การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/5/2565 3:44:59
เปิดอ่าน: 1242 ครั้ง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม ที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ ที่น่าสนใจได้ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Reality) ได้แก่ AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), MR (Mixed Reality) และ 3D (3 Dimension) ได้ ดังนั้น โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ว่างงาน และบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ในการพัฒนาทักษะ ด้วยโปรแกรม Unity, SparkAR, Vuforia, Wornderland Engine ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาทั้งหมดของการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานประจำ เช่น การสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการในวันที่ 8-10 พ.ย. 2564 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบบออนไลน์ เป็นต้น

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AR VR MR
 • แนะนำ Extended Reality
  • ความรู้เกี่ยวกับ Extended Reality
  • ความแตกต่างระหว่าง AR VR MR
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AR และ แนวทางการประยุกต์ใช้
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AR
  • หลักการทำงานของ AR
  • การนำ AR ไปใช้งานในอุตสาหกรรม (กรณีศึกษา)
  • แนวคิดออกแบบ Design Thinking
 • การใช้งานโปรแกรม Spark AR ของ Facebook
  • การพัฒนารูปแบบ AR
   • Face Tracking AR
   • World Scale AR
   • Image Target AR
  • การใช้งานโปรแกรมสร้างสื่อ AR และ Effect AR โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
  • รู้จักโปรแกรม Spark AR แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม และเครื่องมือ
  • การ Publish ไฟล์ โดยการ Upload ไปยัง Facebook หรือ Instagram
 1. การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น (AR)
  • รู้จักโปรแกรม Unity แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม และเครื่องมือ
   • แนะนำโปรแกรม Vuforia
   • การใช้งาน Unity ร่วมกับ Vuforia
   • การติดตั้ง AR Foundation บน Unity สำหรับสร้างเนื้อหา AR
 1. การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น (VR)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ VR และ แนวทางการประยุกต์ใช้
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ VR
  • ประเภท และการทำงานของ Headset
  • หลักการทำงานของ VR
   • Rotational tracking และ Positional tracking
   • Degrees of Freedom และ Gyroscope
  • การนำ VR ไปใช้งานในอุตสาหกรรม (กรณีศึกษา)
  • เครื่องมือในการพัฒนา VR ด้วยโปรแกรม Unity
   • Design 3D Tools และ VR SDK
 1. การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น (Google VR)
 • การสร้าง Unity Project ใหม่เพื่อรองรับ Google VR Cardboard SDK
  • ทดสอบ VR Camera
  • การ Input โดยใช้การมอง
  • การ Interactive กับวัตถุ
 1. การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น (Web VR)
 • การสร้าง WebVR ผ่าน WebGL ด้วย Unity และการจำลอง Simulation WebXR บน Browser Chrome, Edge
  • การใช้ Platform WebGL บนโปรแกรม Unity
  • การใช้ Custom Package
  • การดาวน์โหลดติดตั้ง Plug-in ของ Browser WebXR API Emulator
 1. การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น (MR)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MR และ แนวทางการประยุกต์ใช้
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MR
  • เปรียบเทียบระหว่าง Augmented Reality กับ. Virtual Reality
  • หลักการทำงานของ MR
   • Environmental input and perception
   • The Mixed Reality spectrum
   • Devices and experiences
  • การนำ MR ไปใช้งานในอุตสาหกรรม (กรณีศึกษา)
 • การสร้างเนื้อหา MR รูปแบบ WebVR, WebXR หรือ WebGL ด้วยโปรแกรม WonderLand Engine
  • การทดลองสร้างวัตถุและฉาก Static อย่างง่าย สำหรับการจัดแสดง
 • การจำลอง Simulation WebXR บน Browser Chrome, Edge
  • การจำลองการทำงานของ Mixed Reality

 

คำสำคัญ :
AR  MR  VR  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1240
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 22:15:58   เปิดอ่าน 58  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (2)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:31:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 19:34:16   เปิดอ่าน 50  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (1)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ทรัพย์สินทางปัญญา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:07:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 23:59:12   เปิดอ่าน 60  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง