วันมาฆะ - วาเลนไทน์
วันที่เขียน 14/2/2557 15:12:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/4/2567 11:35:47
เปิดอ่าน: 3965 ครั้ง

มุมมองและความคิดในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์ (วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์) ที่เป็นเสมือนเส้นคู่ขนานสามารถนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้อยู่ในเส้นทางเดียวกัน นับเป็นความต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว

 

วันมาฆะ – วาเลนไทน์ 

ผู้เขียน : ปาณิศา  คงสมจิตต์

นักเอกสารสนเทศ : ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร

 

                นานทีปีหนจึงจะมีโอกาสได้เห็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์เดินทางมาบรรจบตรงกันแบบพอดิบพอดีเหมือนในปี 2557 นี้ กันสักครั้งหนึ่ง แม้จะมีมุมมองกันไปคนละด้านแต่ก็สามารถนำกิจกรรมเรื่องราวของทั้งวันมาฆบูชา ซึ่งเห็นภาพเด่นชัดในทางพุทธศาสนากับวันวาเลนไทน์ที่คนยุคใหม่ให้ความสำคัญไปไม่น้อยมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว


                ความรักเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม มีเรื่องเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาที่มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรถึงจะรักกันได้อย่างยั่งยืนและทำเช่นใดจึงจะสร้างรักแท้ขึ้นมาได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “รักแท้” เกิดขึ้นเพราะคน 2 คนที่มี ศรัทธาเสมอกัน , มีศีลเสมอกัน , มีน้ำใจเสมอกัน , มีปัญญาเสมอกัน  ผู้ใดมีคุณสมบัติครบ 4 ประการก็จะทำให้มีมิตรจิตมิตรใจที่ดีต่อกัน สื่อสายตากันด้วยความเอ็นดู ไม่มีใจคิดอยากประทุษร้ายหรือเอาชนะกันอย่างไร้เหตุผล โดยเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ยิ่งอยู่นานก็จะมีความสุขมากขึ้น


                เมื่อยุคสมัยดำเนินมาถึงปัจจุบัน หลักคำสอนทางพุทธศาสนาก็ยังคงดำเนินสืบต่อมา คำสอนที่สำคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวกับความรัก...นั่นก็คือหลักของความเมตตาหรือความรักความปรารถนาดีต่อคนอื่น ซึ่งถ้าหากมองในความรู้สึกที่กว้างออกไปก็หมายถึงความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมไปถึงเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงบ่อเกิดแห่งความรักด้วยกันไว้หลายนัย แต่ในที่นี้ผู้เขียนขอนำมากล่าวถึงเพียง 2 ประการก็คือ


                ประการแรก – การอยู่ร่วมกันในอดีตชาติหรือเป็นบุพเพสันนิวาส คือการที่ได้เคยอยู่ร่วมกันมาหรือเคยเลี้ยงดูกันมา มีการได้เคยทำบุญเกื้อหนุนกันในชาติที่ผ่านๆ มา  เมื่อมาพบกันในชาตินี้แม้จะเพียงเมื่อพบกันในครั้งแรกก็รู้สึกว่าถูกชะตา สนิทสนมคุ้นเคยกันได้อย่างรวดเร็ว คล้ายกับความรู้สึกที่ว่าเป็นรักแรกพบ


                ประการที่สอง – การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาติปัจจุบัน คือการได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันแล้วทำให้เกิดเป็นความสนิทสนม เกิดเป็นความเชื่อและไว้วางใจในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มีการร่วมทุกข์ร่วมสุขให้คำปรึกษาข้อแนะนำที่มีประโยชน์ มีความรักใคร่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจึงเป็นเหตุให้เกิดความรักและมีความเมตตาต่อกันขึ้น

             

   จะเห็นว่าหลักคำสอนทางพุทธศาสนากับเรื่องราวของความรัก  ที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ยังคงนำมาประยุกต์ใช้เป็นหลักเตือนใจ ให้ข้อคิดเกิดการตระหนักรู้ในด้านการปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วยความรู้สึกดีๆ เป็นที่ตั้ง... ซึ่งก็นำพาผลมาสู่ผู้ปฏิบัติให้ได้พบกับความรักที่ยั่งยืนและเป็นรักแท้ในชาตินี้โดยที่ไม่ต้องรอไปจนถึงชาติหน้า

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
เก็บมาคิด...เก็บมาเขียน » พักกาย-พักใจ ให้สงบ...เติมพลังให้ชีวิต
การดำเนินชีวิตในยุคศตวรราที่ 21 ต้องมีสติรู้เท่าทันสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนเรามีสติรู้เท่าทันพร้อมทั้งมีจิตใจที่เข้มแข็...
เข้าพรรษา  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปาณิศา คงสมจิตต์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศตวรรษที่ 21  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 11/8/2559 16:25:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/4/2567 4:09:31   เปิดอ่าน 4252  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย
บทความเรื่อง"ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย"มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปร...
กลองหลวงล้านนา  ภูมิปัญญา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศิลปวัฒนธรรม  ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 7/9/2558 15:37:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9/4/2567 13:58:48   เปิดอ่าน 4342  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ
"ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ" เป็นการเล่าเรื่องประกอบภาพที่ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปพร้อมกับบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 255...
คณะผลิตกรรมการเกษตร  ถวายเทียนพรรษา  วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย)  ห้องสมุด     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 30/7/2558 15:05:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/4/2567 1:07:34   เปิดอ่าน 4455  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง