ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 438
ชื่อสมาชิก : ก่องกาญจน์ ดุลยไชย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : kongkarn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 20/4/2554 15:08:17
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/4/2554 15:08:17


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
จุดมุ่งหมายของการให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME เพื่อลดผลกระทบในเชิงลบของข้อมูลที่บิดเบือน ในประเทศสมาชิกอาเซียน และสร้างภูมิคุ้มกันต่อข้อมูลบิดเบือน และข้อมูลเท็จให้แก่ชุมชนในภูมิภาค ในปัจจุบันมีผู้เข้าถึงสื่อสังคมดิจิทัลอย่างมากมาย การบอกต่อข้อมูลที่เป็นเท็จให้คนใกล้เคียง เช่น ข้อมูลในไลน์ที่แชร์กันไปเรื่อย ๆ ซี่งเป็นข้อมูลที่บิดเบือน ตัวอย่างการส่งต่อข้อมูลวัคซีนโควิดที่ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกาย ทำให้ประชาชนที่ได้รับรู้ข่าวสารไม่ไปฉีดวัคซีน ในการอบรมได้รับชมวิดิโอที่ชุมชนเล็ก ๆ ได้จัดปาร์ตี้โดยให้นำสุนัขมาร่วมงานได้ ผู้เข้าร่วมที่มาก่อนเวลาได้นำสุนัขมากินอาหารร่วมกัน และเล่นด้วยกัน ต่อมามีผู้มาเข้าร่วมคนหนึ่งมาเคาะประตูบ้าน เจ้าของบ้านเปิดประตูต้อนรับ แต่เหลือบเห็นว่าสุนัขที่นำมาด้วยเป็นพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกีของรัสเซีย เจ้าของบ้านจึงปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมงาน เจ้าของจึงพาสุนัขตัวดังกล่าวกลับบ้าน แต่สุนัขตัวอื่นที่อยู่ในบ้านเห็นว่า เพื่อนกำลังจะกลับบ้าน ไม่ได้เข้ามาร่วมงานด้วยจึงพากันออกมาทางหน้าต่างแล้วชักชวนเพื่อนสุนัขด้วยกัน ให้เข้ามาในบ้าน จากการชมวิดิโอทำให้ตนเองมีความรู้สึกเห็นใจประชาชนชาวรัสเซียที่ไม่ได้มีส่วนร่วม รู้เห็นในการก่อสงคราม แต่ถูกสังคมโลกตีตรา เกลียดชัง คว่ำบาตรไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอีกต่อไป วิดิโอเรื่องที่สอง เป็นเรื่องของประเทศจีน ที่พยายามเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเชื่อไวรัสโคโลน่า 19 ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจ ปอด แสดงให้เห็นอาการเมื่อติดเชื้อ และการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ แต่องค์การอนามัยโลก ภายใต้การควมคุมของสหรัฐอเมริกาออกมาชี้นำความคิดประชากรโลก ว่าจุดเริ่มต้นของเชื้อไวรัสโคโลน่า 19 เริ่มจากชุมชนอู่ฮั่น และส่งนักวิทยาศาสตร์มาสำรวจ เก็บตัวอย่างไปทดสอบ แต่ไม่ปรากฏผล หรือเผยแพร่ผลการทดสอบ ทำให้ประชากรโลกเข้าใจโดยปริยายว่า จุดกำเนิดของเชื้อไวรัส โคโลน่า 19 เกิดจากชุมชนอู่ฮั่น ทั้งนี้วิดิโอนี้สร้างจากประเทศจีน ซึ่งอาจจะเป็นการชี้นำความคิดให้เข้าใจว่า รัฐบาลจีนถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกากล่าวหาว่า จุดกำเนิดของเชื้อไวรัสเกิดขึ้นในประเทศจีน จากวิดิโอทั้ง 2 เรื่องเป็นการนำเสนอความขัดแย้งของผู้นำ 2 ประเทศ เมื่อผู้ชมได้รับชมหากไม่มีการใคร่ครวญตริตรอง ทำให้ผู้ชมรู้สึกเข้าข้างประเทศใดประเทศหนึ่ง หากผู้ชมส่งต่อวิดิโอดังกล่าวให้แก่คนใกล้ชิด อาจจะตกเป็นเครื่องมือของประเทศผู้ผลิตสื่อได้ ดังนั้นผู้ชมควรหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น ในทางข้อมูลทางสถิติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชากรโลกทั้งหมด 8,000 กว่าล้านคนนั้น 4.74 ล้านคนอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน ในจำนวนนี้คิดเป็นร้อยละ 46 เป็นผู้หญิง และร้อยละ 54 เป็นผู้ชาย โดยวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นไปอย่างหลากหลาย โดยแพลตฟอร์มที่มีการใช้งานมากที่สุดได้แก่ Facebook Youtube Whatsapp Instagram Tiktok ตามลำดับ ประชาชนชาวไทยมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 8 ชั่วโมงต่อวัน จัดลำดับเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศทั้งหมดในโลก หากย้อนกลับไปประมาณ 20 ปี การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบดั้งเดิม ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น สื่อต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนที่จะเผยแพร่ต้องมีการกรองเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อ แต่ในปัจจุบันประชากรทุกคนที่อยู่ในโลกสังคมออนไลน์ สามารถผลิตเนื้อหาได้อย่างหลากหลาย เปิดกว้างและรวดเร็วมากขึ้น หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า ขั้นตอนของการกรองเนื้อหาถูกผิดได้หายไป ผู้ผลิดสื่อส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางการสื่อสารมวลชน ไม่ได้รับการอบรม ไม่คำนึงถึงศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่มีทั้งข้อดี ข้อเสีย ดังนั้นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ควรมีความตระหนักในการผลิตเนื้อหา นอกจากการคำนึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว ยังควรคำนึงถึงศีลธรรมและจริยธรรมที่อาจส่งผลกระทบแก่ผู้อื่น
สำหรับสายวิชาการ สายสนับสนุน
เข้าร่วมประชุม 1-4 มีนาคม พ.ศ. 2560