ดุษฏีบัณฑิต อ่านว่า ดุด-สะ-ตี-บัน-ดิด??
วันที่เขียน 16/2/2554 7:13:49     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/9/2566 6:36:43
เปิดอ่าน: 5772 ครั้ง

ป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ "สะกดผิด" เกลื่อนแม่โจ้

เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๓ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้เขียนขอเชิญชวน ทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ขึ้นป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ตรวจสอบการสะกดคำว่า "ดุษฎีบัณฑิต" ด้วยนะคะ

เพราะพบว่าหลายป้ายสะกดผิด เป็น "ดุษฏีบัณฑิต" อ่านว่า "ดุด-สะ-ตี-บัน-ดิด"

ที่ถูกต้องต้องใช้ "ฎ" (ดอ-ชะ-ดา) ไม่ใช่ "ฏ"(ตอ-ปะ-ตัก) ค่ะ

 

 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=82
ความคิดเห็นทั้งหมด (1)
สุระพล ริยะนา     วันที่เขียน : 24/2/2554 0:00:00

ชอบบทความนี้ครับ (-_-)

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2566 16:52:13   เปิดอ่าน 396  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2566 16:52:33   เปิดอ่าน 304  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง