เกษตรอินทรีย์ทำได้จริงๆ Part 2
วันที่เขียน 3/9/2556 15:32:21     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 22:55:55
เปิดอ่าน: 8329 ครั้ง

เกษตรอนิทรีย์ จุลินทรีย์บอล

เกษตรอินทรีย์ ทำได้จริง แต้แต้เจ้า Part 2

3.ไร่ยิ้มเขียวเกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านไทยเจริญ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

www.greensmileorganic.com

หลักการ ไร่ยิ้มเขียวเกษตรอินทรีย์ ปลูกบนดิน ด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน ดีต่อสุขภาพ ดีต่อสิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์

พระอาจารย์ชยสาโร(ฌอน ชิเวอร์ตัน)ชาวอังกฤษ ลูกศิษย์หลวงพ่อชาตั้งชื่อไร่ยิ้มเขียวให้ คุณรังสี ลิ้มกิติสุภสินและคุณวิไลรัตน์ ด่านทอง เจ้าของไร่ที่มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยธรรมและเกษตรอินทรีย์เริ่มทำในปี2551บริหารจัดการแบบครบวงจรในพื้นที่50ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ 500เมตร อากาสดี เหมาะแก่การปลูกพืช

สองท่านได้ศึกษาเรียนรู้ก่อนเริ่มจากศูนย์ –ลงมือปฎิบัติ-ปรับปรุงแก้ไข- พัฒนา-ประสบความสำเร็จ –ต่อยอดแปรรูป ด้วยตนเอง

องค์ความรู้การผลิตผักเกษตรอินทรีย์

1.การปรับปรุงดิน เพื่อให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคและแมลงโดย

-การใช้ปุ๋ยหมัก

-การปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสด เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เป็นแหล่งอาหารไนโตรเจน ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

-ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

-ปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน

-คลุมหน้าดินอยู่เสมอช่วยป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างหน้าดิน

 

2.การจัดการศัตรูพืช

เน้นการป้องกันมากกว่าการกำจัด โดยเสริมสร้างความแข็งแรงของพืช ให้ต้านทานต่อโรคและแมลง สามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ มีหลักที่สำคัญคือไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด เพราะมีผลเสียหายต่อสมดุลของระบบนิเวศ แต่ใช้วิธีดูและป้องกันพืชผักโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการใช้น้ำส้มควันไม้และใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงที่ผลิตขึ้นเองจากสมุนไพรที่มี เช่น ขิง ข่า กระชาย ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม สะเดา ว่านน้ำ บอระเพ็ด ลูกใต้ใบ กลอย ละหุ่ง ขี้เหล็ก มะรุม มาทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ

-ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลงเช่น ตะไคร้หอม กระเพรา โหระพาที่ขอบแปลง

-ปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิดกันเพิ่มความหลากหลายและลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัครูพืช

-ปลูกพืชคลุมดิน รักษาความชื้นในดินและช่วยบังแสงแดดให้วัชพืชเติบโตช้า

-การเพาะเมล็ดในโรงเรือน เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงก่อนนำลงปลูกในแปลง

-ปลูกดอกไม้สีเหลือง เช่นดอกดาวเรือง ดอกดาวกระจาย ไว้ด้านนอกแปลงเพื่อดึงดูดความสนใจของแมลง

 

 

ขั้นตอนการผลิตผักอินทรีย์

        1.ปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่นปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม เพื่อปรับปรุงดิน

        2.ไถกลบเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสด ทิ้งไว้ 2 อาทิตย์

        3.ใส่ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน แล้วเตรียมแปลงยกร่องให้สูง 50ซม แปลงสูงจะดีกว่า

       4.คลุมฟาง(ต่อไปจะใช้หญ้าเนเบียร์แทน)ไม่ใช้พลาสติกคลุมเพราะอุณหภูมิหน้าดินจะร้อน แล้วย้ายต้นกล้าที่ได้จาก

โรงเพาะกล้าลงปลูก

       5.เสริมปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง

         6.เก็บผลผลิตอาทิตย์ละ 3 วัน อาทิตย์ จันทร์ อังคาร ศุกร์เพาะเมล็ด ตัดแต่งและบรรจุในถุงยืดอายุผัก ส่งผักสดด้วยรถปรับอุณหภูมิ

         7.ตากดินและหว่านพืชตระกูลถั่ว เพื่อเริ่มขั้นตอนที่ 1 ใหม่

         8.ระบบการให้น้ำ    ร้อยละ 90  ใช้จากน้ำบาดาลแล้วสูบขึ้นเก็บในแท้งค์น้ำตั้งอยู่จุดที่สูงที่สุดของไร่ แล้วเปิดใช้โดยแรงดันธรรมชาติ ด้วยการให้น้ำแบบสปริงเกอร์กับหัวมินิสปริงเกอร์  และร้อยละ 10ใช้น้ำผุดจากธรรมชาติ โดยให้กังหันลมสูบน้ำเข้ามาเก็บในแท้งค์น้ำเพื่อใช้ในทางเกษตร

 

จุดเด่นของไร่

  เจ้าของไร่คิดสูตร ปรับปรุง ทำเองจนประสบผลสำเร็จ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง

        1.จุลินทรีย์บอล  เก็บรวบรวมจุลินทรีย์ท้องถิ่นและดินจากป่าที่สมบูรณ์มาทุบให้ละเอียดผสมกับรำละเอียด รดน้ำให้มีความชื้น 50เปอร์เซ็นต์ ปั้นเป็นลูกกลมเก็บไว้ในที่ร่มไม่ถูกแสงแดด ผ่านไป 1 วันจะมีไยสีขาวขึ้นมา ลูกบอลจะร้อนทิ้งไว้นาน 15 วัน นำจุลินทรีย์บอลมาใส่ในน้ำผสมกากน้ำตาลเพื่อทำปุ๋ยน้ำ  และนำไปรดทำปุ๋ยหมักมูลวัว จุลินทรีย์บอลที่ได้ เก็บไว้ใน 1 ปี

       2.มีเดียหรือดินผสมที่ใช้เพาะกล้า ผสมเองปัจจุบัน สามารถพัฒนาเพาะกล้าได้ในเวลา 18 วัน จากเดิม 35วัน และ  28 วัน

       3.มูลวัว หาง่ายในท้องถิ่นมีฟาร์มวัวนม มีวัตถุดิบในปริมานมาก ส่งถึงที่ ทั้งมูลวัวและมูลแพะ

กิจกรรม

            กฎของไร่ยิ้มเขียว คนงาน 15-20คน ข้อ1 ห้ามกินเหล้า ข้อ 2 ห้ามทะเลาะกัน

ปี 50  เริ่มปลูกผักที่หลังบ้าน 1 งานเพื่อต้องการกินผักอินทรีย์สำหรับสุขภาพ ตามคำแนะนำของหมออินเดียให้ล้างพิษด้วยผัก ผลไม้อินทรีย์ ปลูกที่ไร่ 2 ไร่ดินมีความเป็นกรดด่าง  7.32 อินทรียวัตถุไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์  เติมอินทรียวัตถุเร็วที่สุด มากที่สุด โดยใส่มูลวัว ปรับปรุงดิน

ปี51   ดินอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน ผลผลิตไม่ค่อยดี ดูงานเพิ่มเติม ทำแผนการผลิต ปรับปรุงดิน วางระบบ เพิ่มพื้นที่ปลูก

ปี52  ผลผลิตดีขึ้น ผ่านการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์(Organic Thailand)โดยกรมวิชาการเกษตร

ปี53   ได้อาหารที่ดี มีตลาดรองรับ พิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์ทำได้จริง พึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ปี54  บริหารจัดการไร่ได้ตามแผนงานที่วางไว้

ปี 55 ได้ใบรับรองผ่านมาตรฐาน  IFOAM  ลดปัจจัยการผลิตได้ ใส่ปุ๋ยหมักน้อยลง ธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้น อินทรียวัตถุเพิ่มเป็น 4-5 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซี่ยมสูง  ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีในพื้นที่เท่ากัน เห็นได้ชัดเจนการปลูกหอมแดงปีที่ 1-3 ได้ผลผลิต 700, 1500, 2000 กิโลกรัมตามลำดับ

ปี56  ได้ประสบการณ์ตรงในการผลิตผักสดอินทรีย์ มีองค์ความรู้การผลิตพืชผักอินทรีย์แบบครบวงจร

ผลการดำเนินงาน

1.ผลิตผักอินทรีย์หลายชนิด ที่เด่นผักสลัดต่างๆ แครอท บีทรูท หัวไชเท้าสีชมพู มันฝรั่ง สตอร์เบอรี่ ข้าวโพด มะเขือเทศเชอรี่ หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ ต้นหอม ผักชี มีต้นหม่อนรอบๆไร่ 1000ต้น น้ำหม่อนมีความหวาน 14 บริด

2.มีโรงปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน โรงปุ๋ยหมัก โรงเพาะกล้า 3 โรง โรงบรรจุผักสด โรงแปรรูป

3.แปรรูปทำขนมปังมันฝรั่ง ข้าวโพด กระเทียม และแยมสตอร์เบอรี่

ปัญหา

1.ช่วงแรกปลูกสตอร์เบอรี่ มีหญ้าแห้วหมูมาก ถอนทิ้ง พ่นปุ๋ยชีวภาพ

2.พบพืชเป็นโรค ถอนทิ้งทันที

3.ถ้าฝนตกติดต่อกัน ในไร่ใช้ระบบนิเวศน์  เก็บหอยทาก หนอน ตอนกลางคืน บางครั้งใช้ดอกอุตพิษฆ่าหนอน

การติดต่อ  ไร่ยิ้มเขียวเกษตรอินทรีย์

                 หมู่บ้านไทยเจริญ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 084-3355611

                 Email:info@greensmileorganic.com

                 Website: greensmilorganic.com           

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=260
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน » พักกาย-พักใจ ให้สงบ...เติมพลังให้ชีวิต
การดำเนินชีวิตในยุคศตวรราที่ 21 ต้องมีสติรู้เท่าทันสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนเรามีสติรู้เท่าทันพร้อมทั้งมีจิตใจที่เข้มแข็...
เข้าพรรษา  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปาณิศา คงสมจิตต์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศตวรรษที่ 21  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 11/8/2559 16:25:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 10:43:49   เปิดอ่าน 4311  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย
บทความเรื่อง"ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย"มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปร...
กลองหลวงล้านนา  ภูมิปัญญา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศิลปวัฒนธรรม  ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 7/9/2558 15:37:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 10:44:28   เปิดอ่าน 4392  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ
"ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ" เป็นการเล่าเรื่องประกอบภาพที่ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปพร้อมกับบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 255...
คณะผลิตกรรมการเกษตร  ถวายเทียนพรรษา  วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย)  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 30/7/2558 15:05:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 10:44:15   เปิดอ่าน 4510  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง