การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 13:05:57
เปิดอ่าน: 226 ครั้ง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม ที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ ที่น่าสนใจได้ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Reality) ได้แก่ AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), MR (Mixed Reality) และ 3D (3 Dimension) ได้ ดังนั้น โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ว่างงาน และบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ในการพัฒนาทักษะ ด้วยโปรแกรม Unity, SparkAR, Vuforia, Wornderland Engine ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาทั้งหมดของการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานประจำ เช่น การสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการในวันที่ 8-10 พ.ย. 2564 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบบออนไลน์ เป็นต้น

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AR VR MR
 • แนะนำ Extended Reality
  • ความรู้เกี่ยวกับ Extended Reality
  • ความแตกต่างระหว่าง AR VR MR
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AR และ แนวทางการประยุกต์ใช้
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AR
  • หลักการทำงานของ AR
  • การนำ AR ไปใช้งานในอุตสาหกรรม (กรณีศึกษา)
  • แนวคิดออกแบบ Design Thinking
 • การใช้งานโปรแกรม Spark AR ของ Facebook
  • การพัฒนารูปแบบ AR
   • Face Tracking AR
   • World Scale AR
   • Image Target AR
  • การใช้งานโปรแกรมสร้างสื่อ AR และ Effect AR โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
  • รู้จักโปรแกรม Spark AR แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม และเครื่องมือ
  • การ Publish ไฟล์ โดยการ Upload ไปยัง Facebook หรือ Instagram
 1. การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น (AR)
  • รู้จักโปรแกรม Unity แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม และเครื่องมือ
   • แนะนำโปรแกรม Vuforia
   • การใช้งาน Unity ร่วมกับ Vuforia
   • การติดตั้ง AR Foundation บน Unity สำหรับสร้างเนื้อหา AR
 1. การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น (VR)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ VR และ แนวทางการประยุกต์ใช้
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ VR
  • ประเภท และการทำงานของ Headset
  • หลักการทำงานของ VR
   • Rotational tracking และ Positional tracking
   • Degrees of Freedom และ Gyroscope
  • การนำ VR ไปใช้งานในอุตสาหกรรม (กรณีศึกษา)
  • เครื่องมือในการพัฒนา VR ด้วยโปรแกรม Unity
   • Design 3D Tools และ VR SDK
 1. การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น (Google VR)
 • การสร้าง Unity Project ใหม่เพื่อรองรับ Google VR Cardboard SDK
  • ทดสอบ VR Camera
  • การ Input โดยใช้การมอง
  • การ Interactive กับวัตถุ
 1. การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น (Web VR)
 • การสร้าง WebVR ผ่าน WebGL ด้วย Unity และการจำลอง Simulation WebXR บน Browser Chrome, Edge
  • การใช้ Platform WebGL บนโปรแกรม Unity
  • การใช้ Custom Package
  • การดาวน์โหลดติดตั้ง Plug-in ของ Browser WebXR API Emulator
 1. การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น (MR)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MR และ แนวทางการประยุกต์ใช้
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MR
  • เปรียบเทียบระหว่าง Augmented Reality กับ. Virtual Reality
  • หลักการทำงานของ MR
   • Environmental input and perception
   • The Mixed Reality spectrum
   • Devices and experiences
  • การนำ MR ไปใช้งานในอุตสาหกรรม (กรณีศึกษา)
 • การสร้างเนื้อหา MR รูปแบบ WebVR, WebXR หรือ WebGL ด้วยโปรแกรม WonderLand Engine
  • การทดลองสร้างวัตถุและฉาก Static อย่างง่าย สำหรับการจัดแสดง
 • การจำลอง Simulation WebXR บน Browser Chrome, Edge
  • การจำลองการทำงานของ Mixed Reality

 

คำสำคัญ :
AR  MR  VR  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1240
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 13:03:29   เปิดอ่าน 642  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 3:38:36   เปิดอ่าน 242  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 8:23:40   เปิดอ่าน 246  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » องค์ประกอบของ research articles
องค์ประกอบของ research article ประกอบด้วย Abstract Introduction Methodology Results และ Discussion/conclusion โดย Abstract จะแสดงถึงความสำคัญของเปเปอร์และจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะต้องการอ่านเปเป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 30/9/2564 22:34:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 6:33:55   เปิดอ่าน 202  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง