ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 44
ชื่อสมาชิก : จิรายุ หาญตระกูล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : chirayu@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:44


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
รวบรวมปรัชญาชีวิตดีๆ เพื่อให้ได้มองโลกในแง่ดี
รวบรวมความรู้เรื่องการบริหารการเงิน
- ยังไม่มีรายการคำถาม