ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 980
ชื่อสมาชิก : ภานุวัฒน์ เมฆะ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : panuwat_m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/3/2555 12:35:37
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/3/2555 12:35:37


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
-แพลตฟอร์ม IOT ที่ให้บริการสื่อสารแบบ real-time -มีบริการเก็บข้อมูลบน cloud -มีระบบแสดงผลข้อมูลด้วย dashboard ที่ปรับแต่งได้ -มี library แบบ open-source -รองรับการเขียนโปรแกรม หลายภาษา
การวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปานกลางและสูง)
งานประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Digital Arts Media and Technology (ICDAMT2017)
ใช้ในการปฏิบัติการในการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่เราสนใจในด้านต่างๆ และการทำงานของระบบแมชชีนวิชั่น รวมถึง ส่วนประกอบของระบบวิชั่น อีกทั้งวิธีการเลือกกล้องและเลนส์ในระดับเบื้องต้น อีกทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ NI Vision Builder AI สำหรับระบบแมชชีนวิชั่น ซึ่งในการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่เราสนใจ ได้แก่ - การวัดมิติของชิ้นงาน - การวัดค่าสีและค่าความสว่าง - การตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีหรือไม่มีและการนับจำนวนชิ้นงาน - การหาตำแหน่งและความเอียงของชิ้นงาน - การอ่านบาร์โค้ดและการอ่านตัวอักษร - การทำงานร่วมกับกล้องจริง และสั่งการผ่านฮาร์ดแวร์ให้สร้างสัญญาณ Pass/Fail วัตถุทดลองแต่ละชิ้นงาน
บทความวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ