รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
แนะนำการใช้ระบบ » คู่มือการสมัครรับการแจ้งเตือน และการออก LINE TOKEN เพื่อนำไปใช้แจ้งเตือนจากระบบ erp
คำสำคัญ : erp  line  notify  
กลุ่มบทความ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
หมวดหมู่ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1382  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 26/7/2565 15:17:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/1/2566 20:49:17
แนะนำการใช้ระบบ » จะเปิด/ปิดข้อมูลประวัติงานภายในตัวเองอย่างไร
จะเปิด/ปิดข้อมูลประวัติงานภายในตัวเองอย่างไร
คำสำคัญ : ประวัติงานภายใน  ล็อค  
กลุ่มบทความ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
หมวดหมู่ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3488  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2560 16:09:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/1/2566 4:48:54
แนะนำการใช้งาน » แนะนำการใช้งานระบบข้อความ
ระบบข้อความเป็นระบบที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำสำคัญ : แนะนำการใช้งาน  
กลุ่มบทความ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
หมวดหมู่ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3676  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน คล๊อก ประถมทรัพย์  วันที่เขียน 21/9/2559 14:40:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/1/2566 3:31:55
แนะนำการใช้ระบบ » ความสามารถใหม่ของ edoc เลือกส่งถึงบ่อยและส่งถึงล่าสุดได้แล้ว
ความสามารถใหม่ของ edoc เลือกกล่องที่ส่งถึงบ่อย และกล่องที่ส่งถึงล่าสุดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
คำสำคัญ : edoc  ส่งบ่อย  ส่งล่าสุด  เอกสารราชการ  
กลุ่มบทความ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
หมวดหมู่ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3776  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 10/8/2559 9:49:57  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/1/2566 4:28:53
แนะนำการใช้ระบบ » เทคนิคการเข้าใช้งานระบบ e-manage สะดวกยิ่งขึ้น
หากเป็นเครื่องที่ใช้งานประจำหรือเครื่องส่วนตัวเช่น smartphone แล้วต้องเข้าระบบบ่อยๆ สามารถคงสถานะการเข้าระบบอยู่ตลอดได้
คำสำคัญ : ให้ฉันลงชื่อเข้าใช้เสมอ  
กลุ่มบทความ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
หมวดหมู่ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4101  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 2  ครั้ง
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 26/7/2559 21:50:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/1/2566 20:17:43