Blog : การบริหารงานบุคคล
รหัสอ้างอิง : 19
ชื่อสมาชิก : เกษม ใคร้มา
เพศ : ชาย
อีเมล์ : kasem@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การบริหารงานบุคคล
แนวทางการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล » ก.พ. ถกการปรับโครงสร้างบ/ช เงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ
แนวทางของ กพ.ในการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนบุคลากรทั้งระบบ 1 เมย.55
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4881  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 28/9/2554 10:25:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 22:56:01
การบริหารงานบุคคล » กบข.เปิดปมระบบบำนาญไทย
กบข.
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 13739  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 6  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 1/3/2554 10:16:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 7:58:14
การบริหารงานบุคคล » กบข.เผยศาลปกครองกลางสั่งจำหน่ายคดีสมาชิกฟ้องร้องแล้ว 131 คดี
กบข.
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5137  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 11/2/2554 10:52:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 0:35:51
การบริหารงานบุคคล » การเคลื่อนไหวสูตรการคำนาณบำนาญใหม่
การเคลื่อนไหวสูตรการคำนาณบำนาญใหม่
คำสำคัญ : กบข.  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9713  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 1/2/2554 11:08:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 18:05:34
การบริหารงานบุคคล » ปรับโครงสร้างการบริหารงานบุคคล
ปรับโครงสร้างการบริหาร
คำสำคัญ : การบริหารงานบุคคล  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4367  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 18/1/2554 11:01:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/4/2563 17:53:24
การบริหารงานบุคคล » การปรับระบบบริหารงานบุคคลระบบใหม่(แท่ง)
ระบบแท่ง
คำสำคัญ : ระบบแท่ง  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7415  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 13/1/2554 10:45:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 17:08:49
การบริหารงานบุคคล » แนวทางในการบริหารงานบุคคล
แนวทางในการบริหารงานบุคคล
คำสำคัญ : การบริหารงานบุคคล  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5206  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 12/1/2554 17:02:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 2:51:53

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้