Blog : การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา
รหัสอ้างอิง : 1420
ชื่อสมาชิก : เพชรลดา กันทาดี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : phetlada@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 16/10/2556 18:17:11
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/10/2556 18:17:11

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา ระดับชาติหรือนานาชาติ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง Material Thermal Characterization : from Basic to Advance Application
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง Material Thermal Characterization : from Basic to Advance Application เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยเป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดย ดร.ชลันดา จุฬาคำ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal Analysis) เกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการอธิบายผลการวิเคราะห์ตัวอย่างหรือวัสดุ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัช วัสดุอนินทรีย์
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 308  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 7/12/2563 14:57:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 12:16:08
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องธาราทอง 2 โรงแรม Holiday Inn Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้เครื่องมือในหน่วยงานราชการ ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการแสดงเครื่องมือและสาธิตการใช้เครื่องมือของบริษัทบรูเกอร์ (Bruker)
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 299  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 7/12/2563 14:41:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 17:20:16
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020
ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020 วันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทอง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ตลอดจนฟังบรรยายในหัวข้อและงานวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 614  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 11/3/2563 13:41:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 8:29:27
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 11–13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยร่วมรับฟังและชมการแสดงผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ในหัวข้องานวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 578  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 17/9/2562 14:26:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 20:58:07
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019 เมื่อวันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ตลอดจนฟังบรรยายในหัวข้อและงานวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1233  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 4/4/2562 14:31:22  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 22:04:57

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้