Blog : การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
รหัสอ้างอิง : 53
ชื่อสมาชิก : จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : cboony@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
บทความที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม » สวนโบโบลี (Boboli Gardens) แห่งเมืองฟลอเรนซ์
บทความนี้ถูกแปลจากบางส่วนของหนังสือที่ชื่อ "Italian Villas and Their Gardens" เขียนโดย Edith Wharton เมื่อปี ค.ศ. 1905 ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ บทเว็บไซท์ The Project Gutenberg eBook ซึ่งอนญาตให้คัดลอก เผยแพร่ และดัดแปลงผลงานที่เผยแพร่นี้โดยไม่มีเงื่อนไข
คำสำคัญ : garden  italian  italian garden  italy  landscape  จรัสพิมพ์  บุญญานันต์  สวน  สวนอิตาลี  อิตาลี  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2409  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 17/9/2563 13:44:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 13:49:36
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม » มนต์เสน่ห์แห่งสวนอิตาลี่
บทความนี้ถูกแปลจากบางส่วนของหนังสือที่ชื่อ "Italian Villas and Their Gardens" เขียนโดย Edith Wharton เมื่อปี ค.ศ. 1905 ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ บทเว็บไซท์ The Project Gutenberg eBook ซึ่งอนญาตให้คัดลอก เผยแพร่ และดัดแปลงผลงานที่เผยแพร่นี้โดยไม่มีเงื่อนไข
คำสำคัญ : garden  italian  italian garden  italy  landscape  จรัสพิมพ์  บุญญานันต์  สวน  สวนอิตาลี  อิตาลี  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3992  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 22/9/2562 16:16:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 0:14:45
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม » การออกแบบที่จอดรถใต้ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ มศว. ประสานมิตร
ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยือนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนอโศกหรือถนนสุขุมวิท 21 อันเป็นทำเลทองแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และได้พบเห็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดของผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเรื่องของการจัดการที่จอดรถและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย จึงได้ถ่ายภาพที่จอดรถใต้ดินแห่งนี้มาฝากท่านผู้อ่าน หวังว่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ประโยชน์สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และฝ่ายบริหารต่อไป
คำสำคัญ : parking  underground  จรัสพิพม์  ใต้ดิน  บุญญานันต์  ประสานมิตร  ศรีนคริทรวิโรฒ  อาคารจอดรถ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 17729  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/6/2559 21:41:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 22:23:55

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้