ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 53
ชื่อสมาชิก : จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : cboony@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
บทความที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
บทความที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์
บทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
บทความทางด้านการวางผังเมือง
รวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ที่ใช้ในงานวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์
บันทึกการเดินทางไปภูมิทัศนศึกษาทั้งในต่างแดนและภายในประเทศ ได้ทั้งความสนุกสนานและแฝงไว้ด้วยความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม
เรื่องราวสบายๆ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย จากประสพการณ์ดีๆในชีวิต นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ