รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : ข้าว
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » สรุปความรู้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561
การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ การนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ทางด้านการเกษตร การเกษตรอัจฉริยะ หรือ การเกษตรแม่นยำ การใช้จุลินทรีย์บำบัดของเสีย การศึกษายีนแก้หมันของละอองเรณูในข้าว สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายไกและใบดาหลา เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง
คำสำคัญ : การเกษตรอัจฉริยะ  การบำบัดของเสีย  ข้าว  แบคทีเรีย  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1647  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์  วันที่เขียน 11/1/2562 16:15:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 20:06:18
เรื่อง โภชนาการข้าวสีเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน » เรื่อง โภชนาการข้าวสีเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ข้าพเจ้า ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าประชุมวิชาการโภชนวิทยา เรื่องอาหารและ
บทคัดย่อ ประเทศไทย เป็นประเทศที่ประชาชนบริโภคข้าวเป็นส่วนใหญ่ มีการเพาะปลูกในหลายพื้นที่ และมีพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งข้าวขาวและข้าวสี จากงานวิจัยพบว่าข้าวสีจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีสารที่สำคัญหลายชนิด ที่มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสะ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน โรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและต้านการสลายคอลลาเจนในชั้นใต้ผิวหนัง มีสารอาหารจำพวกวิตามินและธาตุอาหารสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย คุณค่าทางโภชนาการเหล่านี้จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายของมนุษย์จะผลิตสารต้านอนุมูลอิสระได้น้อยลงเมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากเปลี่ยนจากการบริโภคข้าวขัดขาวหรือข้าวขาวมาเป็นข้าวสีจะทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี และชะลอความเสื่อมของระบบภายในร่างกาย
คำสำคัญ : ข้าวสี  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2748  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วราภรณ์ แสงทอง  วันที่เขียน 5/9/2561 14:53:32  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 23:05:10
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » งานประชุมวิชาการประจำปี 2558
การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมรับฟังการเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องที่น่าสนใจดังนี้ การแสดงออกของโปรตีนตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงขนาดเล็ก (OsHSP18) จากข้าวไทยในแบคทีเรีย Escherichia coli การวิเคราะห์การแสดงออกและลำดับเบสบางส่วนของยีน OsDFR ในข้าวขาวและข้าวสี การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอของเมล็ดข้าวโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับแรงดันสูญญากาศช่วยใน Agrobacterium-mediated transformation การตรวจหาสารเควอซิตินในสารสกัดสมุนไพรด้วยเทคนิค HPLC-ELSD และการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าวโดยกระบวนการย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศแบบแห้ง ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาการเรียนการสอน และการทำงานวิจัยต่อไป
คำสำคัญ : ก๊าซชีวภาพ  ข้าว  ยีน  สมุนไพร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2176  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์  วันที่เขียน 13/3/2559 0:21:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 23:24:45
เล่าเรื่องราวที่ผ่านมา » คัดค้าน การจดทะเบียน ข้าวหอมมะลิ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้ง 5 ประเทศ ใน EU คัค้านจดทะเบียนข้าวหอมมะลิ
คำสำคัญ : EU คัดค้าน จดทะเบียนข้าวหอมมะลิ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4956  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 2  ครั้ง
ผู้เขียน จักรพงษ์ ไชยวงศ์  วันที่เขียน 27/1/2554 7:05:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 21:17:39