ได้อะไรจากการจัดอบรม นบก. มจ. รุ่นที่ 2 ???
วันที่เขียน 28/1/2554 16:49:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/3/2567 19:52:32
เปิดอ่าน: 6245 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นบก. มจ.) รุ่นที่ 2

 

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ได้จากการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นบก. มจ. รุ่นที่ 2) คือ

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เนื่องจากต้องวางรายละเอียด, ระยะเวลาในการจัดอบรมในช่วงเวลาใดที่เหมาะสมที่สุด, ควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถท่านใดมาบรรยาย, หน่วยงานใดที่เหมาะสมในการเข้าศึกษาดูงาน

2. การทำงานร่วมกันเป็นทีม เนื่องจากจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับทีมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน, วิทยากร, ผู้เข้าอบรม เป็นต้น

3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน โดยมีการทำตารางมอบหมายหน้าที่ของทีมงานแต่ละคน (Check List) ขึ้นมา เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุด

4. เกิดการสร้างเครือข่าย ระหว่างบุคลากรภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=76
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
Active listening: ฟังอย่างไรให้ได้ยิน » Active listening: ฟังอย่างไรให้ได้ยิน
การฟังเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคคล หลายครั้งที่การสื่อสารนั้นไม่ได้ผล เพราะ "เราฟังแต่ไม่ได้ยิน" การฟังแต่ไม่ได้ยินเกิดขึ้นหลายครั้ง เพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน พูนพัฒน์ พูนน้อย  วันที่เขียน 6/9/2562 16:49:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 10:54:48   เปิดอ่าน 3027  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
Creative Commons » จัดการลิขสิทธิ์โลกออนไลน์ ด้วยมาตรฐาน Creative Commons
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เป็นองค์กรไม่แสวง กำไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำกัดจากสัญญาอนุญาต สัญญา อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โด...
creative commons  ลิขสิทธิ์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน อำนาจ ชิดทอง  วันที่เขียน 21/6/2562 15:11:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/3/2567 19:28:51   เปิดอ่าน 93299  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง