การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " สัมผัสแห่งการตื่นรู้: ภาวนาแบบโลกย์ๆ"
วันที่เขียน 4/3/2559 17:04:11     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 23:04:05
เปิดอ่าน: 5284 ครั้ง

การภาวนา"สัมผัสแห่งการตื่นรู้: ภาวนาแบบโลกย์ๆ" จัดโดย Zhou Ru Jun และ วิจักขณ์ พานิช วันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนโมกข์นานาชาติ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นการภาวนาในอีกมิติหนึ่งของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสายธรรมจากวัชราจารย์ ท่านเชอเกียม ตรุงปะที่เน้นการสร้างพื้นที่ว่างให้กับทุกสภาวะจิต และผ่อนคลายร่างกายด้วยเทคนิคการนอน-การนั่งสมาธิภาวนาที่หลากหลาย

   การภาวนาในหัวข้อ"สัมผัสแห่งการตื่นรู้: ภาวนาแบบโลกย์ๆ"เป็นการภาวนาในอีกมิติหนึ่งของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสายธรรมจากวัชราจารย์ ท่านเชอเกียม ตรุงปะที่เน้นการสร้างพื้นที่ว่างให้กับทุกสภาวะจิต และผ่อนคลายร่างกายด้วยเทคนิคการนอน-การนั่งสมาธิภาวนาที่หลากหลาย เช่น 10 Points Practice, Earth Breathing, Relaxing Into the Practice,  Earth reathing, และ Transitioning Into a Relaxed Sitting Posture เพื่อสัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย และนำไปสู่การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองได้ดีขึ้น รวมทั้งนำไปสู่การรู้และเข้าใจผู้อื่นได้ดีมากขึ้น

                    การฝึกภาวนาในรูปแบบนี้เป็นการฝึกให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย โดยการใช้ลมหายใจเป็นตัวนำ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของคนส่วนใหญ่ที่มีปัจจัยต่างๆทำให้ร่างกายเกิดอาการตึงเครียดโดยไม่รู้ตัว และนำไปสู่ความเครียดที่เกิดขึ้นในจิตใจ เช่น อารมณ์หงุดหงิด เครียด  ฉุนเฉียวไม่สามารถรับฟังคนอื่นได้ แม้ไม่แสดงออกให้เห็นทางหน้าตาก็ตาม ซึ่งสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา

                    ตัวอย่างเทคนิคการภาวนาแบบ  12 Flow Belly Breathing  คือ ให้นั่งบนเก้าอี้หรือนั่งขัดสมาธิให้หลังตรง เอามือซ้ายวางที่ท้องน้อยและมือขวาทับมือซ้าย หายใจเข้าช้าๆ โดยให้ลมหายใจไปแตะจุดตันเถียนที่อยู่ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างสะดือกับจุดดิน (จุดของร่างกายใกล้กับรูทวานหนักที่สัมผัสดิน)และจุดกึ่งกลางระหว่างด้านหน้าท้องน้อยกับด้านหลัง และหายใจออกช้าๆ และนานขึ้นในครั้งต่อๆไป โดยทำเช่นนี้ 12 ครั้ง เมื่อทำครบสิบสองครั้งแล้วให้หายใจปกติ ส่วนใหญ่จะพบว่าร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นและหากทำเป็นประจำจะทำให้เรารู้สึกถึงส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้น มีสมาธิหรือความสงบมากขึ้น 

                    ในการภาวนาครั้งนี้มีการภาวนาในท่านั่ง นอนและเดินสลับกันไป ประมาณท่าละ 45 นาทีและฝึกช่วงละประมาณ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ ตี 5 จนถึงประมาณ 3 ทุ่ม มีช่วงพักอาหารเช้า อาหารกลางวัน และเย็น ในบางช่วงจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งแต่ละคนจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับหรือมีการซักถามหากมีข้อคำถามที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติ

                    ประสบการณ์ที่ได้จากการภาวนาของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน แต่โดยสรุปแล้วผู้เขียนพบว่า ผู้ภาวนาจะเข้าใจตนเองมากขึ้นในด้านของอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ที่สะท้อนออกมาทางกายหรือกริยาท่าทางตลอดจนถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งต่างๆรอบตัว เราสามารถนำการภาวนานี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ทำให้มุมมองในการดำเนินชีวิตและการทำงานเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น การภาวนานั้นคงจะเหมือนการอบรมหรือการเรียนภาษาอังกฤษ ที่จะต้องมีการหมั่นฝึกฝนปฏิบัติเพื่อที่จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=460
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน » พักกาย-พักใจ ให้สงบ...เติมพลังให้ชีวิต
การดำเนินชีวิตในยุคศตวรราที่ 21 ต้องมีสติรู้เท่าทันสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนเรามีสติรู้เท่าทันพร้อมทั้งมีจิตใจที่เข้มแข็...
เข้าพรรษา  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปาณิศา คงสมจิตต์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศตวรรษที่ 21  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 11/8/2559 16:25:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 2:07:04   เปิดอ่าน 4310  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย
บทความเรื่อง"ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย"มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปร...
กลองหลวงล้านนา  ภูมิปัญญา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศิลปวัฒนธรรม  ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 7/9/2558 15:37:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 10:54:52   เปิดอ่าน 4391  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ
"ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ" เป็นการเล่าเรื่องประกอบภาพที่ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปพร้อมกับบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 255...
คณะผลิตกรรมการเกษตร  ถวายเทียนพรรษา  วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย)  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 30/7/2558 15:05:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 4:47:58   เปิดอ่าน 4509  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » กิจกรรมDIYดอกไม้ทำมือ
ดอกไม้ทำมือ DIY ในบทความนี้เป็นกิจกรรม DIY (Do It Yourself)ช่วยให้ท่านทำดอกไม้จากกระดาษย่นหน้าเดียวด้วยตนเองแบบง่ายๆ มีภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย โดยสามารถนำไปประดิษฐ์ต่อยอดเป็นช่อดอกไม้ที่ใช้เนื่องในโ...
DIY  กระดาษย่น  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ดอกไม้กระดาษ  ดอกไม้ทำมือ  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 12/12/2557 15:24:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 8:25:34   เปิดอ่าน 3864  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง