ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 24
ชื่อสมาชิก : จักรพงษ์ ไชยวงศ์
เพศ : ชาย
อีเมล์ : chackapong@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:44


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
เรื่องที่เรา ..อยากทำมากที่สุด.. เรื่องที่เรา ..อยากให้คนอื่นทำมากที่สุด.... เรื่องที่คนอื่นอยากทำมากที่สุด... เรื่องที่เราและคนอื่นทำยากมากที่สุด.....คือ ....อย่าคิดมาก....
- ยังไม่มีรายการคำถาม
เรื่องที่ผ่านเข้ามา หรือค้นหา ที่สะกิดและโดนใจ และกำลังใจ หรือบั่นทอน สะท้อนสังคม มาเล่าสู่กันฟังให้ความคิดเห็น