Dynamic Meditation : ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
วันที่เขียน 10/3/2560 13:54:07     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 14:45:53
เปิดอ่าน: 5995 ครั้ง

Dynamic Meditation : ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การอบรมเรื่อง Dynamic Meditation ”

 

โดย พระพุทธยานันทภิกขุ

วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 4.30-21.00 น.

ณ สวนพันดาว อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

การอบรมครั้งนี้เริ่มจาก องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์หรือ NGO=Non Govermental Oganizations ต้องการริเริ่ม Workshop เพื่อนำร่องการทำงานพัฒนาความสุขมวลรวมประชาชาติวิถีพุทธร่วมกันระหว่าง กลุ่ม NGO จากประเทศแคนาดา อังกฤษ ภูฏาน และไทย ณ สวนพันดาว เชียงใหม่ โดยจัดให้มีการฝึกสติหรือเจริญสติแบบเคลื่อนไหว (Dynamic Meditation)ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2560

ในการอบรมครั้งนี้พระพุทธยานันทภิกขุ ได้เริ่มการอบรมโดยให้มีการแนะนำตัวเอง เล่าถึงที่มาของการอบรมและให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำงานของแต่ละคนจากหลายๆประเทศ และท่านได้สอนวิธีการฝึกหรือเจริญสติแบบเคลื่อนไหว(Dynamic Meditation) ซึ่งเป็นแนวการเจริญสติของหลวงพ่อเทียน

ถ้าพูดในฐานะชาวต่างชาติก็อาจถามว่า ทำไมต้องมีการฝึกหรือเจริญสติ ถ้าพูดแบบชาวพุทธ ก็คือ ทำไมต้องมีการปฏิบัติธรรม  จากการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำงาน พบว่า เวลาทำงานและเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมา สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เราต้องรักษาใจของเราให้มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคทั้งปวง เพราะเวลาเกิดปัญหาหรืออุปสรรค หากเราหวั่นไหวจะเกิดการท้อถอย เครียดซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ และส่งผลต่อการทำงานอย่างเห็นได้ชัด

ผู้ที่ไม่มีความมั่นคงทางจิตใจก็เกิดการท้อถอยและล้มเหลวในหารทำงานหรือทำงานได้ไม่ดีพอ แต่ผู้ที่มี มีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยก็อาจประสบผลสำเร็จมากกว่า อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความมุ่งมั่นแต่พบว่ายังมีความหวั่นไหวทางจิตใจ เกิดอาการเครียดตามมา ก็ต้องหาทางออก และพบว่า การเจริญสติหรือการปฏิบัติธรรมเป็นหนทางที่ช่วยเขาได้ เนื่องจากหากตัวเรามีความสงบ ร่มเย็นและมั่นคงในจิตใจ ก็ย่อมส่งผลให้สามารถจัดการกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เข้ามาได้

 

โดยสรุป การทำงานใดๆก็ตาม ถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จแล้วควรต้องเริ่มจากตนเอง

คำถามต่อมา คือ ทำไมต้องมีการฝึกสติหรือเจริญสติแบบเคลื่อนไหว (Dynamic Meditation) พระพุทธยานันทภิกขุ ได้อธิบายให้ฟังว่า เนื่องจากการเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติของทุกคนอยู่แล้ว ดังนั้นการเจริญสติแบบนี้ จึงเหมาะกับผู้คนในโลกปัจจุบันที่ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ท่านได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ของท่านที่เคยเจริญสติแบบอื่นมาและเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆ การเจริญสติแบบนี้ทำให้ท่านหลุดพ้นจากปัญหาได้ อีกทั้งท่านเคยทำงานในแบบขององค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์หรือ NGO มาก่อน

ทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างตรงประเด็นมากขึ้น 

 

การเจริญสติ ทำให้จิตใจของเราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น ไม่ไหลไปกับความคิดและเกิดอาการปรุงแต่ง เกิดความสงบ เย็นใจไม่รุ่มร้อน ทำให้มองทุกอย่างตามความเป็นจริง ทำให้เผชิญอุปสรรคและปัญหาได้และผ่านพ้นไปได้ หรือถ้ามีปัญหาที่แก้ไม่ได้ ก็จะยอมรับและหาทางออกอย่างอื่นได้. อย่างไรก็ตามการที่จะได้ผลมากหรือน้อยดังกล่าว ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้เจริญสติ ว่ามีความมุ่งมั่น ขยันและตั้งใจทำมากน้อยเพียงใด และต้องใช้เวลาในการฝึกฝน รวมทั้งต้องมีความตั้งใจที่จะฝึกต่อเนื่องด้วยตนเองต่อไป

ระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเจริญสติทั้งในรูปแบบ 14 ท่า และการเดิน ทั้งในรูปการเจริญสติแบบเดี่ยวและรวมกลุ่ม ในวันสุดท้าย คุณชินวร จาริน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธยา นันทภิกขุจาก Mindfulfarmer.org นำผู้เจริญสติจากนานาชาติมาร่วมเติมเต็มอีก 10 ท่าน

          ผู้เขียนได้เข้าร่วมและเห็นประโยชน์ของการเจริญสติแบบนี้ ซึ่งต้องมีการนำมาฝึกต่อด้วยตนเอง เช่นเดียวกับการเรียนรู้อื่นๆ เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ เราได้รับการอบรมมาพออ่านหรือพูดได้ แต่หากไม่นำมาฝึกต่อด้วยตนเองทุกวัน เราก็อาจลืมหรือไม่มีความก้าวหน้าในการพูดภาษาอังกฤษเลย

 

 

   
   

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน » พักกาย-พักใจ ให้สงบ...เติมพลังให้ชีวิต
การดำเนินชีวิตในยุคศตวรราที่ 21 ต้องมีสติรู้เท่าทันสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนเรามีสติรู้เท่าทันพร้อมทั้งมีจิตใจที่เข้มแข็...
เข้าพรรษา  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปาณิศา คงสมจิตต์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศตวรรษที่ 21  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 11/8/2559 16:25:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 2:09:41   เปิดอ่าน 4218  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย
บทความเรื่อง"ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย"มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปร...
กลองหลวงล้านนา  ภูมิปัญญา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศิลปวัฒนธรรม  ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 7/9/2558 15:37:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 23:37:28   เปิดอ่าน 4320  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ
"ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ" เป็นการเล่าเรื่องประกอบภาพที่ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปพร้อมกับบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 255...
คณะผลิตกรรมการเกษตร  ถวายเทียนพรรษา  วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย)  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 30/7/2558 15:05:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 21:23:23   เปิดอ่าน 4424  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » กิจกรรมDIYดอกไม้ทำมือ
ดอกไม้ทำมือ DIY ในบทความนี้เป็นกิจกรรม DIY (Do It Yourself)ช่วยให้ท่านทำดอกไม้จากกระดาษย่นหน้าเดียวด้วยตนเองแบบง่ายๆ มีภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย โดยสามารถนำไปประดิษฐ์ต่อยอดเป็นช่อดอกไม้ที่ใช้เนื่องในโ...
DIY  กระดาษย่น  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ดอกไม้กระดาษ  ดอกไม้ทำมือ  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 12/12/2557 15:24:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 16:48:09   เปิดอ่าน 3826  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง