ครูไทยไปอเมริกา
วันที่เขียน 13/1/2554 12:30:33     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 1:19:08
เปิดอ่าน: 12683 ครั้ง

จะเห็นได้ว่า การทำงานผสมผสานทั้งกลุ่มและทำงานส่วนบุคคล ส่งผลดีต่อวินัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษา นอกจากนี้ การแบ่งการให้คะแนนตามลำดับขั้นตอนจะช่วยให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการตรวจแบบร่างมากขึ้น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วม ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้บรรยากาศที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด

ครูไทยไปอเมริกา

เรื่องและภาพโดย จรัสพิมพ์  บุญญานันต์


ตีพิมพ์เผยแพร่ใน  "วารสารแม่โจ้ปริทัศน์" ปีที่  6  ฉบับที่  4  ประจำเดือน กรกฎาคา-สิงหาคม  พ.ศ. 2548

 


 

     สมัยก่อนตอนเป็นวัยรุ่น  เริ่มเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมใหม่ๆ  ผู้เขียนนึกอยู่เหมือนกันว่าตนเองมีแนวโน้มที่จะจบไปประกอบอาชีพเป็นครูบาอาจารย์  เนื่องจากทราบดีว่า  นิสัยชอบขีดๆเขียนๆแบบนี้ไปทำอย่างอื่นไม่น่าจะรุ่ง  แต่ถึงกระนั้นก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้มีโอกาสไปสอนหนังสือต่างบ้านต่างเมือง  แถมยังต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ  คนเรียนเป็นวัยรุ่นฝรั่งผมแดงผมเหลืองเสียอีก  แค่คิดก็น่าหวาดเสียว  ก็ขนาดสอนเป็นภาษาไทยยังพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่อง  แล้วนี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะปวดหัววุ่นวายขนาดไหน

     แต่แล้วโชคชะตาก็บันดาลให้ชีพจรลงเท้าของผู้เขียนอีกตามเคย  ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ  กับภาควิชาพืชสวนและภูมิสถาปัตยกรรม  คณะวิทยาศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้  (Oklahoma  State  University)  ผู้เขียนจึงมีโอกาสเดินทางไปร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมในระหว่างวันที่  27 มีนาคม- 29 เมษายน พ.ศ. 2548  และหลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่เมืองซานฟรานซิสโก (San Fransisco) เป็นเวลา 4 วัน  ก่อนที่จะเดินทางกลับเมืองไทยในวันที่  4 พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  ซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้พอดี

     ตั้งแต่เรียนจบปริญญาโทเป็นต้นมา  ผู้เขียนก็ไม่ได้มีโอกาสเดินทางกลับไปเยี่ยมเยียนอเมริกาอีกเลยตลอด  8  ปีที่ผ่านมา  ครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของการคืนสู่เหย้า  เสียดายว่าไม่ได้กลับไปที่มหาวิทยาลัยที่ตนเองจบมาคือ  มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียโพลีเทคนิค  อินสติติว  แอนด์  สเตท  ยูนิเวอร์ซิตี้ (Virginia  Polytechnique Institute  and  State  University)  พบว่าการเดินทางถึงจะยาวนาน  แต่ก็ไม่รู้สึกทุกข์ทรมานเหมือนที่เคยจำได้  เป็นความจริงที่ว่าเส้นทางที่เราเคยเดินทางผ่านไปแล้ว  เมื่อเราต้องผ่านมันอีกครั้ง  เส้นทางนั้นก็จะไม่ไกลอีกต่อไป  เมื่อผู้เขียนเดินทางไปถึงนั้นเป็นสัปดาห์หลังจากช่วงปิดสริงเบรกพอดี (Spring  Break) นักศึกษาเดินทางกันคึกคักตามสนามบินภายในประเทศเพื่อกลับมาเรียน  ผู้เขียนต้องขึ้นเครื่องบินไปลงที่สนามบินของเมืองโอคลาโฮมาซิตี้  (Oklahoma  City)  อันเป็นเมืองหลวงของรัฐ  โดยมี Associate Prof. Paul Hsu  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมมารอรับ  และต้องเดินทางโดยรถยนต์อีกประมาณ  1 ?   ชั่วโมง  จึงจะถึงเมือง  สติลวอเตอร์ (Stillwater)  อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

     เมืองสติลวอเตอร์ นี้มีชื่อที่เรียกกันในหมู่นักศึกษาไทยที่นี่ว่า  เมืองหนองน้ำนิ่ง  ฟังแล้วเห็นภาพพจน์ชัดเจนดีจริงๆ  เพราะสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นทุ่งโล่ง พืชพรรณเด่นๆมีไม่กี่ชนิดและที่เด่นที่สุดก็คือทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์  สมัยก่อนแถวนี้คงเป็นหนองน้ำ  ที่พวกฝูงสัตว์ได้มาอาศัยดื่มกิน  แม้ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะพัฒนาเป็นเมืองมหาวิทยาลัย  แต่ยังเห็นภาพของภูมิประเทศเดิมๆได้อยู่  เมื่อผู้เขียนมาถึงที่นี่นั้นเป็นปลายฤดูหนาว  ต้นไม้ผลัดใบร่วงหล่นเหลือแต่กิ่งก้าน  ยืนต้นแห้งโกร๋นดูแล้งตา  ช่างแตกต่างจากความเขียวชอุ่มของต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่ที่จากมาอย่างลิบลับ  มีนักศึกษาไทยเรียนอยู่ที่นี่ประมาณ  30 กว่าคน  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ใครส่งลูกหลานมาเรียน  เป็นอันสบายใจได้เลยว่าไม่เสียคนแน่นอน  เพราะแทบจะไม่มีแหล่งบันเทิงเริงรมย์ใดๆเลย

     ภารกิจหลักๆของผู้เขียนในคราวนี้  คือการไปร่วมสอนกับคณาจารย์ของที่โน่น  ซึ่งผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสอน  2  วิชา  ประกอบด้วยวิชา  LA 3324  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  2  ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.30-16.20 น. สอนร่วมกับ Associate Prof. Paul Hsu  และวิชา การออกแบบสวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการ  ทุกวัน อังคาร พฤหัส เวลา 14.00 – 18.00 น.  สอนร่วมกับ Prof. Charles Leider  เรียกได้ว่าต้องเข้าชั้นเรียนทุกวัน  นอกจากนี้ยังต้องบรรยายในหัวข้อ  “การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย”  ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์  และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆอีกมากมาย  ทางภาควิชาฯได้กรุณาจัดห้องพักอาจารย์ส่วนตัวให้แก่ผู้เขียน   มีคอมพิวเตอร์พร้อมสรรพ  มีปัญหาขลุกขลักอยู่บ้างเรื่องที่ใช้พิมพ์และอ่านข้อความภาษาไทยไม่ได้  (ผู้เขียนนำข้อมูลที่เป็นภาษาไทยไปด้วย)  เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการดาวโลดเอาจากอินเทอร์เนต  ส่วนที่พักนั้นพักโรงแรมของมหาวิทยาลัยซึ่งดัดแปลงมาจากหอพักนักศึกษาเดิม  มีความสะดวกสบายพอสมควร  และอยู่ใกล้กับที่ทำงานเพียงแค่ช่วงระยะเดิน  5  นาทีเท่านั้น  ผู้เขียนจะขอแสดงผลของการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

งานสอน

1. วิชา  LA 3324  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  2

     วิชานี้เป็นวิชาเอกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  เรียนสัปดาห์ละ  3  คาบ  วัน จันทร์ พุธ ศุกร์  เวลา 13.30-16.30 น.  ผู้เขียนได้นำเอาโจทย์งานโครงการออกแบบโรงแรมพักตากอากาศในจังหวัดเชียงใหม่  (ภาพที่  1)  ไปให้เป็นแบบฝึกหัดให้แก่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้

ภาพที่  1   พื้นที่โครงการออกแบบตั้งอยู่ที่ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

     โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผู้เขียนได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่  3  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ปฏิบัติไปก่อนหน้านี้แล้ว  ในวิชา ภส 333  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  3  โดยผู้เขียนได้นำตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลและผลงานออกแบบไปแสดงให้นักศึกษาที่สหรัฐอเมริกาชม  นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลค้นคว้าเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมไทย  และพืชสวนประดับของไทย  ทดลองให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม  เนื่องจากเวลาที่มีอยู่จำกัด  เมื่อเปรียบเทียบการผลการปฏิบัติงานระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  และนักศึกษามหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ พบข้อสรุปดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่  1  แสดงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในโครงการออกแบบวางผังโรงแรมพักตากอากาศ  ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  และนักศึกษามหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้

หัวข้อในการเปรียบเทียบ

นักศึกษา ม. แม่โจ้

นักศึกษา OSU

1.  ลักษณะการทำงาน

กำหนดให้ทำงานส่วนบุคคล

กำหนดให้ทำงานเป็นทีม

2.  ระยะเวลาในการทำงาน

2 เดือน(โดยต้องเก็บข้อมูลพื้นฐานเองทั้งหมด) กำหนดส่งแบบร่างสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

1 เดือน (โดยมีข้อมูลพื้นฐานให้) กำหนดส่งแบบร่างสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

3. การตรวจแบบร่าง

ตรวจแบบร่างไม่สม่ำเสมอ

ตรวจแบบร่างไม่สม่ำเสมอ

4.  การให้คะแนน

ให้คะแนนในตอนท้ายเลย

ให้คะแนนในตอนท้ายเลย

5. งานวางผัง

ต้องปรับปรุง

ทำได้ดี

6.  งานออกแบบรายละเอียด

ทำได้ดี

ต้องปรับปรุง

7.  งาน Graphic Design

ทำได้ดีพอใช้ ใช้เทคนิคการวาดภาพด้วยมือ แต่ไม่สมบูรณ์ (ภาพที่  2)

ต้องปรับปรุง ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ (ภาพที่ 3)

8.  วินัยและการตรงต่อเวลา

ต้องปรับปรุง

ทำได้ดีพอใช้

 

ภาพที่  2   ผลงานออกแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพที่  2   ผลงานออกแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพที่  3    ผลงานออกแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัย OSU

     จากผลการปฏิบัติงานสรุปได้ว่า  เนื่องจากระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด  ทำให้นักศึกษาไม่สามารถแสดงศักยภาพในการออกแบบในรายละเอียดได้อย่างเต็มที่  แต่การทำงานเป็นทีม  และการกำหนดส่งแบบร่างบ่อย (ภาพที่  4-5) ทำให้สามารถทำงานวางผังได้ดี  และเสร็จงานในเวลาที่กำหนด  ซึ่งสามารถนำเอากระบวนวิธีการเรียนการสอนบางอย่าง  มาปรับใช้  เพื่อลดจุดอ่อนของการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ 

 

 

ภาพที่  4   การตรวจแบบร่างระหว่างการเรียน

ภาพที่  4   การตรวจแบบร่างระหว่างการเรียน

ภาพที่  5   การตรวจแบบร่างระหว่างการเรียน

2. วิชาการออกแบบสวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการ 

    วิชานี้เป็นวิชาเอกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  4  และ  5  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาคือ Prof. Charles Leider  ซึ่งเป็นอาจารย์หัวหน้าสาขาภูมิสถาปัตยกรรม  ได้ออกโจทย์งานปฏิบัติจริง  และเป็นงานประกวดแบบของสมาคมภูมิสถาปนิกของสหรัฐอเมริกา  โดยให้นักศึกษาออกแบบวางผังโครงข่ายสวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการในเมืองขนาดเล็กประกอบด้วย เมือง Guymon , Duran และ Paul Valley  ที่อยู่ใกล้เคียงกับเมือง Still Water ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม  เดินทางไปศึกษาสถานที่จริง  พบและพูดคุยกับคนในพื้นที่  และเจ้าหน้าของรัฐที่มีส่วนรับผิดชอบ  จากนั้นจึงทำการออกแบบวางผังแม่บท  ไปจนถึงวางผังในรายละเอียด  และในตอนท้ายจะต้องแสดงผลงานให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเจ้าของสถานที่รวมถึงภูมิสถาปนิก  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ติชมวิจารณ์ผลงาน  (ภาพที่ 6-7)

ภาพที่  6   นักศึกษานำเสนองานขั้นแบบร่าง

ภาพที่  7    นักศึกษานำเสนองานขั้นสุดท้าย

     ในวิชานี้ผู้เขียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจแบบร่างระหว่างการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเป็นกรรมการตรวจงานขั้นสุดท้ายร่วมกับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนท่านอื่นๆ  วิชานี้มีเนื้อหาการเรียนการสอนบางส่วนใกล้เคียงกับหลายๆวิชา  ของภาควิชาภูมิทัศน์  แต่ในที่นี้ผู้เขียนจะขอเปรียบเทียบกับ วิชา  ภส 435  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  5  ซึ่งผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในการสอนอยู่  ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้การออกแบบวางผังพื้นที่สาธารณะในเมือง  มีลักษณะการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกันดังนี้

ตารางที่  2 แสดงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในการออกแบบวางผังโครงข่ายพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะในเขตเมือง  ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  และนักศึกษามหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้

หัวข้อในการเปรียบเทียบ

นักศึกษา ม. แม่โจ้

นักศึกษา OSU

1.  ลักษณะการทำงาน

งานวางผังแม่บททำเป็นกลุ่ม  งานออกแบบสวนสาธารณะทำงานเดี่ยว

งานวางผังแม่บททำเป็นกลุ่มงานออกแบบสวนสาธารณะทำงานเดี่ยว

2.  ระยะเวลาในการทำงาน

2 เดือน(โดยต้องเก็บข้อมูลพื้นฐานเองทั้งหมด)    กำหนดส่งแบบร่างสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

2 เดือน (โดยต้องเก็บข้อมูลพื้นฐานเองทั้งหมด)  กำหนดส่งแบบร่างสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

3. การตรวจแบบร่าง

ตรวจแบบร่างสม่ำเสมอคณาจารย์เป็นผู้ตรวจ

ตรวจแบบร่างสม่ำเสมอ  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม

4.  การให้คะแนน

ให้คะแนนในตอนท้ายเลย

ให้คะแนนตามลำดับขั้นตอน

5. งานวางผัง

ทำได้ดี

ทำได้ดี

6.  งานออกแบบรายละเอียด

ทำได้ดี

ทำได้ดีปานกลาง

7.  งาน Graphic Design

ทำได้ดี ใช้เทคนิคการวาดภาพด้วยมือ

ต้องปรับปรุง ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์

8.  วินัยและการตรงต่อเวลา

ทำได้ดีพอใช้

ทำได้ดีพอใช้

     จะเห็นได้ว่า  การทำงานผสมผสานทั้งกลุ่มและทำงานส่วนบุคคล  ส่งผลดีต่อวินัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษา  นอกจากนี้  การแบ่งการให้คะแนนตามลำดับขั้นตอนจะช่วยให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการตรวจแบบร่างมากขึ้น  การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วม  ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้บรรยากาศที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด    ส่วนงาน Graphic Design  เห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีศักยภาพสูงอยู่แล้ว  เพียงแต่ต้องเรียนรู้การนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ให้มากขึ้น

งานบรรยาย

  1. การบรรยายในหัวข้อ  “การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย” ผู้เขียนได้จัดเตรียมงานนำเสนอในรูปแบบเวบเพจ  และจัดเตรียมเอกสารแจกสำหรับผู้ฟังการบรรยายจำนวน  100  ชุด  สำหรับการบรรยาย  2  ครั้ง  ต่อไปนี้
    1. ครั้งที่  1  บรรยายในวิชาสัมมนาของนักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาพืชสวน  (ภาพที่  8)  ในวันศุกร์ที่  8  เมษายน พ.ศ.  2548  เวลา  15.30-17.00 น.  มีนักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาพืชสวนเข้าร่วมประมาณ  10  คน  เนื่องจากเป็นการบรรยายครั้งแรก  ผู้เขียนใช้เวลาในการบรรยายนานเกินไป  (1 ชั่วโมง 40 นาที) ผู้ฟังส่วนใหญ่สนใจปัญหาระดับประเทศ  เช่น  ผลของ  การเปิดเสรีทางการค้าที่จะมีต่อการปฏิบัติวิชาชีพในประเทศไทย  เป็นต้น
    2. ครั้งที่  2  บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่  3 4 และ 5 รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์  (ภาพที่  9)  รวมทั้งสิ้นประมาณ  85  คน  ในวันศุกร์ที่  15 เมษายน  พ.ศ.   2548  เวลา  13.30-14.30  น.  ในคราวนี้ผู้เขียนพยายามรักษาเวลาในการบรรยาย (50 นาที) ทำให้ไม่สามารถแสดงเนื้อหาในรายละเอียดได้  ในขณะที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สนใจข้อมูลในรายละเอียด  เช่น  รายชื่อพรรณไม้ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม  เป็นต้น
  2. การบรรยายในหัวข้อ  “โครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้” 

      ผู้เขียนได้เดินทางร่วมกับ Associate Prof. Paul Hsu  ไปร่วมงานประชุมของสโมสรโรตารีแห่งรัฐโอคลาโฮมา  (ภาพที่  10)  ที่เมืองโอคลาโฮมา ซิตี้  ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง สตีลวอเตอร์ ในช่วงระยะเวลาเดินทาง  1  ชั่วโมง  ในวันศุกร์ที่  22  เมษายน  พ.ศ.  2548  ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานภาคเอกชนแห่งนี้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินบริจาคส่วนหนึ่งในการเดินทางของผู้เขียนในครั้งนี้  โดยผ่านการบริจาคของ Associate Prof. Paul Hsu   ในการประชุมคราวนี้ผู้เขียนจึงจัดเตรียมงานนำเสนอสั้นๆในรูปแบบ Powerpoint ใช้เวลาในการนำเสนอเพียง  10  นาที  เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการศึกษาที่ผู้เขียนได้เข้ามามีส่วนร่วมที่สหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้พบปะสนทนากับทีมตัวแทนสโมสรโรตารีจากประเทศไทย  (ภาพที่  11)  ซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมและบรรยายในวันนี้ด้วย

  

ภาพที่  8   บรรยายในวิชาสัมมนาระดับปริญญาโท

ภาพที่  9   บรรยายให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาพที่  10   บรรยากาศการประชุม

  ภาพที่  11    พบปะกับตัวแทนสโมสรโรตารีจากประเทศไทย

 

กิจกรรมช่วงสัปดาห์ภูมิสถาปัตยกรรม 

 

อยู่ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่  31  มีนาคม  - 1 เมษายน  พ.ศ.  2548   เป็นช่วงที่ทางภาควิชาฯ  ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง  ซึ่งผู้เขียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมดังนี้

  1. เข้าฟังและเสนอความคิดเห็น  ในการนำเสนองาน Resume & Portfolio  ของนักศึกษาชั้นปีที่  5  ซึ่งกำลังจะจบการศึกษา  ผู้เข้าฟังการนำเสนอส่วนใหญ่เป็นภูมิสถาปนิกอาชีพ  (ภาพที่  12)
  2. เข้าฟังและเสนอความคิดเห็น  ในการนำเสนองานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล  ASLA  merit Award ของนักศึกษาชั้นปีที่  4  และ  5
  3. รับประทานอาหารกลางวัน  ฟังการบรรยายของภูมิสถาปนิกจากนิวยอร์ค (ภาพที่ 14)  ฟังการบรรยายกิจกรรมฝึกงานต่างประเทศโดยตัวแทนนักศึกษา  (ภาพที่ 15)
  4. เข้าร่วมเป็นกรรมการวิจารณ์งาน  ร่วมกับคณาจารย์และภูมิสถาปนิกมืออาชีพ  ในการสัมมนากึ่งปฏิบัติการของนักศึกษาชั้นปีที่  4-5  (ภาพที่  16-17)  ในการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม  โครงการปรับปรุงอาคารคอกม้าโบราณ  ให้กลายเป็นหอจัดงานเอนกประสงค์

  ภาพที่  12   นักศึกษานำเสนองาน Resume & Portfolio

  ภาพที่  13    นักศึกษานำเสนองานที่ได้รางวัล ASLA  merit Award

  ภาพที่  14    ฟังการบรรยายของภูมิสถาปนิกจากนิวยอร์ค

ภาพที่  15   ตัวแทนนักศึกษาบรรยายกิจกรรมฝึกงานต่างประเทศ

ภาพที่  16    การสัมมนากึ่งปฏิบัติการของนักศึกษา

ภาพที่  17  เข้าร่วมเป็นกรรมการวิจารณ์งาน

กิจกรรมด้านสังคม

     การแลกเปลี่ยนความคิดกับคณาจารย์ภาควิชาภาควิชาพืชสวนและภูมิสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้  ได้ประโยชน์ในหลายด้านกล่าวคือ  ผู้เขียนได้พูดคุยเบื้องต้นทั้งในระดับอาจารย์ประจำวิชา  ระดับหัวหน้าสาขาวิชาและระดับคณะ  ว่าจะดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษานี้ต่อไป  ส่วนในรายละเอียดนั้น  ขึ้นอยู่กับความเห็นจากการหารือในที่ประชุมของภาควิชาภูมิทัศน์  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องภูมิสถาปัตยกรรม  วัฒนธรรม  สังคม  การเมือง  และเรื่องทั่วไป  (ภาพที่  18-19)  นอกจากนี้  ผู้เขียนยังได้ได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา  Landscape Contracting  ซึ่งสามารถนำบางส่วนมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ได้  ส่วนในด้านกิจกรรมพบปะกับนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ นั้น ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองการได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  ของท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนปัจจุบันอีกด้วย

  ภาพที่  18    งานเลี้ยงรับรองที่ทางภาควิชาจัดให้

 ภาพที่  19    งานสังสรรค์ที่บ้านของ Prof. Dale M. Maronek

      ในการเดินทางของข้าพเจ้าในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ  แต่ก็นับว่าได้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาตัวเองในด้านวิชาการในระดับนานาชาติ  อันเป็นโอกาสพิเศษที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง  ต้องขอขอบคุณอย่างสูงต่อผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของโครงการนี้  นั่นคือ Associate Prof. Paul Hsu  ท่านอาจารย์โสภณ  มงคลวัจน์  และ Ms. Diana Jantakad  และขอบคุณแหล่งเงินทุนสนับสนุนทุกแหล่งประกอบด้วยภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กองทุนวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร  สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  สโมสรโรตารีแห่งรัฐโอคลาโฮมา  และมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้  แน่นอนอย่างยิ่งว่าประสพการณ์และความรู้ที่ผู้เขียนได้รับ  ย่อมจะอำนวยดอกผลอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไปในอนาคต

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 17:08:14   เปิดอ่าน 657  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 23:41:31   เปิดอ่าน 429  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง