Assignment in Microsoft Teams
วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 17:20:36
เปิดอ่าน: 119 ครั้ง

การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบันการศึกษา สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ได้ฟรี โดยผู้ใช้งานต้องมี license ที่ได้รับการอนุญาต

Assignment in Microsoft Teams (การมอบหมายงาน ในไมโครซอฟท์ทีมส์)

การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบันการศึกษา สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ได้ฟรี โดยผู้ใช้งานต้องมี license ที่ได้รับการอนุญาต

การสร้างการมอบหมายงาน (Assignment) มีขั้นตอนดังนี้

 1. การเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams

ผู้ใช้งานทำการ login เข้าสู่ระบบ Microsoft Teams โดยใช้ User Name กับ Password ตามที่ได้รับการอนุญาต

 

 1. การสร้างห้องเรียนใน Microsoft Teams (Create Team)

การสร้างห้องเรียนสามารถทำได้เฉพาะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการอนุญาตเท่านั้น และการสร้างการมอบหมายงาน (Assignment) ภายในแต่ละห้องเรียน ข้อจำกัดทำได้เฉพาะทีมที่เป็นประเภท Class เท่านั้น

 

 1. การสร้างการมอบหมายงาน (Assignment)

หลังจากที่ Login เข้าสู่ระบบ Microsoft Teams แล้ว > เลือก Class ทีมที่มีการสร้างไว้

 

การสร้างการมอบหมายงานมีรูปแบบการทำงานในลักษณะต่างๆ 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1. การสร้าง Assignment ใหม่

 • เข้า Class ทีมที่ต้องการ
 • เลือก Assignments > คลิก 'Create' ด้านล่างของจอ > เลือก 'New Assignment' หรือ ‘New Quiz’
 • เพิ่มชื่อ Assignment ที่ช่อง 'Title' (จำเป็นต้องใส่)
 • เพิ่มรายละเอียด Assignment ตามที่ต้องการ (ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

รายละเอียด Assignment

 1. Instructions เพิ่มคำแนะนำในการทำ Assignment อาจเพิ่มเป็น Text หรือแนบไฟล์ก็ได้
 2. Point คะแนนของ Assignment นี้ สามารถ Add rubric เพิ่มเติมได้ด้วยไฟล์ .csv หรือสร้างใหม่ภายในหน้าต่าง Add rubric ได้เลย
 3. Assign to สามารถเลือก Assign งานเป็นชั้นเรียน กลุ่ม หรือน.ศ.รายคนได้
 4. Don't assign to students added to this class in the future. ตั้งค่าให้ระบบ Assign งานกับน.ศ.ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในทีมดังกล่าวด้วย (ใช่/ไม่)
 5. Date due / Time due วัน/เวลาหมดเขตส่ง Assignment
 6. Assignment will post immediately with late turn-ins allowed. เมื่อเลือก Schedule to assign in the future จะเป็นการตั้งเวลา Assign วัน/เวลาหมดเขตส่งล่วงหน้า เมื่อเลือก Close date จะเป็นการไม่อนุญาตให้น.ศ.ส่ง Assignment นี้เกินเวลาที่กำหนดไว้
 7. Add assignment to calendars สำหรับเพิ่ม Assignment นี้ไว้ในปฏิทิน โดยเลือกตั้งค่าสมาชิกในทีมที่มองเห็นได้
 8. Post assignment notifications to this channel เลือก Channel ที่จะให้ Assignment นี้ไปโพสต์ไว้(กรณีที่มีหลาย Channel)

หมายเหตุ กรณีที่ตั้ง Date Due ไว้ น.ศ.ที่อยู่ในทีมทุกคนจะต้องส่งงาน Assignment ดังกล่าวก่อนวันที่ Date Due

 

แบบที่ 2. การสร้าง Assignment แบบกลุ่ม

 1. เข้า Class ทีมที่ต้องการ > เลือก Assignments > คลิก 'Create' ด้านล่างของจอ > เลือก 'New Assignment'
 2. เลือกที่ Assign to ให้เป็น Groups of students จากนั้นเลือกว่าจะให้ระบบสุ่มจับกลุ่มหรืออาจารย์จัดการกลุ่มด้วยตนเอง
 • ระบบสุ่มกลุ่ม ให้ตั้งค่าจำนวนของกลุ่ม จากนั้นคลิกที่ Create groups สามารถกดที่ปุ่มรูปดินสอเพื่อแก้ไขชื่อกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่ม รวมถึงลบกลุ่มทิ้งได้
 • จัดการกับกลุ่มด้วยตนเอง โดยการเลือกสมาชิกที่ต้องการเพิ่มเข้ากลุ่มจากรายชื่อน.ศ.
 1. กด Create
 2. เมื่อต้องการสร้างกลุ่มเพิ่ม กดที่ New group
 3. กด Done เมื่อตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อย และสามารถเข้าไปแก้ไขได้อีกครั้งที่ Groups of students
 4. เข้าไปสร้าง Assignment และ Assign งานให้กลุ่มน.ศ.ได้ทันที
 5. เมื่อ Assign งานให้น.ศ.แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขกลุ่มได้อีก

 

แบบที่ 3. การมอบหมายงานหลาย Teams พร้อมกัน

ใน Assignment 1 ชิ้นงาน สามารถ Assign ให้กับ Teams อื่นๆได้พร้อมกัน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการจัดการ Assignment เป็นอย่างมาก เมื่อสร้าง Assignment แล้วให้เลือกที่ Assign to จากนั้นค้นหา Teams ที่ต้องการแล้วกด Assign เพื่อมอบหมายงาน

ตัวอย่างการสร้าง Assignment ใหม่ แบบ New Quiz 

ตรวจการส่งงานและให้คะแนน ใน Microsoft Teams

สามารถดูรายละเอียดในคู่มือเพิ่มเติมได้ที่นี่

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1432
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 16:21:06   เปิดอ่าน 221  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 13:06:43   เปิดอ่าน 346  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 14:19:59   เปิดอ่าน 243  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 9:35:08   เปิดอ่าน 231  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง