แนะนำการใช้งานระบบข้อความ
วันที่เขียน 21/9/2559 14:40:39     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 5:27:32
เปิดอ่าน: 4122 ครั้ง

ระบบข้อความเป็นระบบที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบข้อความได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสาร และการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการใช้งาน ดังนี้

-Login เข้าระบบ erp จากนั้นเลือกระบบข้อความ

เลือกปุ่ม "เพิ่มข้อความใหม่" เพื่อเริ่มต้นการส่งข้อความ

กำหนดผู้รับเอกสารรายบุคคล,กลุ่มที่เราสร้างขึ้น,ผูู้ดูแลระบบ,นักศึกษา

กรณีที่เป็นรายบุคคลหรือนักศึกษา สามารถค้นหาได้จากปุ่มค้นหากรอกข้อความที่ต้องการติดต่อ

หลังจากนั้นเลือกปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย