ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 242
ชื่อสมาชิก : ธวัชชัย มานิตย์
เพศ : ชาย
อีเมล์ : thawatchai-m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 24/2/2554 8:35:59
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/2/2554 8:35:59


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การประยุกต์ใช้โดรนในการทำแผนที่และงานออกแบบทางสถาปัตยรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และผังเมือง