การประยุกต์ใช้ไบโอชาร์สำหรับลดโลหะหนักในดินและพืช
วันที่เขียน 9/2/2564 12:37:08     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 5:11:30
เปิดอ่าน: 1432 ครั้ง

มีการนำไบโอชาร์หรือถ่านชีวภาพจากชีวมวล มาใช้เป็นวัสดุปลูก เพื่อลดการดูดซับโลหะหนักในพืชที่ปลูก โดยไบโอชาร์จะทำหน้าที่ตรึงโลหะหนัก ไว้ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู เป็นต้น

จากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/118/T_0017.PDF

ได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  ได้กำหนดปริมาณสูงสุดของโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ดีบุก ตะกั่ว ปรอท สารหนู เป็นต้น

โดยมีอยู่ในเมล็ดธัญพืช ข้าว ผักใบ ลำต้น ก้าน ผล รากและหัว  รวมถึงในชา ชาสมุนไพร สาหร่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลไม้ เป็นต้น

มีงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาการใช้ถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์เป็นวัสดุปลูก เพื่อช่วยตรึงโลหะหนักเพื่อลดการดูดซึมโลหะหนักในพืช  โดยทางทีมวิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้าและทำการทดลองกับพืชผักสวนครัว หลายชนิด และกำลังทดสอบประสิทธิภาพการลดปริมาณโลหะหนักในพืชผักสวนครัว เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สารหนูและปรอท เป็นต้น 

โดยพบว่าถ่านชีวภาพมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับหลายปัจจัย เช่น

  • ชนิดพืชที่ปลูก
  • ตำแหน่งการสะสมของโลหะหนักในพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล จะปริมาณการสะสมแตกต่างกัน
  • ชนิดของโลหะหนักที่สะสม
  • กระบวนการผลิตถ่านชีวภาพ
  • วัสดุที่นำมาใช้ผลิตถ่านชีวภาพ

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อปริมาณโลหะหนักที่สะสมแตกต่างกัน  ทั้งนี้ทางทีมวิจัยอยู่ะระหว่างการศึกษาและทดลอง โดยในงานวิจัยนี้ได้มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณโลหะหนักในผลผลิตเกษตร  เพื่อสร้างความปลอดภัยของอาหาร เพื่อความมีสุขภาพดีของผู้บริโภคทุกคน

 

หากต้องการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในถ่านชีวภาพ ดิน นำ้หรือผลผลิตเกษตร สามารถดูรายละเอียดการวิเคราะห์ได้ทาง

https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1260

 

 

ขอขอบคุณ ทีมวิจัยไบโอชาร์  หน่วยวิจัย GET (Green and Eco Technology Unit Research)  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในส่วนเนื้อหาที่ใช้เผยแพร่

 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2565 21:14:16   เปิดอ่าน 747  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2565 21:13:58   เปิดอ่าน 1205  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง