การอบรม "การทำงานเป็นทีม" สร้างได้ในเวลาสั้น ๆ จริงหรือ
วันที่เขียน 29/8/2562 1:44:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 14:29:19
เปิดอ่าน: 2368 ครั้ง

การทำงานเป็นทีม คำสั้น ๆ แต่ในความเป็นจริงทำไมทำยากจัง คุณเคยคิดแบบนั้นไม๊คะ??

 

ทุกคนคงเคยเข้ารับการอบรมต่าง ๆ มามากมายหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารจัดการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงานของตนเอง

ซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยงาน ก็พร้อมจะผลักดันให้บุคลากรทุกคน ได้อบรมพัฒนาสมรรถนะของตนเองตามสายงาน ให้บุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและพร้อมที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้

 

หัวใจของ การทำงานเป็นทีม นั้น นอกจากจะช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรหรือทีม ประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพราะในการทำงานที่อาศัยความร่วมมือ การเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ย่อมส่งผลดีต่องานที่ทำเสมอ

การทำงานเป็นทีม : ความคิด ทัศนคติ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอสมควร หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้น ควรใช้สติในการแก้ไขปัญหา ไม่ควรใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินปัญหา ถึงแม้ว่าผลที่ออกมานั้นจะไม่ดีมากนัก แต่สิ่งหนึ่งที่เราและทีมจะได้รับคือความภาคภูมิใจ และทำให้เราสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ หากเกิดปัญหาซ้ำอีกครั้ง เราก็จะสามารถผ่านมันไปได้

การทำงานเป็นทีมนั้น ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ สามารถโต้แย้งได้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับหลักการและข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี และยังเป็นประโยชน์ต่อทีมและองค์กรด้วย

ซึ่งปัจจุบัน มีหลากหลายองค์กรที่ประสบปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ความขัดแย้งระหว่างพนักงาน ที่อาจจะเกิดจากความกดดันในการทำงานส่วนหนึ่ง ดังนั้น การจัดอบรมให้พนักงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจัดการ เพื่อให้พนักงานได้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงหัวใจของการทำงานเป็นทีม เพราะนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อองค์กรอีกด้วย

แนวทางการทำงานของทีมเวิร์ค (Cr.พันเอก ดร.ก้อง ไชยณรงค์)

1) เข้าใจการทำงานของตนเองและผู้อื่น

2) สร้างเป้าหมายร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจ

3) มีการสานความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

4) เป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่มีวินัย

 

สุดท้ายแล้ว การจัดกิจกรรมหรืออบรมใด ๆ ในระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้ในทันที จำเป็นต้องมีการอาศัยระยะเวลา เราไม่อาจจะไปแก้พฤติกรรมทางลบที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้ ภายในเวลาสั้น ๆ เพียง 3 วัน หรือ 5 วัน ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติได้ พฤติกรรมเดิม ๆ ก็จะกลับมา การใช้กิจกรรมเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการสร้างประสบการณ์และข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ หากมีการจัดต่อเนื่อง ก็ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวกได้อย่างแน่นอน (Cr.นายพันรัก)

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=986
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
Active listening: ฟังอย่างไรให้ได้ยิน » Active listening: ฟังอย่างไรให้ได้ยิน
การฟังเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคคล หลายครั้งที่การสื่อสารนั้นไม่ได้ผล เพราะ "เราฟังแต่ไม่ได้ยิน" การฟังแต่ไม่ได้ยินเกิดขึ้นหลายครั้ง เพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน พูนพัฒน์ พูนน้อย  วันที่เขียน 6/9/2562 16:49:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 19:22:59   เปิดอ่าน 3019  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
Creative Commons » จัดการลิขสิทธิ์โลกออนไลน์ ด้วยมาตรฐาน Creative Commons
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เป็นองค์กรไม่แสวง กำไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำกัดจากสัญญาอนุญาต สัญญา อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โด...
creative commons  ลิขสิทธิ์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน อำนาจ ชิดทอง  วันที่เขียน 21/6/2562 15:11:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 14:28:58   เปิดอ่าน 92784  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง