การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 18/1/2554 11:05:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/5/2565 12:14:33
เปิดอ่าน: 4975 ครั้ง

รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอื่นๆภายในประเทศไทยในปัจจุบัน พิจารณาในแง่มุมต่างๆที่เป็นโครงสร้างหลักของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

     อาจารย์ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร  และจัดทำ ม.ค. 2 หากอาจารย์หรือนักวิชาการศึกษาท่านไหนสนใจก็ คลิ๊กดูที่ link ข้างล่างนี้ค่ะ

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
Piyatida Teaching KM » สัมมนา ฮาวทูทิ้ง...ความน่าเบื่อในชั้นเรียน เคล็ดลับการสร้าง Engagement ของผู้เรียน
การเรียนการสอนที่น่าเบื่อ และขาดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และทำให้ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานสัมมนานี้ถ่ายทอดเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจ...
การเรียนที่สนุก เทคนิคและเครื่องมือการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 30/9/2564 12:03:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/5/2565 6:12:16   เปิดอ่าน 699  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ » Oneline Teaching, Learning and Assessment for Beginner
การจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่ส...
Online Teaching, Learning, Assessment     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน โสภณ ฟองเพชร  วันที่เขียน 24/9/2563 9:54:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/5/2565 2:13:34   เปิดอ่าน 1242  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง