Blog : การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม
รหัสอ้างอิง : 53
ชื่อสมาชิก : จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : cboony@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม
บทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม » การสร้างกลุ่มการเรียนการสอน บน Microsoft 365 Cloud
บทความนี้อาจจะเหมาะสำหรับคณะอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะนะคะ เนื่องจากจะกล่าวถึงเว็บไซท์ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ซื้อบริการ cloud อัจฉริยะ ของ Microsoft 365 เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เนื่องจากผู้เขียนได้ทดลองสร้างห้องเรียนโดยใช้บริการของ Microsoft 365 พบว่าได้ผลดีมากจึงอยากจะมาแนะนำบอกต่อให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกคน
คำสำคัญ : classroom  cloud  elearning  LMS  microsoft 360  online  ห้องเรียน  ออนไลน์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2971  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 29/11/2562 18:12:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 1:42:08
การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม » การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอื่นๆภายในประเทศไทยในปัจจุบัน พิจารณาในแง่มุมต่างๆที่เป็นโครงสร้างหลักของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
คำสำคัญ : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5622  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 18/1/2554 11:05:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 1:16:49
การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม » ครูไทยไปอเมริกา
จะเห็นได้ว่า การทำงานผสมผสานทั้งกลุ่มและทำงานส่วนบุคคล ส่งผลดีต่อวินัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษา นอกจากนี้ การแบ่งการให้คะแนนตามลำดับขั้นตอนจะช่วยให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการตรวจแบบร่างมากขึ้น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วม ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้บรรยากาศที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
คำสำคัญ : Oklahoma State University  การเรียนการสอน  การออกแบบ  ภูมิสถาปัตยกรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 12683  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 12:30:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 1:19:08

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้