เกษตรอินทรีย์ทำได้จริงๆ Part 1
วันที่เขียน 3/9/2556 15:29:08     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 13:11:45
เปิดอ่าน: 5306 ครั้ง

เกษตรอินทรีย์ จุลินทรีย์บอล

1-4สิงหาคม 56 ได้ไปศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่ ปากช่อง วังน้ำเขียว หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

      เกษตรอินทรีย์ เป็นการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อผลิตพืชผักและสัตว์อินทรีย์ ตามลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงและยาปฎิชีวนะทุกขั้นตอนการผลิต การผลิตพืชผักอินทรีย์เน้นการปรับปรุงดิน ทำให้ผักมีพลัง ดินมีชีวิต ดินมีจุลินทรีย์ เพราะดินเป็นจุดศูนย์กลางของวงจรธาตุอาหารพืช ถ้าดินดีและมีความสมดุลของธาตุอาหาร พืชย่อมแข็งแรงมีความต้านทานโรคและแมลง พืชผักที่แข็งแรงจะส่งผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

สถานที่ดูงานเกษตรอินทรีย์

  1. 2ส.ค56 บริษัทแดรี่โฮมจำกัด 100/1ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา www.dairyhome.co.th เป็นโรงงานแปรรูปนมอินทรีย์ร่วมงานกับศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ในปี2550 ขบวนการผลิตทั้งหมดต้องไม่มีการใช้สารเคมีใดๆใช้น้ำหมักชีวภาพ เน้นให้โคมีความสุข ปล่อยโคเดินแทะเล็มในแปลงหญ้าที่ปลอดจากสารพิษและยาฆ่าแมลงอย่างอิสระ ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ตลอดระยะเวลา 5 ปี

โรงงาน ได้รับใบรับรองผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ จากกรมปศุสัตว์ 31 ส.ค 55 เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย

ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวน 11ราย โคนมอินทรีย์ 500ตัวและมีฟาร์มที่ผ่านการรับรอง3ฟาร์มคือฟาร์มผึ้งฝน ฟาร์มลำบอง ฟาร์มอัมพร ที่ผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ส่งบริษัทแดรี่โฮม

คุณพฤติ เกิดชูชื่น เจ้าของบริษัทบอกว่า การเลี้ยงโคนมอินทรีย์ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีรายได้ที่ดี

2.  2 ส.ค 55 ฟาร์มฮาร์โมนี ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่ลแนลจำกัด 35 หมู่9 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

www.harmonylife.co.th

คุณโอกะ โช เจ้าของฟาร์มชาวญี่ปุ่น เริ่มทำ 9 ก.ย 42 เปิดฟาร์มออแกนิคได้ 14 ปี เพื่อปลูกผักและผลไม้ปลอดสารเคมีด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง เน้นให้มนุษย์มีสุขภาพดีและรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลิตผักสดอินทรีย์ 49 ชนิดจุดเด่นคือผักโมโรเฮยะ(ราชาแห่งผัก)ผลไม้5ชนิด(สับปะรด มะละกอ เสาวรส กล้วยน้ำว้า ส้ม)

ปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนและในแปลง คลุมดินด้วยฟาง ใส่ปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเองภายในฟาร์มเรียกว่าปุ๋ยชีวภาพ ทำจากมูลวัว มูลไก่หมักกับเศษผักที่เหลือ ผสมกับแกลบ รำละเอียด หมักไว้นาน 5-6เดือน

การให้น้ำ แบบสปริงเกลอร์ ใช้น้ำบาดาลที่ขุดลึก 150เมตรสูบขึ้นมาเก็บกักในบ่อ ผสมน้ำหมักชีวภาพ(ถัง200ลิตรผสมจุลินทรีย์EMกากน้ำตาล น้ำ)เปิดลงบ่อน้ำ15วันต่อครั้ง

เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ แบบปล่อยอิสระ ให้กินแต่ผลผลิตจากแปลงที่เหลือ ไม่ใช้สารเคมีและยาปฎิชีวนะต่างๆ มีพ่อไก่คุมฝูงอัตราตัวผู้ 1 ตัวต่อตัวเมีย 20 ตัว ไก่ตัวเมีย 100ตัวได้ไข่ 30-50ฟองต่อวัน ไก่วางไข่บนฟาง ไข่สะอาดและอุดมด้วยโปรตีน

บริษัทได้ใบรับรองผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ USDA, IFOAM, EURO, CANADA,THAILAND

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=259
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน » พักกาย-พักใจ ให้สงบ...เติมพลังให้ชีวิต
การดำเนินชีวิตในยุคศตวรราที่ 21 ต้องมีสติรู้เท่าทันสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนเรามีสติรู้เท่าทันพร้อมทั้งมีจิตใจที่เข้มแข็...
เข้าพรรษา  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปาณิศา คงสมจิตต์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศตวรรษที่ 21  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 11/8/2559 16:25:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 12:02:54   เปิดอ่าน 4219  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย
บทความเรื่อง"ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย"มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปร...
กลองหลวงล้านนา  ภูมิปัญญา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศิลปวัฒนธรรม  ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 7/9/2558 15:37:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 23:37:28   เปิดอ่าน 4320  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ
"ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ" เป็นการเล่าเรื่องประกอบภาพที่ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปพร้อมกับบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 255...
คณะผลิตกรรมการเกษตร  ถวายเทียนพรรษา  วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย)  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 30/7/2558 15:05:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 8:21:15   เปิดอ่าน 4425  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง