บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

ชาคริต โชติอมรศักดิ์

ลงทะเบียนเมื่อ
14/9/2563 16:29:02

Chung-Ruey Yen

ลงทะเบียนเมื่อ
14/9/2563 16:24:13

สมเกียรติ์ จันทิมา

ลงทะเบียนเมื่อ
28/8/2563 14:59:17

ประดับการ มาอุด

ลงทะเบียนเมื่อ
20/8/2563 9:05:06

รุ่ง พุทธวงศ์

ลงทะเบียนเมื่อ
20/8/2563 9:00:57

สมพงษ์ ดาวเรือง

ลงทะเบียนเมื่อ
18/8/2563 17:03:37

ณัฐพล นามคำ

ลงทะเบียนเมื่อ
18/8/2563 15:52:44

ณัฐวัฒน์ แสงวงค์

ลงทะเบียนเมื่อ
18/8/2563 15:51:44

ธนิศร เชียงคำ

ลงทะเบียนเมื่อ
18/8/2563 15:50:46

กันต์ณภัทร วิภัคจิรานนท์

ลงทะเบียนเมื่อ
18/8/2563 15:49:53

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

เนื้อหาสรุปอบรม

ใช้เผยแพร่รายงานสรุปเนื้อหาการเข้าอบร...

การจัดการเรียนรู้

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒ...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการประชุมเชิงปฏิ...

การอบรม สัมนา

ถ่ายทอดความรู้จากการอบรม สัมนา

การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิสถ...

ถอดบทเรียน KM

ถอดบทเรียนที่ได้จาก โครงการแลกเปลี่ยน...

การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต...

MS OFFICE

การใช้ ms office แก้ปัญหาการทำงาน , T...

การบริการวิชาการสู่ชุมชนด้านการทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรม

การบริการวิชาการสู่ชุมชนด้านการทำนุบำ...

การวาดรูปสีน้ำเบื้องต้น

เทคนิคสำหรับสีน้ำเบื้องต้นสามาร...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย