คัดค้าน การจดทะเบียน ข้าวหอมมะลิ
วันที่เขียน 27/1/2554 7:05:49     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 14:25:25
เปิดอ่าน: 4922 ครั้ง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้ง 5 ประเทศ ใน EU คัค้านจดทะเบียนข้าวหอมมะลิ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งว่า EU ..โดย ฝรั่งเศศ อังกฤษ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยื่ยม..คัดค้านการจดทะเบียน " สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์" ของ ข้าวหอมมะลิ โดยคัดค้าน 3 ข้อ คือ1. ไทยใช้ชื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้อย่างไร (ไม่ให้ใช้)จะให้ใช้คำว่าทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเดียว2.ไทยต้องบรรจุที่ 5 จังหวัดเท่านั้น คือ 101, ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคามและนครราชสีมา เท่านั้น3.แน่ใจได้อย่างไรว่าหีบห่อบรรจุพรรณจะรักษาคุณภาพได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=73
ความคิดเห็นทั้งหมด (2)
กัลย์ กัลยาณมิตร     วันที่เขียน : 17/6/2556 0:00:00

ขอแก้ไขคำผิดครับ

Geographic Indication  แก้ไขเป็น Geographical Indication

กาแฟดอย และกาแฟดอยตุง   แก้ไขเป็น กาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุง

 

กัลย์ กัลยาณมิตร     วันที่เขียน : 17/6/2556 0:00:00

ขอแวะเข้ามาให้ข้อมูล ณ ปัจจุบันครับ  ผ่านมา 2 ปี (วันนี้ 17 มิถุนายน 2556) ภายหลังกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยได้ต่อสู้คัดค้านกับทาง EU เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปัจจุบัน EU ได้รับจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Indication หรือ GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แล้วเป็นสินค้าแรกของอาเซี่ยนที่ได้รับขึ้นทะเบียน GI ใน EU    

สินค้าที่ยื่นคำขอไปแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการคือกาแฟดอย และกาแฟดอยตุง   ส่วนที่เพิ่งยื่นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2556 คือข้าวสังข์หยดพัทลุง ครับ

คาดว่า 3 สินค้าหลัง น่าจะผ่านแน่นอน เพราะผ่านท่ายากคือข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ไปแล้ว

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
Active listening: ฟังอย่างไรให้ได้ยิน » Active listening: ฟังอย่างไรให้ได้ยิน
การฟังเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคคล หลายครั้งที่การสื่อสารนั้นไม่ได้ผล เพราะ "เราฟังแต่ไม่ได้ยิน" การฟังแต่ไม่ได้ยินเกิดขึ้นหลายครั้ง เพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน พูนพัฒน์ พูนน้อย  วันที่เขียน 6/9/2562 16:49:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/10/2563 18:52:46   เปิดอ่าน 895  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
Creative Commons » จัดการลิขสิทธิ์โลกออนไลน์ ด้วยมาตรฐาน Creative Commons
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เป็นองค์กรไม่แสวง กำไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำกัดจากสัญญาอนุญาต สัญญา อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โด...
creative commons  ลิขสิทธิ์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน อำนาจ ชิดทอง  วันที่เขียน 21/6/2562 15:11:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 14:22:35   เปิดอ่าน 21395  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง