รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
N/A
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม » สวนโบโบลี (Boboli Gardens) แห่งเมืองฟลอเรนซ์
บทความนี้ถูกแปลจากบางส่วนของหนังสือที่ชื่อ "Italian Villas and Their Gardens" เขียนโดย Edith Wharton เมื่อปี ค.ศ. 1905 ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ บทเว็บไซท์ The Project Gutenberg eBook ซึ่งอนญาตให้คัดลอก เผยแพร่ และดัดแปลงผลงานที่เผยแพร่นี้โดยไม่มีเงื่อนไข
คำสำคัญ : garden  italian  italian garden  italy  landscape  จรัสพิมพ์  บุญญานันต์  สวน  สวนอิตาลี  อิตาลี  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2463  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 17/9/2563 13:44:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:45:54
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม » มนต์เสน่ห์แห่งสวนอิตาลี่
บทความนี้ถูกแปลจากบางส่วนของหนังสือที่ชื่อ "Italian Villas and Their Gardens" เขียนโดย Edith Wharton เมื่อปี ค.ศ. 1905 ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ บทเว็บไซท์ The Project Gutenberg eBook ซึ่งอนญาตให้คัดลอก เผยแพร่ และดัดแปลงผลงานที่เผยแพร่นี้โดยไม่มีเงื่อนไข
คำสำคัญ : garden  italian  italian garden  italy  landscape  จรัสพิมพ์  บุญญานันต์  สวน  สวนอิตาลี  อิตาลี  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4051  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 22/9/2562 16:16:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:45:43
งานบริการวิชาการและวิจัย » มือใหม่หัดบินทำแผนที่ด้วยโดรน Ep.1
โดรน (Drone) หรือ อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aviation Vehicle) แต่เดิมนั้น มีการใช้งานในหน่วยงานด้านความมั่นคง ในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ใน หลากหลายรูปแบบ เช่น ทางด้านการเกษตร การสำรวจ ตรวจสภาพสิ่งก่อสร้าง การขนส่ง การเฝ้าระวัง การถ่ายภาพทางอากาศ สร้างแผนที่ 3D ตลอดจนใช้เพื่อเล่นเป็นงานอดิเรก
คำสำคัญ : โดรน สถาปัตยกรรม ออกแบบ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 15805  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธวัชชัย มานิตย์  วันที่เขียน 13/9/2562 14:31:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 18:01:05
กลุ่มบทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป » แนวทางการพัฒนาเมือง : สรุปมุมมองจากปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ข้อความต่อไปนี้เป็นการสรุปความเข้าใจของผู้เขียนที่ได้จากการฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาเมืองในอนุภาคลุ่มน้ำโขง” โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่กว้างไกลในหลายเรื่อง แต่ในที่นี้จะเป็นการสรุปมุมมองเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเท่านั้น
คำสำคัญ : การดำเนินโครงการพัฒนาโดยท้องถิ่น  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5320  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นิกร มหาวัน  วันที่เขียน 29/6/2559 21:25:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 0:36:36
กลุ่มบทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป » แนวทางการพัฒนาเมือง : น่าตื่นเต้นกับประชาชนเมืองขอนแก่น
การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่โดยท้องถิ่นเป็นการประยุกต์ใช้แนวความคิดไปสู่การปฎิบัติ ซึ่งต้องพึงพาการสนับสนุน(งบประมาณจากรัฐบาล)จึงเป็นข้อจำกัดในความสำเร็จของการดำเนินโครงการของท้องถิ่นมาโดยตลอด เมืองขอนแก่นเป็นเมืองแรกที่มีความพยายามดำเนินโครงการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นโดยไม่พึงพางบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นความท้าทายในการดำเนินการและเป็นโจทย์ที่เมืองอื่นๆ ต้องพิจารณา
คำสำคัญ : การพัฒนาพื้นที่โดยท้องถิ่น  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4446  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นิกร มหาวัน  วันที่เขียน 25/6/2559 22:12:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 11:03:25
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม » การออกแบบที่จอดรถใต้ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ มศว. ประสานมิตร
ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยือนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนอโศกหรือถนนสุขุมวิท 21 อันเป็นทำเลทองแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และได้พบเห็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดของผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเรื่องของการจัดการที่จอดรถและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย จึงได้ถ่ายภาพที่จอดรถใต้ดินแห่งนี้มาฝากท่านผู้อ่าน หวังว่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ประโยชน์สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และฝ่ายบริหารต่อไป
คำสำคัญ : parking  underground  จรัสพิพม์  ใต้ดิน  บุญญานันต์  ประสานมิตร  ศรีนคริทรวิโรฒ  อาคารจอดรถ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 17878  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/6/2559 21:41:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 12:03:00
พรรณไม้ในงานวิชาชีพ » ดอกไม้ในสวน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 สำนักข่าว BBC รายงานข่าวว่า ทางสภาพฤกษศาสตร์นานาชาติ ได้ตกลงกันที่จะยกเลิกการใช้ภาษาละติน เป็นภาษาหลักในการบันทึกข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์อีกต่อไป ผู้เขียนเห็นว่านี่เป็นเหตุการทางประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์เลยทีเดียว จึงขอแปลบทความเกี่ยวกับข้อมูลทางด้าน พฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการใช้ภาษาละตินในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์พรรณไม้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 13761  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 14/9/2557 11:42:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 18:50:23
การวางผังเมือง/ภูมิทัศน์เมือง » นครบาบิโลน (Babylon)
เอโรโดตุสได้กล่าวถึงนครบาบิโลนไว้ว่า เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นบนที่ราบโล่ง และมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ แต่ละด้านกว้าง 120 สเตด (stades) นั่นคือประมาณ เกือบๆ 14 ไมล์รวมความยาวรอบกำแพงเมืองเท่ากับ 480 สเตด ล้อมรอบไปด้วยกำแพงอิฐขนาดใหญ่มหึมา สูง 340 ฟุต และหนาเกือบ 90 ฟุต มีคูเมืองกว้างและลึกเต็มไปด้วยน้ำ มีประตูทางเข้า 100 ประตู
คำสำคัญ : ancient  Babylon  city  บาบิโลน  เมืองโบราณ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 45407  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 2/12/2555 12:59:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 18:51:03
พรรณไม้ในงานวิชาชีพ » ชื่อพฤกษศาสตร์นี้ ท่านได้แต่ใดมา: กรณีพันธุ์ไม้ในสกุล Lagerstroemia
ในบทความนี้้ ผู้เขียนได้สืบค้นข้อมูล ความเป็นมาเป็นไป กฎเกณฑ์ ระเบียบวิธี ในการตั้งชื่อพฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้มาเล่าสู่กันฟัง โดยตั้งใจว่าจะเริ่มต้นจากพันธุ์ไม้ใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้จัก นั่นก็คือ อินทนิล ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมไปถึงพันธุ์ไม้อื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
คำสำคัญ : Lagerstroemia  ชื่อพฤษศาสตร์  พันธุ์ไม้  ภูมิทัศน์  ภูมิสถาปัตยกรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 52548  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 24/3/2555 9:49:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 12:43:38
พรรณไม้ในงานวิชาชีพ » How To Pronounce Botanical Names
This article was translated from “ How To Pronounce Botanical Names ” written by J. L. Hudson, Seedsman, who I would like to thank for his selfless contributions to this work, and for a permission to translate it.
คำสำคัญ : ชื่อ พฤษศาสตร์ พันธุ์ไม้ ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 19266  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 10/7/2554 15:18:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 11:36:00
ภูมิทัศน์สัญจร » การจัดการและดูแลรักษางานภูมิทัศน์นครซานฟรานซิสโก
ความสวยงามเป็นระเบียบของภูมิทัศน์นครซานฟรานซิสโกนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาพรรณไม้ และองค์ประกอบทางภูมิทัศน์อื่นๆ ในพื้นที่ถนนสาธารณะ เห็นได้จากการรวมกลุ่มกันจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครที่ไม่หวังผลกำไร
คำสำคัญ : การจัดการ  การดูแลรักษา  งานภูมิทัศน์  จรัสพิมพ์  ซานฟรานซิสโก  บุญญานันต์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 13549  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 17:50:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:57:35
ภูมิทัศน์สัญจร » สามเหลี่ยมรัฐสภาแห่งแคนเบอร์รา
กริฟฟินวางตำแหน่งจุดศูนย์กลางของส่วนราชการของเมืองแคนเบอร์รา โดยเชื่อมโยงแนวถนนสำคัญ 3 สาย เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดใจกลางอยู่ในตำแหน่งตรงกับจุดตัดของแนวแกนผืนดิน และแกนน้ำพอดี
คำสำคัญ : การวางผังเมือง  แคนเบอร์ร่า  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 14275  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 14:31:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 9:58:41
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ » ปริศนาเรือนกระจก
จำเป็นด้วยหรือที่ต้องมีเรือนกระจกสำหรับเมืองไทย ในเมื่อพรรณไม้ที่พบปลูกอยู่ในเรือนกระจกนั้นก็ล้วนแต่เป็นต้นไม้ที่พบเห็นอยู่ทั่วไปภายนอกอาคารเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมอยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งถ้าอากาศในเรือนกระจกในเมืองไทยมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกซึ่งค่อนข้างร้อนอยู่แล้ว ต้นไม้จะชอบมากกว่าอย่างนั้นห
คำสำคัญ : Greenhouse  จรัสพิมพ์  เทคโนโลยี  บุญญานันต์  ภูมิทัศน์  ภูมิสถาปัตยกรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 57352  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 14:04:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 16:05:04
การวางผังเมือง/ภูมิทัศน์เมือง » ขุมทรัพย์สีเขียวแห่งเขลางค์นคร
จากการเดินทางมาสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้ผู้เขียนตระหนักถึงทรัพยากรที่มีค่าของนครลำปาง ที่น้อยคนนักจะเห็นและให้ความสำคัญ หลายคนมองข้ามไป เป็นทรัพยากรที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้แทบปลายจมูกของทุกคน ทั้งชาวเมืองและแขกผู้มาเยือนเลยทีเดียว
คำสำคัญ : การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  จังหวัดลำปาง  พื้นที่ริมแม่น้ำ  พื้นที่สาธารณะ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 11411  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 13:16:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:57:37