ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 92
ชื่อสมาชิก : อำนาจ ชิดทอง
เพศ : ชาย
อีเมล์ : umnarj@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/1/2554 10:15:52
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/1/2554 10:15:52


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
คู่มือ เทคนิค และวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูลภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ - สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ (อยู่ในระหว่างการจัดทำ)
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ - สำหรับเจ้าหน้าที่ยืม-คืน
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ - สำหรับผู้บริหาร
จัดการลิขสิทธิ์โลกออนไลน์ ด้วยมาตรฐาน Creative Commons
แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Windows
เกี่ยวกับระบบ Cloud
การตั้งค่า ให้ดู youtube แบบไม่มีโฆษณากวนใจ
ระหว่างที่กำลังทำงานอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้น เจ้ากรรมไฟฟ้าที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นปัญหา เกิดดับซะงั้น ตายละสิ งานไม่ได้เซฟ ทำไงดีเนี๊ย....
การจัดการรายวิชาผ่านระบบ CMS ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถจัดการได้ง่ายและสะดวกในการบริหารจัดการ