ความสามารถใหม่ของ edoc เลือกส่งถึงบ่อยและส่งถึงล่าสุดได้แล้ว
วันที่เขียน 10/8/2559 9:49:57     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 13:46:39
เปิดอ่าน: 4253 ครั้ง

ความสามารถใหม่ของ edoc เลือกกล่องที่ส่งถึงบ่อย และกล่องที่ส่งถึงล่าสุดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

หากต้องการเลือกกล่องที่ส่งล่าสุดจากเอกสารก่อนหน้าให้เลือกปุ่ม "ส่งล่าสุด" ในวงสีแดงดังรูป

 

หากต้องการเลือกกล่องที่ส่งบ่อย หลังจากกดปุ่มเพิ่มผู้รับแล้ว

ให้เลือกเมนู "ส่งบ่อย" ในวงสีแดงดังรูป รายชื่อจะปรากฏในช่องถัดไป

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย