยู่ในที่อื่น ๆ หรือที่ออนไลน์ เลือกที่ “เลือกรูปภาพ” หรืออยู่ใน Google Drive เลือกที่ “จากไดร์ฟ”
- การแทรกภาพเคลื่อนไหว วิดีโอแผนภูมิ กราฟ แผนที่ ฯลฯ สามารถใช้ฟังก์ชัน ด้านขวามือในการเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้ อีกทั้งยังสามารถปรับขนาดได้ตามที่ต้องการ

1.4 สร้างส่วนท้าย (Footer)ของเว็บไซต์ (ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อของเจ้าของเว็บไซต์)

1.5 ตกแต่งเว็บไซต์ (ได้แก่ การใส่สี การใส่รูปภาพ การเปลี่ยนขนาด/รูปแบบตัวอักษร)

 

2. การเพิ่มหน้าเพจใหม่ของเว็บไซต์

- คำสั่งหน้าเว็บเพื่อเพิ่มหน้าเว็บใหม่
- กรอกชื่อหน้าเพจใหม่ของเว็บไซต์
- ปรากฏเมนูเพิ่มขึ้น
- การเพิ่มหน้าย่อย

3. การเพิ่มข้อมูลประเภทต่างๆ และการทำงานอื่นๆ

- การเพิ่มปฏิทิน
- การใส่ลิงก์เว็บไซต์
- การเพิ่ม Youtube
- การแสดงตัวอย่างเว็บไซต์
- การเพิ่ม เอกสาร/สไลด์/ชีต/แผนภูมิ

 6. การเผยแพร่เว็บไซต์

 • การแชร์ใช้งานร่วมกับผู้อื่น เป็นการกำหนดสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าเว็บไซต์ หรือผู้ที่ทำงานร่วมกัน โดยการคลิกที่ “แชร์กับผู้อื่น” ไปที่ลิงก์ เลือก “เปลี่ยน”เลือกประเภทการเผยแพร่ เช่น สาธารณะ
 • ไปที่ เว็บไซต์ที่เผยแพร่ เลือก “สาธารณะ” คลิก “เสร็จสิ้น”
 • การเผยแพร่เว็บไซต์ เลือกเมนู “เผยแพร่” จะขึ้นหน้าต่าง “เผยแพร่ไปยังเว็บ” ให้ทำการใส่ชื่อเว็บไซต์ แนะนำให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษที่สั้นและเข้าใจง่าย หลังจากนั้น คลิกที่“เผยแพร่”

 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1429
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 14:51:28   เปิดอ่าน 118  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 13:06:43   เปิดอ่าน 346  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 14:19:59   เปิดอ่าน 243  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 9:35:08   เปิดอ่าน 231  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง