Blog : นานาสาระ
รหัสอ้างอิง : 27
ชื่อสมาชิก : สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : suwan@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:45

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : นานาสาระ
ความเรียงจาก..ความคิดเห็น และความในใจ
นานาสาระ » ความท้าทายของหลักสูตรสายมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ในยุคประเทศไทย 4.0
บันทึกการเรียนรู้ จากการสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายของหลักสูตรสายมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ในยุคประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 2561
คำสำคัญ : หลักสูตร มนุษยศาสตร์ ประเทศไทย 4.0  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4054  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 23/8/2561 21:16:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 10:42:38
นานาสาระ » เพราะเปิดใจฟัง รักจึงยั่งยืน
เพราะเปิดใจฟัง รักจึงยั่งยืน โดย พระไพศาล วิสาโล www.visalo.org
คำสำคัญ : ความรัก เวลา  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7175  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 14/2/2554 15:50:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 2:44:37
นานาสาระ » บัณฑิตที่แท้...หรือเพียงแค่เปลือกนอก
วิชาความรู้เป็นสิ่งสำคัญ...หากแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม
คำสำคัญ : บัณฑิต ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 26197  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 14/2/2554 10:49:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 12:11:05
นานาสาระ » มากกว่าถ้อยคำ
..มนุษยสื่อสารกันโดยใช้ "ถ้อยคำ" และสิ่งที่"มากกว่าถ้อยคำ" เสมอ..
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 10269  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 25/1/2554 9:42:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 11:38:35
นานาสาระ » ทำดีต้องชื่นชม (กิจกรรม "พี่ติวน้อง")
พี่บอกว่า "อยากให้น้องได้คะแนนดี ๆ "
คำสำคัญ : การเรียน  ติว  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5207  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 18/1/2554 10:46:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 15:18:40
นานาสาระ » สัญชาตญาณแห่งความเป็น "แม่"
"แม่" ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ต่างก็รัก "ลูก" สุดหัวใจ..ไม่แตกต่างกัน...
คำสำคัญ : ความรัก  แม่  ลูก  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6899  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 13/1/2554 18:21:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/6/2567 8:28:32

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้