Blog : ภูมิทัศน์สัญจร
รหัสอ้างอิง : 53
ชื่อสมาชิก : จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : cboony@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ภูมิทัศน์สัญจร
บันทึกการเดินทางไปภูมิทัศนศึกษาทั้งในต่างแดนและภายในประเทศ ได้ทั้งความสนุกสนานและแฝงไว้ด้วยความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม
ภูมิทัศน์สัญจร » การจัดการและดูแลรักษางานภูมิทัศน์นครซานฟรานซิสโก
ความสวยงามเป็นระเบียบของภูมิทัศน์นครซานฟรานซิสโกนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาพรรณไม้ และองค์ประกอบทางภูมิทัศน์อื่นๆ ในพื้นที่ถนนสาธารณะ เห็นได้จากการรวมกลุ่มกันจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครที่ไม่หวังผลกำไร
คำสำคัญ : การจัดการ  การดูแลรักษา  งานภูมิทัศน์  จรัสพิมพ์  ซานฟรานซิสโก  บุญญานันต์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 13477  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 17:50:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 0:38:51
ภูมิทัศน์สัญจร » สามเหลี่ยมรัฐสภาแห่งแคนเบอร์รา
กริฟฟินวางตำแหน่งจุดศูนย์กลางของส่วนราชการของเมืองแคนเบอร์รา โดยเชื่อมโยงแนวถนนสำคัญ 3 สาย เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดใจกลางอยู่ในตำแหน่งตรงกับจุดตัดของแนวแกนผืนดิน และแกนน้ำพอดี
คำสำคัญ : การวางผังเมือง  แคนเบอร์ร่า  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 14211  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 14:31:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 1:11:29

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้