แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/5/2567 17:17:22
เปิดอ่าน: 295 ครั้ง

การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความสะดวกและสามารถนำไปช่วยในการจัดการสอนให้สอดคล้องกับบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น

แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน

การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความสะดวกและสามารถนำไปช่วยในการจัดการสอนให้สอดคล้องกับบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น แสดงได้ดังต่อไปนี้

 

  1. โปรแกรมคาฮูท (Kahoot)

โปรแกรมคาฮูทเป็นเกมที่ช่วยในการเรียนการสอนและช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียน เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น โดยแสดงคำถามที่จอหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนตอบคำถาม

Ref: https://kahoot.com/

 

  1. โปรแกรมพิกเกอร์ (Plicker)

โปรแกรมพิกเกอร์เป็นโปรแกรมที่ อาจารย์สามารถเตรียมคำถามและแสดงคำถามด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน       โปรเจ็คเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมองเห็นคำถามและตัวเลือกคำตอบได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกคำตอบที่ต้องการด้วยการโชว์การ์ดให้ตรงกับคำตอบ อาจารย์สามารถใช้สมาร์ตโฟนของตนเองสแกนการ์ดของนักศึกษาทุกคน คำตอบทั้งหมดจะแสดงบนหน้าจอ ซึ่งโปรแกรมพัฒนาโดยใช้ AR Code และการ์ดเพื่อเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

Ref: www.plickers.com

 

  1. โปรแกรมวอล์คกี้ทอล์คกี้ (Voxer Walkie Talkie Messenger)

โปรแกรมวอล์คกี้ทอล์คกี้ เป็นโปรแกรมที่ส่งเสียง ข้อความ ภาพ โดยลักษณะคล้ายวิทยุสื่อสาร โดยโปรแกรมสามารถพูดคุย ส่งข้อความตัวอักษร ส่งข้อความด้วยเสียง รูปภาพ และอื่นๆ โดยอาศัยแนวคิด จากวิทยุสื่อสารแบบพกพาไร้สาย หรือ วอล์คกี้ทอล์คกี้ (Walkie Talkie) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพูดคุยและโต้ตอบกันได้แบบทันที โดยใช้ฟังก์ชั่น Live Audio หรือผู้ส่งจะทิ้งข้อความเอาไว้ เพื่อรอการมารับฟังทีหลังก็สามารถทำได้ โดยใช้ฟังก์ชั่น Listen Later

Ref: http://www.voxer.com/

 

  1. โปรแกรมวิซมี (Visme)

โปรแกรมวิซมีเป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง อินโฟกราฟิก แผนงาน รายการตรวจสอบ รายงาน และโปสเตอร์ ซึ่งโปรแกรมสามารถแปลงภาพประกอบในการนำเสนอได้และนำเสนอเทมเพลตที่จำแนกตามอาชีพ มีเทมเพลตที่สวยงามและมีความละเอียดสูง ทำให้การสร้างการแสดงข้อมูลน่าสนใจสำหรับการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือการจัดทำรายงานอินโฟกราฟิกหรือประวัติย่อ  โดยมีเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพมากมาย สำหรับการเลือกเพื่อเริ่มต้นการทำงานอย่างถูกต้อง

Ref: https://www.visme.co/

 

  1. โปรแกรมเนียพอด (Nearpod)

โปรแกรมเนียพอดใช้สร้างการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง อาจารย์สามารถสร้างเนื้อหาสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การสร้างสไลด์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างเว็บไซด์ การสร้างโมเดลสามมิติ การสร้างแบบจำลอง การสร้างโปรแกรมเสมือนจริง  การสร้างวิดีโอ การสร้างสไลด์ การสร้างไฟล์เสียง และการแสดงไฟล์เอกสารพีดีเอฟ โดยอาจารย์สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้หลายรูปแบบตัวอย่างเช่น กิจกรรมปีนเขา คำถามปลายเปิด จับคู่ แบบทดสอบ ส่งคลิปผ่านแอปพลิเคชัน วาดตอบ  กิจกรรมกลุ่ม โพล  เติมคำลงในช่องว่าง และทดสอบความจำ  การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์สามารถทำการส่งข้อมูลได้แบบประสานเวลา และไม่ประสานเวลา ผู้สอนสามารถดาวน์โหลดสรุปผลคะแนนของนักศึกษาพร้อมทั้งวิเคราะห์คะแนนเป็นกราฟให้สำหรับอาจารย์แบบอัตโนมัติ และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับ Google classroom ได้

Ref: https://nearpod.com/

 

  1. โปรแกรมทดสอบ (Quizizz)

โปรแกรมทดสอบใช้สำหรับสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบผ่าน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค แทปเล็ต และสมาร์ทโพน โดยนักศึกษาสามารถทราบผลการสอบทันที โดยอาจารย์สามารถได้รับรายงาน จากผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยโปรแกรมนี้เหมาะกับการนำมาใช้กับการทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอน และหลังการจัดการเรียนการสอน เพื่อวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

Ref: https://quizizz.com/

 

  1. โปรแกรมสตอรีบอร์ด (Storyboard That)

โปรแกรมสตอรี่บอร์ดออนไลด์มีเทมเพลทของตัวละครและสถานที่ต่าง ๆ ให้ได้เลือกใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกไฟล์ข้อมูลออกมาเป็นภาพ JPEG และ PDF เพื่อเป็นสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้ โปรแกรมทำสตอรี่บอร์ดสามารถใช้ภาพและตัวอักษร ในการสื่อโดยการสร้างเป็นเรื่องราว นอกจากนั้นโปรแกรมยังมีเทมเพลตโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ มีการใช้งานทั้งลักษณะการใช้งานฟรี และจ่ายเงิน

Ref: http://www.storyboardthat.com/

 

  1. โปรแกรมแคนวา (Canva)

โปรแกรมแคนวาสำหรับการสื่อสำหรับการนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การนำเสนอ การทำโพสการ์ด การสร้างการ์ด การสร้างประวัติส่วนตัว การสร้างใบรับรอง และการสร้างอินโพกราฟิก โดยที่โปรแกรมจะมีขนาดที่มาตรฐานเป็นตัวเลือกสำหรับอาจารย์และนักศึกษา หรือสามารถกำหนดขนาดขึ้นมาใช้เองได้ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและสวยงาม

Ref: https://www.canva.com/

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1402
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/5/2567 16:11:58   เปิดอ่าน 158  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/5/2567 8:28:16   เปิดอ่าน 280  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/5/2567 13:27:13   เปิดอ่าน 392  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/5/2567 7:22:26   เปิดอ่าน 248  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง