ลิขสิทธิ์
วันที่เขียน 18/1/2554 13:45:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 10:16:27
เปิดอ่าน: 6797 ครั้ง

เป็นบทความเพื่อเกริ่นนำเรื่องของลิขสิทธิ์ที่นำเสนอในอีก 3 บทความต่อไปครับ

     ตามที่ได้เคยบอกกล่าวไว้ว่า ผมจะนำบทความที่เคยเขียนไว้ในแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามานำเสนอให้พวกเราชาวแม่โจ้ ทั้งนี้หลายท่านอาจเคยได้อ่านแล้วก็ขออภัย แต่อาจจะมีอีกหลายท่านที่อาจจะยังไม่เคยอ่าน ในเบื้องต้นขอนำเรื่องของ "ลิขสิทธิ์" จำนวน 3 บทความมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกับทุกท่านครับ 

     เนื้อหาอาจอิงกับเหตุการณ์ในอดีต เช่น บทความ "ลิขสิทธิ์..ตัวชี้วัดใหม่ กพร." เคยนำเสนอในจดหมายข่าวของ UBI เมื่อ ก.พ.-มี.ค. 2552 ทำให้เหตุการณ์ไม่เป็นปัจจุบัน แต่ผมเห็นว่าในส่วนของทฤษฎีนั้นเหมือนเดิม หรือตัวเนื้องานนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก

 

     ส่วนอีก 2 บทความ เรื่อง "ว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์#1 และ #2" เนื้อหาจะไม่อิงกับเวลาแต่อย่างใด สามารถอ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับทำความเข้าใจกับลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ล่าสมัย ทั้ง 2 บทความเคยนำเสนอในวารสารแม่โจ้ปริทรรศน์ครับ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=63
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การเมือง การปกครอง กฎหมาย