Blog : เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน
รหัสอ้างอิง : 1385
ชื่อสมาชิก : ปาณิศา วงค์ใส
เพศ : หญิง
อีเมล์ : panisa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/8/2556 9:56:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/8/2556 9:56:13

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนมักจะปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกัน นั่นก็คือการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » กิจกรรมDIYดอกไม้ทำมือ
ดอกไม้ทำมือ DIY ในบทความนี้เป็นกิจกรรม DIY (Do It Yourself)ช่วยให้ท่านทำดอกไม้จากกระดาษย่นหน้าเดียวด้วยตนเองแบบง่ายๆ มีภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย โดยสามารถนำไปประดิษฐ์ต่อยอดเป็นช่อดอกไม้ที่ใช้เนื่องในโอกาสที่หลากหลาย และยังช่วยสร้างสีสันให้กับป้ายบอร์ดนิทรรศการต่างๆ ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น...
คำสำคัญ : DIY  กระดาษย่น  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ดอกไม้กระดาษ  ดอกไม้ทำมือ  ห้องสมุด  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3869  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 12/12/2557 15:24:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 19:50:01
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » เล่าเรื่องจากภาพ...เวียดนาม
นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่า...ครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสพบเห็นประเทศเพื่อนบ้าน "เวียดนาม" หนึ่งในประเทศของกลุ่มอาเซียน...ทำให้รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของผู้คนที่นี่ได้ถ่องแท้ยิ่งขึ้น สิบปากว่า...ยังไม่เท่ากับสายตาที่ได้ไปพบเห็นด้วยตนเอง ขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ทำให้ผู้เขียนได้มีโอกาสดีๆแบบนี้...(สืบเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะผลิตกรรมการเกษตร)
คำสำคัญ : คณะผลิตกรรมการเกษตร  พัฒนาบุคลากร  เล่าเรื่องจากภาพ  เวียดนาม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4057  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 21/8/2557 16:18:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 12:49:47
เรื่องนี้ต้องแบ่งปัน » "เทศกาลเข้าพรรษา...ทำบุญ - ได้บุญ หนุนนำชีวิต"
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวและน้อมนำจิตใจเหล่าพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติดี - ปฏิบัติชอบ นับเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยทำให้การดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุบ
คำสำคัญ : ถวายเทียนพรรษา  ทำบุญ  บ้านแม่กำปอง  ผ้าอาบน้ำฝน  วันเข้าพรรษา  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3890  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 9/7/2557 11:06:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 12:49:46

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้