Blog : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC)
รหัสอ้างอิง : 174
ชื่อสมาชิก : สุเนตร สืบค้า
เพศ : หญิง
อีเมล์ : sunate@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/2/2554 23:21:25
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/2/2554 23:21:25

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC)
ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ตามนโยบายเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area, AFTA) ประชาคมอุดมศึกษาจะรับมืออย่างไร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) » การระบุตำแหน่งทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
แอสซิส แอสซอก Asst. Prof. Assoc. Prof. มันคืออะไร เดี๋ยวได้รู้กัน
คำสำคัญ : ตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่งทางวิชาการภาษาอังกฤษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาษาอังกฤษ  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 274859  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 17/6/2559 19:40:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 1:47:30
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) » เล่าสู่กันฟัง : การเขียนชื่อ-นามสกุลของชาวต่างชาติ
โดยอาจารย์ 3 ท่านที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่างประเทศ 1. อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3. อาจารย์ ดร.ชนันท์ ราษฎ์นิยม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสำคัญ : อาเซียน ชื่อ นามสกุล คนต่างชาติ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 42025  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 16/8/2555 13:48:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 22:00:18

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้