รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
N/A
Dynamic Meditation: ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ » Dynamic Meditation : ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
Dynamic Meditation : ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
คำสำคัญ : meditation  การทำงาน  เจริญสติ  ปฏิบัติธรรม  ประสบความสำเร็จ-ฝึกสติ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6115  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ลลิดา ภู่ทอง  วันที่เขียน 10/3/2560 13:54:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 11:13:30
เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน » พักกาย-พักใจ ให้สงบ...เติมพลังให้ชีวิต
การดำเนินชีวิตในยุคศตวรราที่ 21 ต้องมีสติรู้เท่าทันสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนเรามีสติรู้เท่าทันพร้อมทั้งมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความสุข การได้พักกาย-พักใจ ด้วยการทำสมาธิเป็นการช่วยเติมพลังให้กับชีวิต...
คำสำคัญ : เข้าพรรษา  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปาณิศา คงสมจิตต์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศตวรรษที่ 21  ห้องสมุด  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4259  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 11/8/2559 16:25:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 21:17:36
สัมผัสแห่งการตื่นรู้: ภาวนาแบบโลกย์ๆ » การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " สัมผัสแห่งการตื่นรู้: ภาวนาแบบโลกย์ๆ"
การภาวนา"สัมผัสแห่งการตื่นรู้: ภาวนาแบบโลกย์ๆ" จัดโดย Zhou Ru Jun และ วิจักขณ์ พานิช วันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนโมกข์นานาชาติ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นการภาวนาในอีกมิติหนึ่งของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสายธรรมจากวัชราจารย์ ท่านเชอเกียม ตรุงปะที่เน้นการสร้างพื้นที่ว่างให้กับทุกสภาวะจิต และผ่อนคลายร่างกายด้วยเทคนิคการนอน-การนั่งสมาธิภาวนาที่หลากหลาย
คำสำคัญ : ภาวนา  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5206  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ลลิดา ภู่ทอง  วันที่เขียน 4/3/2559 17:04:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 10:51:16
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย
บทความเรื่อง"ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย"มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558
คำสำคัญ : กลองหลวงล้านนา  ภูมิปัญญา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศิลปวัฒนธรรม  ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4351  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 7/9/2558 15:37:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:00:33
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ
"ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ" เป็นการเล่าเรื่องประกอบภาพที่ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปพร้อมกับบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย) ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่มีบรรยากาศอันงดงาม
คำสำคัญ : คณะผลิตกรรมการเกษตร  ถวายเทียนพรรษา  วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย)  ห้องสมุด  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4468  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 30/7/2558 15:05:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 12:26:44
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » กิจกรรมDIYดอกไม้ทำมือ
ดอกไม้ทำมือ DIY ในบทความนี้เป็นกิจกรรม DIY (Do It Yourself)ช่วยให้ท่านทำดอกไม้จากกระดาษย่นหน้าเดียวด้วยตนเองแบบง่ายๆ มีภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย โดยสามารถนำไปประดิษฐ์ต่อยอดเป็นช่อดอกไม้ที่ใช้เนื่องในโอกาสที่หลากหลาย และยังช่วยสร้างสีสันให้กับป้ายบอร์ดนิทรรศการต่างๆ ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น...
คำสำคัญ : DIY  กระดาษย่น  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ดอกไม้กระดาษ  ดอกไม้ทำมือ  ห้องสมุด  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3841  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 12/12/2557 15:24:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 9:53:27
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » เล่าเรื่องจากภาพ...เวียดนาม
นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่า...ครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสพบเห็นประเทศเพื่อนบ้าน "เวียดนาม" หนึ่งในประเทศของกลุ่มอาเซียน...ทำให้รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของผู้คนที่นี่ได้ถ่องแท้ยิ่งขึ้น สิบปากว่า...ยังไม่เท่ากับสายตาที่ได้ไปพบเห็นด้วยตนเอง ขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ทำให้ผู้เขียนได้มีโอกาสดีๆแบบนี้...(สืบเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะผลิตกรรมการเกษตร)
คำสำคัญ : คณะผลิตกรรมการเกษตร  พัฒนาบุคลากร  เล่าเรื่องจากภาพ  เวียดนาม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4039  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 21/8/2557 16:18:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 9:53:26
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » "เทศกาลเข้าพรรษา...ทำบุญ - ได้บุญ หนุนนำชีวิต"
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวและน้อมนำจิตใจเหล่าพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติดี - ปฏิบัติชอบ นับเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยทำให้การดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุบ
คำสำคัญ : ถวายเทียนพรรษา  ทำบุญ  บ้านแม่กำปอง  ผ้าอาบน้ำฝน  วันเข้าพรรษา  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3871  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 9/7/2557 11:06:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 9:53:28
ขอน้อมถวายความอาลัย » ขอน้อมถวายความอาลัยแด่..สมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขอน้อมถวายความอาลัยแด่...สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
คำสำคัญ : ขอน้อมถวายความอาลัย  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5965  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 18/2/2557 11:13:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 11:34:15
เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน » วันมาฆะ - วาเลนไทน์
มุมมองและความคิดในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์ (วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์) ที่เป็นเสมือนเส้นคู่ขนานสามารถนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้อยู่ในเส้นทางเดียวกัน นับเป็นความต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
คำสำคัญ : พุทธศาสนา  วันมาฆบูชา  วันวาเลนไทน์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3968  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 14/2/2557 15:12:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 9:56:23
คาถาพ้นทุกข์ 4 ย. » เกษตรอินทรีย์ทำได้จริงๆ Part 2
เกษตรอนิทรีย์ จุลินทรีย์บอล
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8298  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์  วันที่เขียน 3/9/2556 15:32:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 11:34:23
คาถาพ้นทุกข์ 4 ย. » เกษตรอินทรีย์ทำได้จริงๆ Part 1
เกษตรอินทรีย์ จุลินทรีย์บอล
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5326  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์  วันที่เขียน 3/9/2556 15:29:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 11:34:13
คาถาพ้นทุกข์ 4 ย. » คาถาพ้นทุกข์ 4 ย.
คาถาพ้นทุกข์ “โยนิโสมนสิการ ยอม หยุด เย็น นิ่งในไม่โต้ตอบ”
คำสำคัญ : คาถา ศีล  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9053  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์  วันที่เขียน 9/8/2556 14:36:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 12:33:36
มะลิริมรั้ว » สบายใจในวันสงกรานต์
เพื่อเป็นศิริมงคลที่ดีในวันมหาสงกรานต์ของปี 2554 นี้ ผู้เขียนได้พาคุณพ่อมาถวายสังฆทานที่สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ธรรมธราราม จีงเป็นที่มาของธรรมเทศนาอันเป็นบุญใหญ่ของครอบครัวในวันมหาสงกรานต์ ซึ่งเห็นควรที่จะได้บันทึกไว้เพื่อเป็นการเผยแผ่บุญนี้ไปให้ถ้วนทั่วกัน
คำสำคัญ : ธรรมมะ  พุทธศาสนา  สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ธรรมธราราม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9049  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 4  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 15/4/2554 10:35:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:00:52
ปรัชญาชีวิต » สิ่งที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
ข้อคิดของชีวิต
คำสำคัญ : ข้อคิดชีวิต  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7248  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน จิรายุ หาญตระกูล  วันที่เขียน 18/1/2554 13:04:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 11:33:48
ปรัชญาชีวิต » 7 เทคนิคฝึก “คิดต่าง”
คิดนอกกรอบ
คำสำคัญ : ข้อคิดของชีวิต  คิดนอกกรอบ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8852  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิรายุ หาญตระกูล  วันที่เขียน 18/1/2554 11:46:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 11:33:24
มะลิริมรั้ว » กล้วยไม้ เส้นใย และลีลา
เสียดายว่าปะเดี๋ยวนี้จกบ่ไหวสังขารมันบ่เอื้ออำนวยเสียแล้ว ลูกหลานมันก็บ่เอาแล้ว คงจะต้องปล่อยหื้อภูมิปัญญาบรรพบุรุษค่อยสูญสิ้นไป พร้อมกับผ้าซิ่นตีนจกผืนสุดท้ายของแม่อุ๊ยนี้แล้วหนอ
คำสำคัญ : ล้านนา  ศิลปวัฒนธรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 13006  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 11:23:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 17:19:00