Blog : เรือจ้าง
รหัสอ้างอิง : 27
ชื่อสมาชิก : สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : suwan@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:45

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เรือจ้าง
เรื่องเล่าจากห้องเรียน
เรือจ้าง » Smart Classroom กับกิจกรรมพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ
การฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชุนหรือการพูดในที่สาธารณะ นอกจากผู้พูดจะต้องมีบทพูดที่ดี มีการเตรียมความพร้อม(ฝึกซ้อมการพูด)แล้ว การได้เห็นตนเองในขณะที่พูดจริงจะทำให้มองเห็นข้อบกพร่องและสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพูดในครั้งต่อไปได้ด้วยตนเอง
คำสำคัญ : Smart Classroom  พัฒนาการพูดในที่สาธารณะ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5760  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 3/7/2560 8:57:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 9:58:43
เรือจ้าง » Classstart ห้องเรียนออนไลน์ ของเด็กเจนฯ วาย (Gen Y)
การสร้างห้องเรียนเสมือนจริงในโลกไซเบอร์ เสริมการจัดการเรียนการสอน
คำสำคัญ : ห้องเรียนเสมือนจริง โลกไซเบอร์ แบบฝึกหัดเสริม การเรียนการสอน ภาษาไทย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7460  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 3  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 24/2/2555 12:05:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:01:01

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้