วันและกิจกรรมสำคัญในเทศกาลประเพณีปีใหม่เมืองของล้านนา
วันที่เขียน 4/9/2561 16:29:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:13:07
เปิดอ่าน: 1340 ครั้ง

วันและกิจกรรมสำคัญในเทศกาลประเพณีปีใหม่เมืองของล้านนา

          เมื่อถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกปีอากาศเริ่มร้อน อบอ้าว ลมร้อนและการเบ่งบานของดอกลมแล้ง สีเหลืองอ่อน สองฝั่งข้างถนนต่างๆ เพิ่มความสดใสให้เห็นเป็นสัญญาณที่ชาวล้านนารู้ว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองได้ใกล้เข้ามาแล้วปีใหม่เมืองของล้านนานั้นมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นเวลาช้านานทั้งในแง่พิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลนี้ อาทิเช่น จะได้เข้าวัดเพื่อฟังธรรม ดำหัวเพื่อขอพรและขอขมาคารวะผู้สูงวัย ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ที่อาจได้ล่วงเกินทางกาย วาจา ใจ เพื่ออโหสิกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นเทศกาลที่ญาติพี่น้องซึ่งแยกย้ายกันอยู่ที่ต่างๆ ได้มีโอกาสกลับบ้านมาพบปะสังสรรค์พร้อมหน้าพร้อมตากันในแง่ของพิธีกรรมกิจกรรม ตลอดจนความเชื่อดังกล่าว กลายเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติสืบมา ปีใหม่เมืองจึงมีความสำคัญต่อคนล้านนาดังนี้ (ฮีตบ่าเก่า ปี๋ใหม่เมือง, 2552)

1. เป็นการเปลี่ยนปีของคนเมือง ซึ่งจะนับปีตามปีใหม่เมือง

2. เป็นการเตือนตนและสำรวจตนเองเพราะว่าการที่มีอายุเพิ่มจะเป็นการย้ำเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของวัน วัย และสังขาร

3. เป็นการชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดี เป็นช่วงโอกาสที่คนเมือง สำรวจตรวจสอบสิ่งต่างๆ ที่ล่วงมา เมื่อพบข้อบกพร่อง ผิดพลาดไป ก็มักจะตั้งจิตตั้งใจสะสางสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไป สิ่งใดที่ร้ายก็ขอให้ดับไปกับไฟ ไหลไปกับน้ำ ล่องไปกับสังขาร

4. เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ปีใหม่เมืองมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายหลายประการ ทั้งที่เป็นวัตถุ ความเคลื่อนไหว เช่น การจัดซื้อเสื้อผ้า ข้าวของ มีความคึกคักจัดซื้อมาสวมใส่และใช้งานในการต้อนรับปีใหม่ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

        ช่วงเทศกาลประเพณีปีใหม่เมืองจะมีวันสำคัญต่างๆ ซึ่งแต่ละวันจะมีประเพณี พิธีกรรม กิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นหรือกระทำในวันนั้น ๆ บางอย่างลางเลือนไปบ้าง บางอย่างยังดำรงอยู่  วันสำคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ของล้านนา ได้แก่ วันสังขานต์ล่อง วันเน่า วันพญาวัน  และวันปากปี

เผยแพร่ในวารสาร แม่โจ้ปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=NTQ3NjEy

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=854
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
บทความ » อาหารพื้นบ้านของชาวล้านนา
ภาคเหนือหรืออาณาจักรล้านนาในอดีต เป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตจวบจน ปัจจุบัน มีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้จากหลาย ๆ แหล่ง ทำให้ได้รับวัฒนธรรมหลากหลาย จากชนชาติ...
อาหารล้านนา     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ผู้เขียน กัณณิกา ข้ามสี่  วันที่เขียน 11/10/2562 10:31:57  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 8:16:21   เปิดอ่าน 1051  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เครื่องสักการะล้านนา » เครื่องสักการะล้านนา
กล่าวโดยรวมว่าด้วยเครื่องสักการะหลักในล้านนาได้แก่ “..ธุปบุปผาลาชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเทียน..” 1) ธุป(อ่านว่า ธุ-ปะ) แปลว่า ธูป 2) บุปผา แปลว่า ดอกไม้ 3) ลาชา(อ่านว่า ลา-จา) แปลว่าข้าวตอก 4) ลำเ...
เครื่องสักการะล้านนา     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ผู้เขียน ฐาปกรณ์ เครือระยา  วันที่เขียน 7/8/2560 12:00:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 16:37:30   เปิดอ่าน 2446  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
"ซ๊ะป๊ะซ๊ะเป้ด..เล่าเรื่องเมืองเหนือ" » ปอยส่างลองเวียงแหง เอกลักษณ์ชาวไทใหญ่
ปอยส่างลองเป็นประเพณีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนของชาวไทใหญ่ ซึ่งมีการจัดขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยอำเภอเวียงแหงก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีชาวไทใหญ่อาศัยอยู่และมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย "ปอยส่างลอง"ก็เ...
คัวตาน  ชาวไทใหญ่  ไทยทาน  บวชลูกแก้ว  ปอยส่างลอง  พิธีอุปสมบท  เวียงแหง     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ผู้เขียน ปรมินทร์ นาระทะ  วันที่เขียน 25/6/2559 23:43:32  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 15:40:38   เปิดอ่าน 3657  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง