วิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10
วันที่เขียน 1/11/2560 15:41:50     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/12/2566 17:16:09
เปิดอ่าน: 239165 ครั้ง

สำหรับบุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ซื้อคอมพิวเตอร์หรือแล๊ปทอปมาใหม่ โดยเฉพาะเครื่องที่มาพร้อมวินโดวส์ลิขสิทธิ์แท้ ซึ่งเกือบทั้งหมดมักจะทำไดรฟ์มาให้ไดรฟ์เดียวคือไดรฟ์ C ซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าวินโดวส์ล่ม หรือเกิดปัญหาติดไวรัส จะวินโดวส์ลงใหม่ ข้อมูลจะหายหมด จึงอยากจะแบ่งไดรฟ์อื่น ๆ ไว้ใช้งานบ้าง อย่างน้อยหากไม่มีที่เก็บข้อมูลก็ไม่ต้องห่วงว่าลงวินโดวส์ใหม่แล้วข้อมูลจะหาย วันนี้เลยจะขอมาแนะนำการแบ่งไดรฟ์ หรือ Partition บน Windows 10 กันสักหน่อย (Windows เวอร์ชั่นอื่น ๆ ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกัน)

 

วิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10

               สำหรับบุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ซื้อคอมพิวเตอร์หรือแล๊ปทอปมาใหม่ โดยเฉพาะเครื่องที่มาพร้อมวินโดวส์ลิขสิทธิ์แท้ ซึ่งเกือบทั้งหมดมักจะทำไดรฟ์มาให้ไดรฟ์เดียวคือไดรฟ์ C ซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าวินโดวส์ล่ม หรือเกิดปัญหาติดไวรัส จะวินโดวส์ลงใหม่ ข้อมูลจะหายหมด จึงอยากจะแบ่งไดรฟ์อื่น ๆ ไว้ใช้งานบ้าง อย่างน้อยหากไม่มีที่เก็บข้อมูลก็ไม่ต้องห่วงว่าลงวินโดวส์ใหม่แล้วข้อมูลจะหาย วันนี้เลยจะขอมาแนะนำการแบ่งไดรฟ์ หรือ Partition บน Windows 10 กันสักหน่อย (Windows เวอร์ชั่นอื่น ๆ ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกัน)
              สำหรับการแบ่ง Partition Disk ของ Windows 7, Windows 8.1 และ Windows 10 นั้น วิธีการทำจะเหมือน ๆ กันในการแบ่ง Disk ออกมาเป็นหลาบไดรฟ์ เช่น Drive C, Drive D, Drive E โดยวันนี้จะมาสอนวิธีการแบ่ง Partition ของ disk โดยเป็นวิธีง่าย ๆ ซึ่งหากทำตามบทความที่เขียน ก็สามารถทำได้เลย เพราะบางคนลง Windows ไม่เป็น และไปจ้างช่างคอมฯ ลง Windows ปรากฏว่าช่างคอมฯ บางคนลืมแบ่ง Drive ให้เรา เรามีแค่ Drive C แล้วเราจะทำอย่างไร วันนี้มีคำตอบแน่ ๆ

1. คลิ๊กขวาที่ Windows logo เลือก Disk Management

2. คลิ๊กขวาที่ Drive C เลือก "Shrink Volume"

3. ใส่จำนวนพื้นที่ ที่ต้องการทำเป็น Drive ใหม่ แล้วกด Shrink

4. ระบบจะทำการแบ่ง Partition สำหรับเตรียมทำ Drive ใหม่

5. ทำการ Format Drive โดยคลิ๊กขวาที่ Partition ใหม่ เลือก "New Simple Volume.."

6. กด Next

7. เลือกขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ Format กด Next

8. เลือก Drive สำหรับ Partition ใหม่

9. กด Next สำหรับการ Format

10. เสร็จสิ้นการ Format

11. จะพบ Drive ใหม่ สำหรับการเก็บข้อมูล เสร็จสิ้นขั้นตอนการแบ่งไดร์ฟ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=747
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/12/2566 14:50:21   เปิดอ่าน 45  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/12/2566 22:50:07   เปิดอ่าน 32  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 15:24:27   เปิดอ่าน 111  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา: VAJA)
Vaja คือ ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย หรือ ระบบแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ วาจาเวอร์ชัน 9.0 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library)
ภาษาไทย  ระบบสังเคราะห์เสียงพูด  วาจา: VAJA     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 27/9/2566 21:20:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 14:30:36   เปิดอ่าน 98  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง