ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 980
ชื่อสมาชิก : ภานุวัฒน์ เมฆะ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : panuwat_m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/3/2555 12:35:37
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/3/2555 12:35:37


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
-แพลตฟอร์ม IOT ที่ให้บริการสื่อสารแบบ real-time -มีบริการเก็บข้อมูลบน cloud -มีระบบแสดงผลข้อมูลด้วย dashboard ที่ปรับแต่งได้ -มี library แบบ open-source -รองรับการเขียนโปรแกรม หลายภาษา
การวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปานกลางและสูง)
งานประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Digital Arts Media and Technology (ICDAMT2017)
ใช้ในการปฏิบัติการในการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่เราสนใจในด้านต่างๆ และการทำงานของระบบแมชชีนวิชั่น รวมถึง ส่วนประกอบของระบบวิชั่น อีกทั้งวิธีการเลือกกล้องและเลนส์ในระดับเบื้องต้น อีกทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ NI Vision Builder AI สำหรับระบบแมชชีนวิชั่น ซึ่งในการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่เราสนใจ ได้แก่ - การวัดมิติของชิ้นงาน - การวัดค่าสีและค่าความสว่าง - การตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีหรือไม่มีและการนับจำนวนชิ้นงาน - การหาตำแหน่งและความเอียงของชิ้นงาน - การอ่านบาร์โค้ดและการอ่านตัวอักษร - การทำงานร่วมกับกล้องจริง และสั่งการผ่านฮาร์ดแวร์ให้สร้างสัญญาณ Pass/Fail วัตถุทดลองแต่ละชิ้นงาน
บทความวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) ครั้งที่ 7 และ ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) ครั้งที่ 5
การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) หรือ ECTI DAMT & NCON 2021 เมื่อวันที่ 3-6 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ECTI DAMT 2019
การทำเหมืองข้อมูลด้วย Rapidminer Studio 6