เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาการบริหาร จัดการสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 เมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2567
วันที่เขียน 22/4/2567 10:04:24     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2567 3:37:47
เปิดอ่าน: 80 ครั้ง

วันที่ 3 เมษายน 2567 ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าเยี่ยมชม

  • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
  • ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

และได้มี การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ด้านห้องปฏิบัติบัติการ

ปัญหาที่พบเจอ มีอะไรยังไงบ้าง  การบริหารจัดการกัน ในกลุ่มของหน่วยงานย่อย ของคณะหรือมหาวิทยาลัย  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในด้านการจัดการเครื่องมืออุปกณ์ทางวิทยาศาสตร์ การบำรุงรักษา ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  ทั้งนี้สิ่งที่คาดหวังจากการได้เข้าร่วมโครงการนี้

เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของบุคลากร นำมาประยุกต์ในงานของแต่ละคน

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1442
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอ่านลำดับสายยาวด้วย oxford nanopore sequencing
ทคโนโลยี nanopore เป็นเทคโนโลยีการหาลำดับ DNA และ RNA แบบสายยาวต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้กระบวนการสังเคราะห์ DNA ต้นแบบ ไม่ทำต้องปฏิกิริยา PCR จึงทำให้การวิเคราะห์ลำเบสต่างๆมีความแม่นยำ รวดเร็ว และประ...
DNA sequencing, nanopore technology     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 17/4/2567 14:00:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 19:56:52   เปิดอ่าน 155  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
พัฒนาตนเอง-นงคราญ » “การผลิตคราฟต์เบียร์ ขนาด 20 ลิตร"
จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร “อุดมคติ On Tour" เรื่องหัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ ขนาด 20 ลิตร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตคราฟต์เบียร์ ...
กลุ่มงานช่วยวิชาการ  การผลิตคราฟต์เบียร์  เบียร์ (ฺBeer)  พัฒนาตนเอง  อบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 9/1/2567 14:47:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 18:00:52   เปิดอ่าน 960  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ » งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติซึ่งการจัดการประชุมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 4/1/2567 14:54:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 18:06:46   เปิดอ่าน 166  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง