รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
N/A
Active listening: ฟังอย่างไรให้ได้ยิน » Active listening: ฟังอย่างไรให้ได้ยิน
การฟังเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคคล หลายครั้งที่การสื่อสารนั้นไม่ได้ผล เพราะ "เราฟังแต่ไม่ได้ยิน" การฟังแต่ไม่ได้ยินเกิดขึ้นหลายครั้ง เพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อสารกับเรา ในบทความนี้จึงจะขอนำเสนอเทคนิคการฟังแบบ Active มีเทคนิคง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. นกแก้ว: ลักษณะเด่นของนกแก้ว คือ สามารถเลียนแบบเสียงต่างๆ ได้ เวลาสนทนาเราลองเป็นนกแก้วดูครับ เค้าพูดอะไรกับเราให้ลองทวนคำพูดที่เค้าพูดออกมา เป็นการบอกว่าเราได้ยินสิ่งที่เค้าพูดแล้วนะ ถ้าเราสามารถทวนคำพูดได้แสดงว่าเราฟังอย่างตั้งใจ 2. ฟองน้ำ: มีลักษณะที่นุ่มนวลและซึมซับสิ่งที่อยู่รอบข้างได้เป็นอย่างดี เมื่อเราเป็นคู่สนทนาที่มีลักษณะแบบฟองน้ำเราจะใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล ท่าทางที่เป็นมิตร ภาษาที่ไพเราะ แล้วรับฟังสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อสาร โดยไม่ขัดจังหวะ การยิ้ม การสบตา การโน้มตัวเข้าหาผู้พูด ก็เป็นท่าทางที่ดีที่แสดงออกว่าเรากำลังฟัง 3. ลูกหมา: ลูกหมามีความอยากรู้อยากเห็น ในบางการสนทนา เราอาจถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังคุย หากคำถามนั้นช่วยให้สิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อชัดเจนมากขึ้น ที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสนใจกับคำพูดของเขา ลองฟังแบบนกแก้ว ฟองน้ำและลูกหมา ดูไหมครับ บางทีเราอาจจะได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังมาตลอดก็ได้ //ถอดประสบการณ์การอบรม Design thinking: Gain empathy//
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3027  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พูนพัฒน์ พูนน้อย  วันที่เขียน 6/9/2562 16:49:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 10:54:48
การทำงานเป็นทีม » การอบรม "การทำงานเป็นทีม" สร้างได้ในเวลาสั้น ๆ จริงหรือ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2374  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กะรัต เทพศิริ  วันที่เขียน 29/8/2562 1:44:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 5:44:55
Creative Commons » จัดการลิขสิทธิ์โลกออนไลน์ ด้วยมาตรฐาน Creative Commons
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เป็นองค์กรไม่แสวง กำไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำกัดจากสัญญาอนุญาต สัญญา อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกสำหรับการแจกจ่ายและการ ใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม
คำสำคัญ : creative commons  ลิขสิทธิ์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 93256  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อำนาจ ชิดทอง  วันที่เขียน 21/6/2562 15:11:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 19:10:19
แชร์ประสบการณ์ต่างประเทศ » วิศวกรรมเกษตร….ต้องเปลี่ยนแค่ไหนถึงจะอยู่รอด
Thailand 4.0 การเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming แล้วแก่นของสาขาวิศวกรรมเกษตรซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์กับการผลิตทางการเกษตร เช่น การเตรียมพื้นที่ การปลูก การอารักขาพืช และการเก็บเกี่ยว รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเบื้องต้น ตลอดจนการออกแบบอาคารในฟาร์ม การออกแบบระบบชลประทานบนผิวดิน เหนือผิวดิน และระบบการชลประทานแบบน้ำหยด ตลอดจนระบบการระบายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งการออกแบบโครงสร้างอาคารฟาร์ม และระบบสาธารณูปโภคในอาคารฟาร์ม จะเดินทางไปทางไหน?
คำสำคัญ : Thailand 4.0  ไทยแลนด์ 4.0  วิศวกรเกษตร  วิศวกรรมเกษตร  สภาวิศวกร  สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5295  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 31/8/2561 17:07:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 7:44:54
นานาสาระ » ความท้าทายของหลักสูตรสายมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ในยุคประเทศไทย 4.0
บันทึกการเรียนรู้ จากการสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายของหลักสูตรสายมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ในยุคประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 2561
คำสำคัญ : หลักสูตร มนุษยศาสตร์ ประเทศไทย 4.0  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3967  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 23/8/2561 21:16:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 6:59:37
แชร์ประสบการณ์ฝึกอบรม » บทเรียนแห่งการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolding
เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด "เทคนิคและวิธีการสอนแบบนั่งร้าน (scaffolding) เป็นอย่างไร?" บทความนี้มีคำตอบ
คำสำคัญ : เทคนิคการสอน วิธีการสอน แบบ scaffolding  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 20516  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 13/6/2561 16:33:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 19:06:46
แชร์ประสบการณ์ต่างประเทศ » ตามหาหม่าล่าผ่านโครงการฝึกอบรมระยะสั้นที่ไต้หวัน
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20 คน ตามหาหม่าล่าจากการเข้าร่วมโครงการรฝึกอบรมระยะสั้นระหว่าง 17 มีนาคม - 24 มิถุนายน 2561 จัดโดย Mechatronics Engineering, College of Engineering, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
คำสำคัญ : หม่าล่า ไต้หวัน การฝึกอบรมระยะสั้น วิศวกรรมแม่โจ้  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4535  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 3/4/2561 12:17:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/2/2567 12:05:18
สิ่งละอัน 1,000 ละน้อย » การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “เทคนิคการใช้โปรแกรมชุด MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”
Tip & Tricks for Microsoft Office “เทคนิคการใช้โปรแกรมชุด MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”
คำสำคัญ : Microsoft Excel  Microsoft Office  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7840  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รัตติกาล ณวิชัย  วันที่เขียน 30/9/2560 23:51:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 13:37:22
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม: นิยามเครื่องสำอางภายใต้กฎหมายของ อย. » เเผยแพร่ความรู้จากการอบรม: นิยามเครื่องสำอางภายใต้กฎหมายของ อย.
การเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของเครื่องสำอางภายใต้กฎหมายของ อย. เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้สำหรับจำแนกผลิตภัณฑ์ของสินค้าและขึ้นทะเบียนจดแจ้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างกูกต้อง
คำสำคัญ : อย. เครื่องสำอาง  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8839  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นิรวรรณ ธรรมขันธุ์  วันที่เขียน 1/9/2560 14:05:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 10:27:10
แชร์ประสบการณ์ต่างประเทศ » สอบเด็กอิเหนา แสนเศร้าบุโรพุทโธ
เชื่อว่าการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ หรือการบรรยายพิเศษเป็นเรื่องธรรมด๊าธรรมดาที่ใคร ๆ ก็เคยมีประสบการณ์ แต่การไปสอบโครงงานวิศวกรรมนั้นมีน้อยคนนักที่จะทำกัน
คำสำคัญ : การเจรจาความร่วมมือ  การบรรยายพิเศษ  การสอบโปรเจ็ค  บุโรพุทโธ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3405  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 19/8/2560 10:31:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 3:31:25
งานด้านการต่างประเทศ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับความจำเป็นในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มหาวิทยาลัยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ซึ่งได้แก่ความเป็นนานาชาติ หากมีการจัดตั้งควรจะมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขในระดับสากลสู่ประชาคมโลก 2. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ 3. เพื่อสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 4. เพื่อสร้างงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 5. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน แก่ชุมชน และประชาคมโลก 6. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการ(One- stop service center) ด้านการต่างประเทศ หากมีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เราจะเห็นได้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน คือ บัณฑิตมีความเป็นนานาชาติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก เพิ่มอันดับมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับโลกให้สูงขึ้น เนื่องจากคะแนนกว่าร้อยละ 50 ขึ้นกับความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่คนเกิดลดลง จำนวนนักศึกษาไทยมีแนวโน้มลดลง จึงต้องเพิ่มจำนวนนักศึกษาจากต่างประเทศให้มากขึ้น เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งมีทุนจำนวนมากจำเพาะให้แก่มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น และส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น
คำสำคัญ : ความเป็นนานาชาติ  วิทยาลัยนานาชาติ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3579  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์  วันที่เขียน 27/3/2560 8:59:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 15:30:07
Thailand 4.0 » Thailand 4.0
Thailand 4.0 คือ การเรียนรู้เพื่อผลิตผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้นั้นส่วนใหญ่มักเป็นผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลักขณะที่ในสภาพปัจจุบันอัตราส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ คือ 3:7 ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรมีการส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ทักษะด้านสังคมศาสตร์ของผู้เรียนไม่ควรละทิ่้งเนื่องจากในการสร้างนวัตกรรมควรสร้างบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3655  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พัชรี อินธนู  วันที่เขียน 16/3/2560 11:38:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 5:23:22
แชร์ประสบการณ์ต่างประเทศ » ประสบการณ์การรับเชิญเป็น Visiting Professor
ณ ภาควิชา Agro-industrial Technology คณะ Agricultural Technology มหาวิทยาลัย Universitas Gadjah Mada (UGM) ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559
คำสำคัญ : AUN-QA  Visiting professor  ศาสตราจารย์รับเชิญ  ศาสตราจารย์อาคันตุกะ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7761  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 3/12/2559 17:01:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 0:40:25
งานด้านการต่างประเทศ » การจัดทำเครื่องมือการวัดสัดส่วนการได้ประโยชน์จากกิจกรรมความร่วมมือ
การจะต่ออายุความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น ทราบว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้ว มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากความร่วมมือ หรือไม่ มากน้อยเพียงใด จึงเป็นสาเหตุของการสร้างเครื่องมือในการวัดสัดส่วนการได้ประโยชน์จากกิจกรรมตามความร่วมมือในครั้งนี้
คำสำคัญ : ความร่วมมือ ต่างประเทศ สัดส่วนการได้ประโยชน์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2995  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์  วันที่เขียน 30/9/2559 9:29:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 11:10:34
แชร์ประสบการณ์ต่างประเทศ » แฟรงเฟิร์ต สตุ๊ตการ์ท และมิวนิค...ไปกินขาหมูแล้วดูบอลกัน
เยอรมัน... ประสบการณ์ไม่คาดฝันใน 3 เมือง เยอรมัน...นั่งรถไฟไปไหนๆ ได้ทุกที อยู่ๆ ก็รู้ตัวล่วงหน้า 2-3 เดือน กระทันหันมาก
คำสำคัญ : ขาหมูเยอรมัน  บาเยิร์น มิวนิค  ปราสาทนอยชวานสไตน์  แฟรงเฟิร์ต  มิวนิค  เยอรมัน  สตุ๊ตการ์ท  ไส้กรอกเยอรมัน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4349  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 18/6/2559 21:27:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 3:43:17
แชร์ประสบการณ์ต่างประเทศ » 3 บาท...ไปดูแมนยูและบิ๊กเบน
SMS ไปโหวตนักฟุตบอลยอดเยี่ยมกลับได้ตั๋วไปชมแมนยูโดยไม่ได้เป็นแฟนบอลนอก ก็เลยต้องเตร็ดเตร่ไปดูบิ๊กเบนต่อที่ลอนดอนเพียงลำพังแบบไม่ง้อทัวร์
คำสำคัญ : ดูแมนยู  เที่ยวคนเดียว  เที่ยวไม่ง้อทัวร์  บิ๊กเบน  ลอนดอน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3202  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 18/6/2559 21:21:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/2/2567 1:03:17
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) » การระบุตำแหน่งทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
แอสซิส แอสซอก Asst. Prof. Assoc. Prof. มันคืออะไร เดี๋ยวได้รู้กัน
คำสำคัญ : ตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่งทางวิชาการภาษาอังกฤษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาษาอังกฤษ  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 275267  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 17/6/2559 19:40:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 19:14:11
แชร์ประสบการณ์ต่างประเทศ » MY BIG DAY IN THE UNITED STATES
ประสบการณ์นำเสนองานภาษาอังกฤษครั้งแรกของฉัน ก็ออกนอกทวีปเลย มันคือ..........ประเทศอเมริกา
คำสำคัญ : America  Non-native English Speaker  Presentation  United States  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3665  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 17/6/2559 18:52:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 0:22:19
แชร์ประสบการณ์ต่างประเทศ » ฟุกุโอกะ... งานวิจัยและผจญภัยเล็ก ๆ
จบจากญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 ก็เดินทางไปๆ กลับๆ เพื่อทำธุระส่วนตัวอยู่หลายครั้ง มาปีนี้ (พ.ศ. 2559) ได้มีโอกาสไปนำเสนองานที่เกาะทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น (เกาะคิวชู) เป็นการไปทำงานกึ่งท่องเที่ยว
คำสำคัญ : Oral Presentation  การนำเสนองานต่างประเทศ  ญี่ปุ่น  ฟุกุโอกะ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3786  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 17/6/2559 14:16:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 13:04:13
แชร์ประสบการณ์ต่างประเทศ » เล่าสู่กันฟัง….ประสบการณ์การไปนำเสนองานวิจัยต่างประเทศ
การนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศโดยเฉพาะภาคบรรยาย (Oral presentation) นั้นจะไม่เป็นเรื่องเข็นครกขึ้นภูเขาอีกต่อไป ถ้าไม่เชื่อต้องอ่านบทความนี้
คำสำคัญ : Oral Presentation  การนำเสนองานต่างประเทศ  การนำเสนอภาคบรรยาย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6318  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 17/6/2559 11:00:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 10:27:18
แชร์ประสบการณ์ฝึกอบรม » ประสบการณ์การอบรมเพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยีสะอาด อุ้ย! เค้าทำกันมาเป็น 10 ปี แต่อย่า....อย่าด่วนตัดสิน มันไมใช่เทคโนโลยีสะอาดที่พวกคุณคุ้นเคย หรือเคยได้ยิน มันเป็นเรื่องใหม่ ระดับโลก อยากรู้รายละเอียดต้องอ่านบทความฉบับเต็ม
คำสำคัญ : mentor  SME  Startups  Webinar  นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด  พี่เลี้ยง  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5067  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 17/6/2559 10:35:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 18:46:36
สัญลักษณ์และอักษรที่น่ารู้บนแป้นพิมพ์ » สัญลักษณ์และอักษรที่น่ารู้บนแป้นพิมพ์
สัญลักษณ์ เช่น : * " , และอักษร เช่น OR AND site บนแป้นพิมพ์แท้จริงแล้วมีประโยชน์อย่างมากในการค้นหาข้อมูลที่จำเพาะเจาะจง และการหาความหมายของคำได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
คำสำคัญ : AND  colon  filetype  OR  Quotation  site  star  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4494  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พัชรี อินธนู  วันที่เขียน 19/4/2559 9:23:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 10:53:16
งานด้านการต่างประเทศ » ขั้นตอนและข้อกำหนดการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่มีการจัดทำเอกสารลงนามเป็น 2 แบบ คือ MOA และ MOU ก่อนการลงนามจะต้องวิเคราะห์ว่าหน่วยงานนั้นเหมาะสมที่จะมีความร่วมมือด้วยหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์ 12 ประการ โดยมีขั้นตอนการลงนามจะต้อง เตรียมการ ศึกษาวิเคราะห์ การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ ดำเนินการตามมติที่ประชุม และจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสม
คำสำคัญ : ความร่วมมือ ต่างประเทศ นานาชาติ MOU MOA  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 15609  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์  วันที่เขียน 31/3/2559 11:40:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 15:56:51
เรื่องน่ารู้ » นักบินอวกาศคนแรกของไทย
ความฝันอันแรงกล้าก่อเกิดเป็นพลังที่เข้มแข็ง นำพาหญิงสาวที่มีหัวใจแกร่งเกินร้อยผู้นี้ยืนหยัดเป็น 1 ใน 23 คนที่จะได้ไปท่องอวกาศจากโครงการที่มีผู้สมัครมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก
คำสำคัญ : นักบินอวกาศ  พิรดา เตชะวิจิตร์  แฟนพันธุ์แท้  อพอลโล่  อวกาศ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 16360  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 28/2/2557 12:07:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 15:18:51
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) » เล่าสู่กันฟัง : การเขียนชื่อ-นามสกุลของชาวต่างชาติ
โดยอาจารย์ 3 ท่านที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่างประเทศ 1. อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3. อาจารย์ ดร.ชนันท์ ราษฎ์นิยม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสำคัญ : อาเซียน ชื่อ นามสกุล คนต่างชาติ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 42037  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 16/8/2555 13:48:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 11:19:39
ความรู้ทั่วไป » ปอยส่างลอง
ประเพณีปอยส่างลอง คือ "งานบวชลูกแก้ว"
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7632  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 2  ครั้ง
ผู้เขียน โสภา สุทธิยุทธ์  วันที่เขียน 3/4/2555 15:27:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 16:41:38
นานาสาระ » เพราะเปิดใจฟัง รักจึงยั่งยืน
เพราะเปิดใจฟัง รักจึงยั่งยืน โดย พระไพศาล วิสาโล www.visalo.org
คำสำคัญ : ความรัก เวลา  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 14/2/2554 15:50:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 18:59:48
นานาสาระ » บัณฑิตที่แท้...หรือเพียงแค่เปลือกนอก
วิชาความรู้เป็นสิ่งสำคัญ...หากแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม
คำสำคัญ : บัณฑิต ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 25949  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 14/2/2554 10:49:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 17:25:06
สิ่งละอัน 1,000 ละน้อย » ได้อะไรจากการจัดอบรม นบก. มจ. รุ่นที่ 2 ???
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นบก. มจ.) รุ่นที่ 2
คำสำคัญ : Check List  นบก.  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6244  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รัตติกาล ณวิชัย  วันที่เขียน 28/1/2554 16:49:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 9:31:36
เล่าเรื่องราวที่ผ่านมา » คัดค้าน การจดทะเบียน ข้าวหอมมะลิ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้ง 5 ประเทศ ใน EU คัค้านจดทะเบียนข้าวหอมมะลิ
คำสำคัญ : EU คัดค้าน จดทะเบียนข้าวหอมมะลิ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6280  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 2  ครั้ง
ผู้เขียน จักรพงษ์ ไชยวงศ์  วันที่เขียน 27/1/2554 7:05:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 18:53:59