ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2075
ชื่อสมาชิก : นิกร มหาวัน
เพศ : ชาย
อีเมล์ : nikorn.m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/6/2559 10:23:22
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/6/2559 10:23:22


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก